Jerusalemin rukouslista 5.11.2020

Joseph Shulam /

Joseph Shulam

Isämme Abraham tunnetaan uskostaan mutta myös vieraanvaraisuudestaan. Tämän sapatin lukukappale, Vayera, on 1. Moos. 18:1-22:24. Tämä teksti, joka luetaan ympäri maailman jokaisessa synagogassa, on hyvin merkittävä lukukappale Jumalan Sanasta kuten kertomukset luomisesta, Nooasta ja Lech Lecha.

Profeettajakso, Haftara, on 2. Kun. 4:1-37. Uuden Testamentin lukukappaleeseen kuluu Luuk. 1:26-38 ja 24:36-53. Minua ihmetyttää ja innoittaa jatkuvasti joka kerta se, kun luen minkä tahansa merkittävän jakson Jumalan Sanasta. Avain ihmetykseen ja innoittuneeksi tulemiseen Jumalan Sanan lukemisen johdosta ei ole siinä, että lukee niin kuin puu-ukko.

Kun Raamattua luetaan, sitä ei tehdä mielihyvän vuoksi. On tarpeen lukea siten, että ikään kuin keskustelisi kirjoittajan kanssa. Luettaessa punnitaan omassa mielessä sitä, mitä teksti sanoo ja yritetään ymmärtää se. Esitetään kysymyksiä ja mahdollisesti vastaväitteitä ja kaivaudutaan syvälle tekstiin tarkoituksena löytää vastaukset niihin kysymyksiin, jotka teksti mieleen avaa.

Lukijoina olemme areenalla ja heilutamme punaista vaatetta ison sonnin edessä, joka puhkuu haasteita meitä kohti. Nuo haasteet saavat meidät toimimaan, argumentoimaan, tulemaan mukavuusalueemme ulkopuolelle.

Tällaisessa tilanteessa olemme, kun aloitamme lukujakson Vayera ja luemme 1. Moos. 18:1:

Sitten Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan.

Jo tämä alkulause tekee suuren vaikutuksen. Tähän saakka Jumala oli puhunut ja ilmestynyt Abrahamille unessa, näyssä ja keskustelussa, mutta tämä on paljon enemmän kuin mikään aikaisempi tilanne, jossa Herra oli pitänyt Abrahamiin yhteyttä.

Nyt Herra ilmestyy kahden enkelin kanssa yllättäen ja ikään kuin koputtaa Abrahamin oveen ihan ilman mitään ennakkoilmoitusta! Normaaliolosuhteissa tämä ei olisi sopivaa.

Kuninkaalle, Herralle, maailmankaikkeuden Luojalle pistäytyä kylään noin vain ilman fanfaaria tai kuningasten Kuninkaan edellä kulkevaa vähintään satojen enkelien seuruetta, ja että Hänet toivotettaisiin tervetulleeksi kukkasin punaisella matolla, on perin epätavallista, suorastaan sokeeraavaa!

Tämän tekstin huolellinen tarkastelu johtaa katsomaan myös Hepr. 13:2, jossa tähän tapaukseen viitataan:

Älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vierainaan.

Opetus vieraanvaraisuudesta ja sen osoittamisen velvoite niille, jotka ovat vanhimpia seurakunnassa, tulee Abrahamin esimerkistä tässä Tooran jaksossa.

Tarkastelkaamme vieraanvaraisuuden perusasioita tämän kertomuksen pohjalta, kun Abraham vastaanottaa nämä vieraat:

Ja kun hän nosti katseensa, hän näki, että kolme miestä seisoi hänen edessään. Nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan teltan ovelta, kumartui maahan ja sanoi: ”Herrani, jos olen saanut armon sinun silmissäsi, niin ethän mene palvelijasi ohi. Sallikaa tuoda vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne. Levätkää sitten puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää vahvistaaksenne itseänne, ennen kuin jatkatte matkaanne, sillä sitä varten kai olette poikenneet palvelijanne luo.” Miehet sanoivat: ”Tee niin kuin olet puhunut.” – 1. Moos. 18:2-5

1. Vieraiden tervetulleeksi toivottaminen ja heidän kunnioittamisensa kumartumalla nöyrästi maahan merkkinä siitä, että nämä ovat arvokkaampia.

2. He olivat tuntemattomia eikä Abraham tiennyt, mitä he halusivat. Osana tervetulotoivotustaan hän pyytää heitä jäämään luokseen.

3. Välittömästi Abraham noudattaa Lähi-idän käytäntöä ja tarjoaa vettä vieraidensa jalkojen pesuun. He ovat kulkeneet tiellä ja jalkojen pesu on kuin kenkien riisumista vastaava ele, kun ollaan Kaukoidässä. Se on sovinnainen tapa toivottaa joku tervetulleeksi, ja Kaukoidässä annetaan avokkaat käyttöön.

4. Seuraavaksi Abraham tarjoaa heti vieraille ruokaa.

Uudessa testamentissa meitä kehotetaan olemaan vieraanvaraisia, ja tämä on jopa vaatimus niille, jotka ovat vanhimpia (pastoreita) seurakunnassa. Jos vanhimmat ja pastorit eivät ole vieraanvaraisia, he eivät ole päteviä vanhimman tai pastorin asemaan (Raamatussa nämä ovat samoja virkoja – yksi on vanhin ja toinen palvelee seurakunnan paimenena – se tarkoittaa, että UT pitää näitä virkoja vaihtoehtoisina).

Tämän kertomuksen hämmästyttävä yksityiskohta on se, että Abraham pyytää vaimoaan Saaraa valmistamaan vieraille leipää, samalla kun hän itse kiiruhtaa ottamaan laumasta vasikan ja valmistaa sen vieraille. On syytä mainita, että lihaa ei syöty joka päivä tässä osassa maailmaa. Lihaa syötiin ainoastaan juhla-aikoina ja erityistilanteissa, kuten häissä ja juhlissa (tämä käytäntö tulee esille 1. Sam. 1:ssä).

Meidän on muistettava, että Abraham ei vieläkään tiedä, keitä nämä kolme miestä ovat! Hän kohtelee muukalaisia, pelkästään ohikulkijoita, näin vieraanvaraisesti.

On muistettava, että Abraham oli hyvin vaikutusvaltainen sheikki, jolla piti olla leirissään satoja sotilaita ja näiden perheet. Hänellä on täytynyt olla monia palvelijoita niin kuin myös niitä, jotka seurasivat häntä Harranista Kaanaan maahan! Kuitenkin hän itse henkilökohtaisesti valitsee vasikan ja käskee Saaraa leipomaan kakkuja hienoista vehnäjauhoista, parhaista leivän leivontajauhoista.

Tässä on meille paljon opittavaa raamatullisista käytännöistä ja on aihetta kysyä, millä tavoin tämän raamatullisen esimerkkitapauksen tulisi puhutella meitä.

Seuraava iso asia tässä tekstissä on se ilmestys, jonka Herra paljastaa Abrahamille:

Herra sanoi: ”Salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään? Tuleehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuiksi hänessä. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut.” – 1. Moos. 18:17-19

Herra ilmoittaa aikeensa palvelijoilleen ja Abraham on Jumala palvelija. Aam. 3:7:

Sillä Herra, Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.

Tämä on tärkeää minulle henkilökohtaisesti. Minä haluan tietää, mitä Herra on tekemässä ja mitä minun on määrä tehdä. Kun Herra valistaa minua Sanallaan, arvostan sitä aina. Se mitä en pidä oikeana on yrittää laskelmoida lopunaikoja. Herra on antanut meille riittävästi tietoa pitääkseen meidät valveilla ja valmiina Jeshuan tulolle.

Arvailut ja laskelmoinnit lähentelevät väärää profetiaa ja voivat olla jopa vaarallisempia kuin väärä profetia. Meidän on yksinkertaisesti oltava kärsivällisiä Raamatun profeetallisten julistusten suhteen eikä yrittää jouduttaa tai viivyttää Herran käden toimintaa. Hänen kalenterinsa on täydellinen ja Hän itse on ainoa, joka tietää tapahtumien ajankohdat. Jeshua itse sanoo, ettei Hän tiedä tulonsa päivää ja hetkeä.

Jos Jeshua ei tiedä eivätkä enkelit, kuka sitten tietää? Kyseenalaistan automaattisesti kenen hyvänsä, joka väittää tietävänsä, olipa hän tv-pastori tai joku ”tv-profeetaksi” julistautunut, joka tekee sitä, mitä tekee, voittoa tavoitellakseen.

Abrahamin pyrkimys tehdä sitä, mikä on oikein Herran silmissä, tekee minuun vaikutuksen ja opettaa minua rauhoittamaan mieleni ja voittamaan pelkoni koskien sitä, mitä maailmassa tapahtuu, olipa kysymys menneestä, nykyisestä tai tulevasta. Abrahamin kysymys on minusta avainasia:

Abraham lähestyi häntä ja sanoi: ”Aioitko siis tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa?” – 1. Moos. 18:23

Kysymys, joka Abraham esittää on yksinkertaisesti suomeksi: ”Voitko sinä, Herra, olla epäoikeudenmukainen?”

Voiko Jumala olla epäoikeudenmukainen? Onko Jumala sidottu moraalisiin periaatteisiin? Vai eikö Jumalalla ole mitään rajoja, kun on kysymys Hänen päätöksistään ja toimistaan?

Nämä ovat kysymyksiä, joita Abrahamilla on ja tämä antaa hänelle oikeuden ja voiman tinkiä Jumalan kanssa niin kuin joku, joka ostaa kalaa arabi-markkinoilla Jerusalemin Vanhassa kaupungissa. Minua hämmästyttää se, että Jumala on halukas tinkimään Abrahamin kanssa, ja itse asiassa, vaikka Jumala tietää lopputuloksen jo alussa ja sen, montako vanhurskasta Sodomassa on, Hän antaa Abrahamille etuoikeuden testata Hänen oikeudenmukaisuutensa määrää. Herra sallii tämän Abrahamin tinkimisen meidän parhaaksemme.

Herra haluaa meidän tietävän, että Hän on oikeudenmukainen Jumala. Herra haluaa meidän tietävän, että kun on välttämätöntä rangaista kaupunkeja, maita tai yksilöitä näiden synneistä, Jumala ottaa huomioon vanhurskaat palvelijansa eikä unohda heitä. (Kysymys esitetään koskien natsien suorittamaa holokaustia toisen maailmansodan aikana. Se vastaus, jonka minä voin antaa, on se, että vain Jumala tietää, kuka on vanhurskas ja kuka ei. Ainoastaan Hän pystyy näkemään ihmisten sydämeen. Meillä ei ole kykyä tietää ja arvioida sitä, kuka on vanhurskas.)

Sodomassa ei lopulta ollut edes kymmentä vanhurskasta. Sodoman piti kukistua ja tuhoutua. Tähän päivään mennessä Sodomaa ei ole rakennettu uudestaan kaupungiksi. Tähän päivään mennessä Kapernaum, Beetsaida ja Korasin, kolme kaupunkia, jotka Jeshua kirosi, ovat pysyneet raunioina ja ovat arkeologisia muistomerkkejä ja turistinähtävyyksiä.

Herra pitää lupauksensa varmasti! Hän pitää lupauksensa Abrahamille ja Israelille ja maailmalle. Jos jotain opimme Abrahamin kertomuksesta, on kaksi asiaa, joihin tulee suhtautua vakavasti:

1. Herra pitää lupauksensa!

2. Jokainen Herran lupaus asettaa meidät ihmisinä ja opetuslapsina vastuuseen, että pidämme uskon ja täytämme Hänen tahtonsa ja palvelemme Häntä huolehtimalla Hänen lapsistaan.

Näistä edellä mainituista syistä, rakkaat veljeni ja sisareni, on niin tärkeää rukoilla toistemme ja jopa meille tuntemattomien ihmisten puolesta, koska rukoilemalla heidän puolestaan me todistamme sen puolesta, että me olemme sellaisen kuningaskunnan jäseniä, joka on paljon suurempi kuin me ja meidän pienet tuttavapiirimme ja pienet maailmamme.

Kun rukoilemme ihmisten puolesta, veljien puolesta, jotka tarvitsevat paranemista tai työtä, ja muiden elämään ja hyvinvointiin liittyvien tarpeiden puolesta, me liitymme Jumalaan Hänen luotujensa ja luomakuntansa huolehtimisessa ja suojelemisessa.

Jatkakaa siis rukoilemista ja huolenpitoa ja tehkää kaikki voitavanne Jumalan kansan tukemiseksi kaikkialla ja kaikissa asioissa, missä tiedätte jonkun olevan tämän tarpeessa. Pienessä laulussa sanotaan: ”Sanon pienen rukouksen puolestasi!”

Koronavirus jatkaa kulkuaan kaikkialla maailmassa. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa on meneillään viruksen toinen aalto ja sen on tappavampi kuin ensimmäinen aalto huhtikuusta heinäkuuhun.

Monissa maissa on ryhdytty erittäin ankariin toimenpiteisiin. Israelissa väestöä vapautettiin hieman täydellisestä sulusta, mutta hallituksessa puhutaan jo ihmisten vapauden rajoituksista uudestaan, koska sairastumistapaukset ovat taas lisääntymässä. 

Ravintolat, parturit ja muut pienliikkeet on kaikki suljettu, mutta jos Jumala tahtoo, ne avataan toivottavasti pian. Koulut ja päiväkodit ovat auki rajoituksin siten, että lasten ja henkilökunnan on pakko käyttää maskeja.

Maailma odottaa rokotetta. Maailmassa monet yritykset tekevät työtä kehittääkseen rokotteen koronavirusta vastaan. Kaikki työskentelevät suuren paineen alla, odottaen ja rukoillen ratkaisua tähän kauhistukseen nimeltä koronavirus.

Me tahdomme nähdä Jeshuan korotettuna ja kunnioitettuna kautta maailman. Me rukoilemme, että Jeshua tulee alas maan päälle ja sallii meidän ylistää ja laulaa yhdessä Hänen jalkojensa juuressa Mooseksen laulua ja Karitsan laulua. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa!

Minulla on kaksi hyvin tärkeää rukouspyyntöä: 

1.Rukoustamme tarvitsee hyvin rakas ja uskollinen ja suurenmoinen sisar, 95-vuotias Ilana Hanhijärvi, joka on ollut seurakuntamme uskollinen jäsen ja Herran palvelija Jerusalemissa yli 40 vuotta. Hänen päänsä on terävä ja hän on ollut terve ja vahva ihan viime päiviin asti. Nyt hän tarvitsee rukouksiamme, rukoilkaa voimia ja Jumalan armoa tälle kalliille sisarelle.

Meillä on myös eräs rakas sisar, Zvi Derbaremdickerin vaimo, jolta on löytynyt hyvin aggressiivinen syöpä molemmissa rinnoissa. Hänen nimensä on Batsheva Derbaremdicker ja hänelle on määrä tehdä leikkaus muutaman lisäkokeen jälkeen. Rukoilkaa hänen ja hänelle tehtävän leikkauksen onnistumisen ja hänen pikaisen paranemisensa puolesta.

2. Rukous veli Philip Marc Leen puolesta. Philip on nuori perheellinen mies ja hänellä on 4. asteen syöpä. Philip on totuuden etsijä ja uskollinen opetuslapsi ja Herran palvelija. Muistattehan näitä kahta uutta rukouksissanne.

Muistakaa rukoilla jatkuvasti muiden tällä pitkällä listalla olevien puolesta.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

                      1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

                      2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

                      3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

                      4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

                      5.                   Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Kiitos että olette rukoilleet terveyteni ja silmäni puolesta. Näen nyt niin paljon paremmin silmälläni kuin mitä näin ennen leikkausta. Kiitos kaikista rukouksistanne puolestani! 

Rukoilkaa edelleen minun ja vaimoni Marcian puolesta. Marcialla on nykyään hyvin vähän voimia, ja hän nukkuu paljon useimpina päivinä.  Nivelreuma aiheuttaa hänelle kipuja ja hänelläkin on silmissä kaihi, ja koska hän on diabeetikko, leikkauksessa on riskinsä. Tarvitsemme teidän rukouksianne.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. 

Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Pitäkää rakas veljemme pastori TJ päivittäisissä rukouksissanne.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: 

Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta.

Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja 

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: 

Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. Muistakaa Garya ja Melanieta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: 

Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. Suomalainen veljemme Erkki Murto on kuollut. Erkki siirtyi pois tästä ajasta muutama päivä sitten. Muistakaamme Erkin leskeä, Sirpaa, rukouksin. Lohduttakoon Herra häntä näinä surun ja murheen päivinä.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”. ”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta. Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva. Rukoilkaa erään rakkaan veljen puolesta, joka on  90-vuotias Dov H., ja joka menetti vaimonsa vähän aikaa sitten.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. 

Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa veljien ja sisarten puolesta Uusi elämä –seurakunnassa Koreassa – he kokevat vainoa ja tarvitsevat voimaa jatkaa ja kirkastaa Herraa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hasselblad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla ,joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam