Jerusalemin rukouslista 6.8.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Viime sapattina luimme kuinka Mooses rukoili, että Jumala sallisi hänen ylittää Jordanin ja nähdä maan, joka oli luvattu Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Jumala kieltäytyi, eikä sallinut Mooseksen ylittää Jordania. Ensi tuntumalta tämä Jumalan Moosekselle antama kielto näyttää vähän vaikealta ymmärtää, kun katsomme Herran olevan armahtavaisen ja pitkämielisen, täynnä armoa ja totuutta (2. Moos. 34:5,6). 

Mutta kun otamme huomioon, että Jumala tietää kaiken, myös sen mikä on parasta Moosekselle ja Israelille, voimme kuvitella ne hyvät syyt, miksi Jumala sanoi Moosekselle: ”Jo riittää! En tahdo sinun enää puhuvan minulle tästä asiasta. Sinä et ylitä Jordania Kanaanin maahan. Sinä nouset vuoren huipulle ja kuolet siellä” (omin sanoin kerrottuna).

Yksi syy oli, että Mooses oli nimittänyt Joosuan, Nuunin pojan, johtajaksi. Jos Mooses olisi yhä mukana, Joosuan arvovalta olisi ilman muuta kyseenalainen. Ihmiset menisivät Mooseksen luo kysymään Mooseksen mielipidettä jokaisesta Joosuan tekemästä ratkaisusta.

Jos kansa ei pitäisi Joosuan päätöksistä ja tuomioista, he kääntyisivät Mooseksen puoleen valittamaan niistä, ja Mooseksen olisi pakko ottaa kantaa, joko Joosuan puolesta tai Joosuaa vastaan. Parhaankin johtajan maailmassa on tiedettävä, että hän on hyvä paikallaan vain tietyn ajan. Johtajat tehdään mittatilaustyönä tiettyä aikaa ja paikkaa varten.

Parhaatkin johtajat ovat menestyviä oman aikansa ja omassa elementissään, mutta jos heidät irrotetaan elementistään ja aikaraameistaan ja siirretään toiseen aikaan ja paikkaan, he epäonnistuvat täydellisesti.

Nyt luemme Toorasta jakson 5. Moos. 7:12 – 11:25. Tämän pitkän lukujakson (parasha) nimi on Ekev. Se voidaan kääntää sanalla ”koska, minkä tähden”. Profeetoista luemme Jes. 49:14 – 51:3 ja Uudesta testamentista Room. 8:31-39.

Niin kuin huomaatte, on perinteen mukaista etsiä aina vastaavuus Tooran ja Profeettojen lukujaksojen välillä. Jeshuan juutalaisina opetuslapsina me tahdomme lukea myös Uutta testamenttia ja etsiä tekstin, jolla on yhtymäkohtia Tooran lukujakson kanssa, ja myös Profeettojen, jos mahdollista.

Tämä periaate on tärkeä. Herran ilmoitus on 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan. Pyhä Henki, joka puhui Moosekselle palavasta pensaasta on sama henki, joka puhui apostoli Johannekselle enkelin kautta Patmoksen saarella, ja ilmoitti apostoli Johannekselle Ilmestyskirjan (Apokalypsin).

Kristinuskon keinotekoinen erottautuminen ja vieraantuminen niin kutsutusta ”Vanhasta testamentista” on saanut aikaan paljon vahinkoa kristinuskolle ja kristityille, jotka ovat jättäneet huomiotta niin suuren määrän kirjoituksia.  Jättämällä huomiotta seuraavan kaltaiset tekstit kristityiltä on riistetty Jumalan ilmoituksen täyteys:

Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekohin” (2. Tim. 3:16,17, RK).

Huomatkaa: Tässä puhutaan ”Koko Raamatusta”. Kun Paavali kirjoitti tämän kirjeen Timoteukselle, suurinta osaa Uudesta testamentista ei oltu edes kirjoitettu. Tämän ohjeen vääntäminen tai ylenkatsominen on rikos, jota ei voi katsoa läpi sormien.

Ja rikos on jatkunut tähän päivään asti, ja sitä pönkitetään väärällä opetuksella, sanotaan esim. että kristityt eivät tarvitse Jumalan sanaa 1. Mooseksen kirjasta Malakiaan. Että kristityt tarvitsevat sanaa vain Matteuksesta Ilmestyskirjaan, eikä Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannestakaan pidetä todella tärkeinä, koska niissä kerrotaan Jeesuksen tarina ennen ristiä ja ylösnoussutta Kristusta.

Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat – näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ymprärileikatuiksi – että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä” (Ef. 2:11-13, RK).

Näitäkin Jumalan sanoja joko väännellään tai ne unohdetaan. Useimmissa seurakunnissa opetetaan, että te, ei-juutalaiset, jotka olitte ennen pakanoita lihassa muukalaisia ja ympärileikkaamattomiksi kutsuttuja, olette nyt Kristuksessa, Messiaassa.

Nyt kun te olette Kristuksessa, te ette ole enää muukalaisia ja teillä on Israelin kansalaisoikeus, ettekä te ole enää vieraita lupauksen liitoille. Huomatkaa, että tässä tekstissä sanotaan ”liitot” monikossa, eikä liitto, yksikössä.

Mistä liitoista te olette päässeet osallisiksi Messiaan (Kristuksen) kautta?  Jokainen ihminen jokaisesta kansakunnasta, joka on Kristuksessa kuoleman ja ylösnousemisen kautta, eli kasteen kautta, on nyt päässyt osalliseksi kaikista liitoista, jotka Jumala on antanut ihmiskunnalle ja Israelille. (Katso Room. 6:2-14).

Voitte lukea viimeisiä päiviä koskevan näyn (Jesaja 66) ja nähdä, mikä Jumalan suunnitelma on kaikkien kansojen kaikille ihmisille, jotka ovat ottaneet vastaan ja omakseen Jerusalemin Jeshuan (Kristuksen) kautta.

Osana Uuden testamentin seurakunnan ennalleen asettamista meidän täytyy palauttaa kristillisiin seurakuntiin koko Raamatun arvostus ja auktoriteetti 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan ”opetukseksi, nuhteeksi ja  Jumalan ihmisen varustamiseksi kaikkiin hyviin tekoihin” (2. Tim. 3:16,17).

Lukekaa 5. Mooseksen kirjan ja Jesaja 49:n tekstit.  On tärkeää lukea ne ja tutkia niitä, sillä Jesajassa on tärkeää opetusta muutoksesta, joka koskee sitä, kuka on Jumalan palvelija. Lukuun 49 saakka Jumalan palvelija on Israelin kansa, Jesaja 49:stä eteenpäin kirjan loppuun asti Jumalan palvelija on yksi henkilö, halveksittu ja hyljeksitty, mutta Hän ottaa meidän syntimme harteilleen ja Hänen haavojensa kautta me olemme paratut…

Lukekaa tekstit ajatuksella ja etsikää yhteyksiä Tooran lukujaksoon 5. Moos. 7:12 – 11:25.

 Israel kamppailee yhä koronavirusta vastaan ja meneillään on toinen aalto. Joka päivä tartunnan saaneiden lista lisääntyy noin 2000 ihmisellä.

                      Kuolleiden määrä on noussut yli 500:n ja kuolleiden keski-ikä on 82 vuotta. Tämä osoittaa selvästi, että suurin riskiryhmä ovat iäkkäät ja ne joilla on jo joku perussairaus kuten diabetes. Vaikka nyt näyttäisi siltä, että koronavirus on muuntautunut ja nyt paljon nuoremmat ihmiset ovat riskialttiita ja monet kuolevat viruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Meidän tulee tukoilla koko maailman puolesta ja kukin oman maansa puolesta ja Israelin puolesta. Uskon että tämä koronavirus on vitsaus niin kuin ne raamatulliset vitsaukset, jotka Jumala lähetti kasvattaakseen Israelia ja vetääkseen heidät uudelleen lähempään suhteeseen kanssaan ja osoittamaan suurempaa kunnioitusta Luojaansa kohtaan. Kun Israel katui ja katsoi Mooseksen ylös nostamaa pronssikäärmettä, he parantuivat.

Rukoilkaamme ja rohkaiskaamme johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma. Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukoustukea tilanteessaan, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja pojanpoikaamme Joey´a, jotka ovat myös kotona ja tekevät työtä kotoa käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91-vuotias ja hän ja hänen veljensä ja heidän perheensä tarvitsevat rukouksianne.

Brasiliassa on paha tilanne koronaviruksen tähden ja liikemiehet ovat myös suuressa paineessa yhteiskunnallisen levottomuuden keskellä. Meillä on Brasiliassa paljon veljiä ja sisaria, jotka tarvitsevat rukoustamme ja esirukoustamme puolestaan. Annan lyhyen listan seurakunnista ja veljistä ja sisarista Brasiliassa, jotka tarvitsevat rukouksiamme ja Jumalan armoa näinä rankkoina aikoina: Rukoilkaa Netivyan Brasiliassa olevien tytärseurakuntien puolesta: Har Zion, Ensenando de Siao ja Sar-El Curitibassa ja muita veljiä ja sisaria Curitiban kaupungissa. 

Curitibassa on toinenkin veljien ja sisarten seurakunta, jota johtavat veli Claus ja veli Moses, rukoilkaa myös näiden kalliiden veljien puolesta ja messiaanisten seurakuntien puolesta Fortalezassa, Santa Mariassa, Sao Paulossa, Rio de Janeirossa ja muissa kaupungeissa. Rukoilkaa rakkaiden iäkkäämpien ja haavoittuvampien veljiemme ja kumppaneidemme puolesta Brasiliassa: Michelle O., Marcelo Guimaraesin perhe, etenkin hänen isänsä Paulo, ja Marty Galante, ja Resendan perhe.

Rukoilkaa parantumista seuraaville veljille ympäri maailmaa: sisar Angela Taiwanilta käy läpi vaikeaa vaihetta näinä päivinä ja hänen elämänsä riippuu Herramme armosta ja laupeudesta, muistakaa Angelaa ja hänen aviomiestään T.J:tä heidän taistellessaan taisteluaan ja ollessaan täysin riippuvaisia Jumalan armosta ja antamasta parantumisesta. Rukoilkaa kalliin sisaremme Ruby Littlen puolesta Oklahoma Cityssä. Hänkin käy taistelua syöpää vastaan.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta (Melanien veli Neil kuoli juuri koronavirukseen New Yorkissa).

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa, ja Dror ja Cantor.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Tänään on Muslimimaailmassakin suuri juhlapäivä, Eid Al Adcha, Uhrin juhla. Muslimit ja druusit kaikkialla maailmassa juhivat tätä juhlaa uhraamalla lampaan tai vuohen. Meillä on hyviä muslimiystäviä ja olen pyytänyt teitä rukoilemaan heidän perheensä ja parantumisen puolesta.

Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Lisätkää heidät rukouksiinne. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. Lisään rukouslistaan erään tärkeän yliopistoprofessorini tyttären, Allison Howard Williamsin. Hän on Patsy Wilkerson Howardin ja tri George Howardin tytär.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös  Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Reuven ja Clil, jotka ovat matkalla kotiin Israeliin tänä viikonloppuna, jos Herra suo. Muistakaa heitä rukouksissanne. Olen pyytänyt teitä rukoilemaan heidän kotiinpaluunsa puolesta muutamana viime viikkona ja Herra vastaa nyt rukouksiimme. Herra pitäköön heidät turvassa ja tuokoon heidät kotiin.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves, Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen.

Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Maailma on muutosten pyörteissä kun koronavirus koskettaa miljoonia ihmisiä ja sadat tuhannet perheet ovat jo menettäneet rakkaitaan tälle raamatullisten mittasuhteiden vitsaukselle. Silti meidän täytyy olla myös kiitollisia maista, kuten Israel, joissa aletaan palata normaaliin pikkuhiljaa ja varotoimia noudattaen.

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta. Rukoilkaa myös ortodoksi rabbien ryhmän puolesta, ryhmän nimi on Tzoaar, rohkea rabbien ryhmä Israelissa, jotka haluavat nähdä Tooran arvojen ennalleen asettamisen ja orgaanisemman kannan juutalaisiin arvoihin ja elämäntapaan. He tekevät suurenmoista työtä soveltamalla Tooran todellisuutta käytäntöön 2000-luvulla.

Shoresh Davidin, Portlandissa olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan, OR:in, ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, OR:in, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon.

 Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam

P.S. Rukous on Jeshuan jokaisen opetuslapsen ase vihollisen jumalattomuuden ohjelmaa vastaan ja Jumalan ihmiskunnan varalle suunnitteleman ohjelman puolesta.