Jerusalemin rukouslista 7.1.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel 

Israelissa on täydellinen sulku jo kolmatta kertaa. Koko maa pysyy suljettuna ainakin 14 päivää. Emme saa lähteä kodeistamme kävelemään tai juoksemaan yhtä kilometria kauemmaksi. 

Tämän viikon Tooran lukujakso on 2. Moos. 1:1-6:1, Profeetoista luemme Jes. 27:6-28:13 ja 29:22-23. Uudesta testamentista luemme Ap. t. 7:17-35.

Minusta on aina mielenkiintoista huomata, että olkoonpa lukemamme viikoittainen jakso mikä tahansa, sillä on aina yhteys siihen, mitä tapahtuu juuri nyt.  Minulle Raamatun lukeminen on kuin lukisin päivän lehteä, jota en ole lukenut enää moneen vuoteen. Katson kyllä uutiset, paikalliset uutiset ja Fox ja CNN uutiset ainakin kaksi kertaa päivässä.

Israelissa koronavirus leviää kulovalkean lailla. Syynä tähän viruksen nopeutuneeseen leviämiseen Israelissa ja muualla maailmassa on se mitä kutsutaan nimellä ”kovid-19:n brittiläinen muunnos”. On luonnollista että virukset muuntuvat, se kuuluu niiden luonteeseen. Rukoilen, että tämä virus muuntaa itsensä olemattomaksi – Jumalan avulla.

Raamatussa monet vitsaukset lakkaavat äkisti, kun kansa nöyrtyy ja katuu, tai laupiaan Jumalan tahdosta, niin kuin silloin, kun Hän käski Moosesta ripustamaan pronssikäärmeen korkean seipään nenään ja kun ihmiset katsoivat pronssikäärmettä, heidän saamansa käärmeenpuremat paranivat. (4. Moos. 21:9) Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan sydämestänne ja uskon varmuudella, että Herra poistaa tämän vitsauksen Hänelle kuuluvan maapallon päältä.

Toinen Mooseksen kirja alkaa siitä, kun Jaakob ja hänen sukunsa, Israelin heimot, lähtevät Egyptiin asuakseen Egyptin maan parhaassa osassa, Goosenin maassa, Niilin suistossa, aivan lähellä Välimerta. He saivat peräti faraon siunauksen sen ansiosta, että farao arvosti sitä hienoa työtä, jonka Joosef oli tehnyt pelastaessaan Egyptin seitsemän vuoden ankaralta kuivuudelta.

Toinen Mooseksen kirja alkaa näennäisesti hyvin, mutta vain muutaman jakeen päästä ja 200 vuotta myöhemmin Egyptissä nousee valtaan uusi farao, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Mitä tämä merkitsee?

Se merkitsee hallinnon muuttumista. Se merkitsee, että poliittinen järjestelmä muuttuu, ja Egyptissä valtaan astuu uusi dynastia, toisenlaisen puolueen farao, joka ei arvostanut Joosefia eikä sitä, mitä Joosef oli tehnyt Egyptin hyväksi. Näin käy usein maailmassa, jonka verisessä historiassa dynastiat ovat vaihtuneet toiseen sotien, vallankumousten tai juonittelujen kautta. 

Tämän ei pitäisi tulla meille yllätyksenä.  Amerikan Yhdysvallat, sellaisena kuin se on tänä päivänä, syntyi vallankumouksen kautta. Tämän päivän Eurooppa on syntynyt vallankumouksesta. Venäjän kommunismi syntyi vallankumouksessa ja kaikissa näissä tapauksissa tapahtui vanhan hallinnon ”puhdistus” ja uuden hallitusjärjestelmän perustaminen, jonka myötä valtaan nousi uusia ihmisiä, ja niin kuin Egyptissä, uutta maata olevat ihmiset.

Kun näin tapahtuu, ei ole tavatonta, että edelliset vallassa olleet johtajat teloitetaan. Kas näin siinä kävi! Valtaan nousi farao, joka ei tuntenut eikä arvostanut Joosefia ja hänen panostaan Egyptin talouden hyväksi. Kun puhutaan faraosta, joka ei tiennyt mitään Joosefista, se tarkoittaa, että hän ei tunnustanut eikä arvostanut Joosefia, eikä todennäköisesti arvostanut myöskään sitä suosikkiasemaa, jonka Joosef ja hänen sukunsa olivat saaneet, kun heidän annettiin asettua Egyptin parhaalle seudulle.

Tässä 2. Mooseksen kirjan luvuissa 1 lukuun 6 todelliset sankarit ovat itse asiassa sankarinaisia! Viisi naista, joita ei useimmissa kristillisissä piireissä liiemmälti arvosteta.

Ensimmäisiä todellisia sankarinaisia olivat kätilöt, toinen oli Sifra ja toinen Puua.  Oppineiden kesken on käyty keskusteluja siitä, olivatko nämä naiset egyptiläisiä vai israelilaisia. Minun mielipiteeni on, että nämä kaksi naista eivät olleet egyptiläisiä eivätkä israelilaisia.

Egyptissä oli runsaasti seemiläisiä heimoja ja kansoja, jotka olivat muuttaneet Euroopasta ja Aasiasta Egyptiin. Yksi suurimmista ryhmistä olivat hyksot. Hyksot olivat tulleet Aasiasta. He olivat seemiläistä alkuperää ja he hallitsivat Egyptiä 15. dynastian aikana, noin 1500-1600 eKr. Heidät syöksi vallasta uusi ei-hyksolainen dynastia.

Nimistä päätellen nämä kaksi kätilöä ovat alkuperältään hyksolaisia.  Nimi Sifra merkitsee ”kaunis”, niin kuin espanjankielen Linda. Tämä on sama nimi kuin Safira Ap.t:n luvussa 3. Myös Puua voi olla seemiläinen nimi.

Asettaisiko Egyptin farao kaksi heprealaista naista tähän tehtävään? Voisiko hän luottaa siihen, että he tekisivät käskyn mukaan? Kun farao saa tietää, että he eivät ole surmanneet ainuttakaan heprealaisten miespuolista vauvaa, tyytyisikö hän hyväksymään näiden kahden naisen hänelle antaman selityksen?

Miettikääpä tätä: Nämä kaksi naista ottivat vastaan tehtävän hukuttaa jokainen heprealainen poikavauva Niiliin. Heidän on täytynyt olla hyviä ammatissaan tullakseen faraon valitsemiksi. He ottivat vastaan tehtävän. Mutta he eivät totelleet Egyptin hallitsijaa, suurta faraota, joka hallitsi Afrikkaa Viktoriajärvestä nykyiseen Tunisiaan. He olivat hyvin uhkarohkeita jättäessään noudattamatta faraon käskyn ja pelastaessaan heprealaiset poikavauvat. He olivat rohkeita, heillä oli korkea moraali ja he olivat uskollisia Jumalalle eivätkä Egyptin faraolle.

Kolmas hyvin rohkea ja erityinen nainen oli Amramin vaimo. Amram oli Leevin heimoa ja oli mennyt naimisiin Leevin heimoa olevan naisen kanssa.  Tämä yksinkertainen teksti kertoo meille monta tärkeää asiaa. Tämän tekstin kautta Pyhä Henki ilmoittaa meille, että tämä perhe oli kuuliainen Jumalan käskyille. He olivat eläneet monta vuotta Egyptissä, tuon ajan maailman suurimmassa valtakunnassa. Mooseksen perhe oli Leevin heimoa, josta oli määrä tulla Israelin papisto. Mooses-vauvaa piiloteltiin Egyptin salaiselta poliisilta kolme kuukautta.

Mooseksen äiti ja isä ottivat suuren riskin piilottaessaan tätä vauvaa ja pitämällä hänet hengissä, mutta sitten tilanne muuttui vaaralliseksi koko perheelle ja vauvasta täytyi luopua ja hänet täytyi jättää Jumalan käsiin. Jookebed, vauvan äiti, luotti rohkeasti Israelin Herra Jumalaan, maailman luojaan, ja laittoi vauvan vesitiiviiseen koriin ja laski korin Niilin kuljetettavaksi. Mooseksen äiti ja isä luottivat Jumalaan, että Jumala ei antaisi faraon poliisin surmata tätä lasta.

Vesitiivis kori lipui jokea pitkin. Korin ja siinä lepäävän vauvan kulkua ei voi hallita, eikä kukaan tiedä missä ja mitä tälle lapselle tulee tapahtumaan. Samaan aikaan Egyptin prinsessa, faraon tytär, on tulossa rantaan kylpemään palvelijattariensa kanssa. Teksti on merkillinen:

Faraon tytär tuli silloin alas virralle peseytymään, ja hänen palvelustyttönsä kävelivät virran rannalla. Hän näki arkun kaislikossa ja lähetti palvelustyttönsä hakemaan sen. Avatessaan arkun faraon tytär näki lapsen, pienen pojan, joka itki. Hänen tuli sitä sääli, ja hän sanoi: ´Tämä on heprealaisten lapsia.´ Silloin lapsen sisar sanoi faraon tyttärelle: ´Menenkö kutsumaan sinulle heprealaisen imettäjän, joka voi imettää lapsen sinulle?´ Faraon tytär vastasi: ´Mene!´ Tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. Faraon tytär sanoi äidille: ´Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan.´ Nainen otti lapsen imetettäväksi. Kun lapsi oli kasvanut, äiti toi hänet faraon tyttärelle, ja hänestä tuli faraon tyttären poika. Tämä antoi pojalle nimen Mooses, sanoen; ´Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä´” (2. Moos. 5-10, RK).

Huomatkaa nämä merkillisyydet tekstissä: faraon tytär astuu Niilin vesiin yksin. Hänen palvelustyttönsä eivät tule hänen kanssaan veteen. Niili ei ole mikään pieni joki, vaan se on yksi maailman suurimpia jokia. Siinä on kaloja, isoja alligaattoreita, vesikäärmeitä ja monenlaisia eläimiä, jotka voivat olla vaarallisia. Jos faraon tytär aikoi vain peseytyä joessa, olisi ollut luonnollista, että hänen palvelijattarensakin olisivat astuneet veteen hänen kanssaan ja auttaneet häntä peseytymään. Jos hänen aikomuksenaan oli mennä jokeen leikkimään ja pitämään hauskaa, hän ei olisi mennyt jokeen yksin.

Tästä tekstistä juutalaiset rabbit päättelevät, että faraon tytär oli jo kääntynyt Israelin uskoon, ja hänellä oli se aika kuukaudesta, jolloin hän meni jokeen peseytymään seremonialliseti ja tullakseen puhtaaksi. Tästä syystä hän meni veteen yksin hänen palvelijattariensa jäädessä kävelemään rannalle. Toinen seikka, joka tuntuu tukevan tätä rabbien selitystä, on kun faraon tytär, avatessaan korin ja katsoessaan Mooses-vauvaa, tunnistaa lapsen heti heprealaiseksi.  Kuinka tämä sen ajan suurimman kuninkaan suojeltu tytär, joka asuu eräässä maailman loisteliaimmista palatseista vartijoineen ja palvelijoineen, suljettuna palatsiin, joka on sanan ”luksus” ilmentymä, kuinka hän osaa erottaa heprealaisen lapsen nubialaisesta tai hyksojen vauvasta tai jonkun muun Egyptissä tuona aikana asuneen kansan vauvoista?  Faraon tyttärellä on varmasti ollut jonkinlainen suhde, jotain tietoa tästä orjakansasta, joka teki työtä hänen isänsä faraon suurisuuntaisissa projekteissa.

Juutalaiset rabbit huomasivat hyvin varhain tähän tarinaan kätketyn viittauksen ja ymmärsivät, että faraon tytär tunsi tuon heprealaisen orjakansan ja heidän tapojaan ja mistä heidät voi tunnistaa. Hän pystyi välittömästi tunnistamaan, että tämä oli heprealainen lapsi. Seuraava seikka paljastaa, että rabbiiniset kommentaarit saattavat olla oikeassa, kun ne sanovat, että faraon tytär on ehkä tuntenut Israelin uskon ja ainakin oppinut kunnioittamaan orjakansaa, joka oli uurastanut orjina useiden sukupolvien ajan. Jos faraon tytär olisi ollut uskollinen Egyptin laeille ja isänsä faraon antamille säädöksille, ja jos hän olisi noudattanut Egyptin lakeja, hänen olisi pitänyt pelätä lapsen ottamista omakseen.

Viimeinen tämän tarinan sankarinaisista on Mirjam, tämän korissa olevan vauvan isosisko. Hän piileksii joen kaislikossa ja odottaa epäilemättä, että jotain tällaista tapahtuisi. Mirjamia pidetään profeettana ja hänellä on varmaan ollut ennakkoaavistus, että Jumala pitäisi huolta tästä korissa olevasta vauvasta. Heti kun Mirjam näkee faraon tyttären ottavan korin, hän tulee esiin joen kaislikon suojista ja puhuu faraon tyttärelle ja tarjoutuu hakemaan heprealaisen naisen, joka imettäisi lasta ja kasvattaisi häntä, kunnes hänet voisi luovuttaa faraon tyttären lapseksi.  Ei olekaan aivan yksinkertaista uskoa, että jollain tytöllä, heprealaisella orjalla, voisi olla pääsy kuninkaallisen palatsin alueen kuninkaalliselle rannalle. On vaadittu jotain muutakin kuin rohkeutta, että Mirjan on tullut sinne ja puhuttelee suuren faraon tytärtä.

Tärkein nainen tässä Raamatun tarinassa on itse asiassa faraon tytär. Ajatelkaa mitä olisi tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta, jos hän ei olisi pelastanut tuota heprealaista vauvaa ja antanut sille egyptiläistä nimeä Mooses (huomaa, että useimmilla faraoilla Egyptin historiassa on nimi, joka päättyy -ses, esim. Ramses jne). Ajatelkaahan – tämä egyptiläinen, ei-heprealainen nainen pelastaa pelastajan, joka on vievä Israelin orjuudesta vapauteen ja saamaan Tooran Jumalalta. Jos faraon tytär ei olisi pelastanut Moosesta, ei olisi Israelia, ei kuningas Daavidia eikä Jeshuaa…

Kiitos Jumalalle rohkeista naisista, jotka päättivät seurata Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan tämän diktaattorien maailman lakien sijasta.

Kun kirjoitan tätä rukouslistaa, katselen samalla televisiosta vallankumousyritystä ja yritystä vallata Yhdysvaltain kongressi ja senaatti Washington D.C:ssä. Tämä on todellakin murheen päivä ja päivä, jolla tulee olemaan vakavat seuraukset Amerikan Yhdysvalloille ja koko maailmalle. Demokratian luhistuminen maailman tärkeimmässä demokraattisessa valtiossa on vaarallinen tapaus, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa ihmisiin, jotka pyrkivät rauhaan ja vapauteen ja tahtovat olla kuuliaisia Jumalan Sanalle. Rukoilkaa Amerikan Yhdysvaltojen puolesta! Rukoilkaa USA:n kansan puolesta, kaikkien niiden puolesta, jotka etsivät oikeutta, rauhaa ja Jumalan vanhurskautta. 

Rukoilkaa, että se mitä paholainen on suunnitellut levittääkseen pahuutta maailmassa ja suuren Amerikan valtion tuhoksi, kääntyy hyväksi ja siunaukseksi USA:n kansalle.

Ymmärrän, että tämä rukouslista pitenee pitenemistään. Ymmärrän myös, kuinka suuri siunaus meille on, etä meillä on tämä käytännöllisesti katsoen ympäri maailmaa ulottuva veljien ja sisarten armeija, jotka rukoilevat maailmanlaajuisesti, eivät vain omien maittensa ja yhteisöjensä puolesta, vaan koko maailmassa olevan Jumalan kansan puolesta, veljien ja sisarten puolesta, joilla on erityisiä tarpeita, sairautta, taloudellisia vaikeuksia, ongelmia vanhempiensa ja lastensa kanssa, jotka tarvitsevat Jumalan apua.

Marcia ja minä olemme nyt kotona. Palasimme viime perjantaina. Säästyimme hotellikaranteenilta hotellissa, joka oli täynnä nuorisoa. Ikämme ja terveydentilamme tähden meidän sallittiin viettää määrätyt kaksi viikkoa karanteenissa omassa kodissamme. Se oli ihana siunaus. Marcian kunto ei ole ollut hyvä. Hänellä on ollut vaikeuksia selvitä jetlagista ja hän on äärettömän väsynyt eikä oikein jaksa mitään. Pyydän, että rukoilisitte Marcian puolesta ja muistaisitte häntä jatkuvasti rukouksissanne. Uskomme Herraan, meidän parantajaamme ja pysymme Hänessä ja luotamme Hänen huolenpitoonsa ja rakkauteensa meitä kaikkia kohtaan.

Bathsheba Derbaremdicker, Zvin vaimo, on taas sairaalassa ja hänelle tehdään toinen rintasyöpäleikkaus kuukauden sisällä. Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan erityisen rukouksen Bathsheban ja Zvin puolesta. Rukoilen, etä lääkärit pystyvät tällä kertaa poistamaan onnistuneesti kaiken, mikä täytyy poistaa, jokaikisen syöpäsolun, ja että toipuminen ja kotiinpaluu tapahtuu nopeasti.

Iäkkäiden sisartemme tilanne – he ovat todellisia sankareita Herran palveluksessa, Lea, Ahuva ja Ilana –  tarvitsee rukouksiamme. Pyydän teitä rukoilemaan vanhempien sisartemme puolesta. He ovat todellisia uskonsankareita ja heidän rakkautensa Herraan ja Hänen kansaansa on rajatonta.

Jumalan sanassa on selvä käsky pitää huolta leskistä ja orvoista. Tämä käsky toistuu Toorassa, profeetoissa ja Uudessa testamentissa useammin kuin kerran. Jokaisen joka vanhenee tai jolla on vanhempia perheenjäseniä, täytyy saada tietää, että pyhien ja hengellisen perheemme yhteisöön voi luottaa siinä, että he pitävät tämän käskyn ja pitävät huolta vanhemmasta sukupolvestamme. He ovat antaneet kaikkensa nuorempina vuosinaan, ja nyt pyhien velvollisuus on pitää huolta heidän tarpeistaan. Miettikää seurakuntana tai yksityisinä, voisitteko lahjoittaa vähän ylimääräistä Jerusalemin iäkkäille pyhille.

Pyydän teitä rukoilemaan Jerusalemissa olevan hyvin erityisen lastentarhan puolesta, sen nimi on Little Hearts (pikkusydämet). Tämän lastentarhan johtaja on meidän omiamme, meidän seurakunnastamme. Tämä lastentarha eroaa kaikista muista Jerusalemin lastentarhoista siinä, että siellä juutalaiset, kristityt ja arabilapset oppivat nuoresta pitäen rinnakkaiseloa. Henkilökunta on sitoutunut opettamaan näille lapsille Israeliksi ja Jerusalemiksi kutsutun kaleidoskoopin arvon. Jos tahdotte antaa oman panoksenne tähän hyvin mielenkiintoiseen ja tärkeään palvelutyöhön – pankaa puumerkiksi ”little hearts” . Tähän työhön on mahdollista antaa tukea vain tammikuun 2021 loppuun asti. Jokainen summa olisi siunaus!

Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut jaloistaan. Häntä vaivaavat hiertymät ja hän pyytää rukouksiamme. Lisätkää Zacharias rukouslistallenne.

Olen saanut rukouspyynnön myös nuorelta veljeltä, Raymond Jimeneziltä, jolla on koronavirus ja joka tarvitsee Jumalan siunausta toipuakseen ja voidakseen palata takaisin normaaliin elämäänsä.

Saimme rukouspyynnön rakkaalta Livia Schnell Nothen sisarelta, joka on ollut kanssamme Portugalissa ja seissyt brasilialaisten veljiemme rinnalla ja meidän rinnallamme Anussimien asiassa (´pakotetut´ , 1400-luvun Espanjan ja Portugalin juutalaisten jälkeläisiä, jotka pakotettiin kääntymään katolisuuteen ja jotka jatkoivat salassa judaismin harjoittamista; ongelmana on ollut Israelin valtion  saaminen ottamaan heidät vastaan juutalaisina Kotiinpaluulain nojalla) ja heidän ahdingoissaan. Livia on sairastunut vakavaan sairauteen, hän tarvitsee nyt Herran parantavaa kättä ja lohdutusta. Rukoilkaa Livian puolesta ja rukoilkaa hänelle parantumista.

Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. Hän on nuori mies, jolla on hyvin vakava syöpä. Hän on totuuden etsijä ja Jeshuan uskollinen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa Israelia. Philip asuu kaukana Israelista maassa, johon emme voi matkustaa, mutta Philipin sydän on kanssamme ja Jumalan kansan kanssa.

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Israelissa ei tilanne ole vielä parantunut. Israelissa on edelleen sulkutila, liikkuminen on rajoitettua ja suurin osa yrityksistä ja liikkeistä on suljettu, ainakin toistaiseksi. Talouselämä on kärsinyt kovasti.

Kirjoitin edellisissä rukouslistoissa, että on hyvä asia rukoilla sellaisten ihmisten puolesta, joita ette tunne henkilökohtaisesti ja rukoilla, että maailma toipuisi ja saisi tämän kauhean koronavirukseksi kutsutun pandemian loppumaan. Korona tarkoittaa kruunua, enkä ole varma minkä kuninkaan päässä tämä virus on kruununa.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

1,                   Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

2.                   Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

3.                   Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

4.                   Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

5.                   Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilemme kolmivuotiaan pikkutytön puolesta, jolla on harvinainen sairaus ja syöpä. Hän asuu perheensä kanssa Kaliforniassa. Meidän täytyy rukoilla hänen puolestaan ja hänen perheensä puolesta, että Herra huolehtisi hänestä ja parantaisi hänet niin että hän saisi kasvaa isoksi ja palvella

Hänen kuningaskuntaansa.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoilen, että jotkut paikalliset vanhimmat menisivät  Joyn luokse, ja että he voitelisivat hänet öljyllä ja rukoilisivat hänelle parantumista niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Jeshuan veli Jaakob on antanut kirjeessään diasporassa eläville Israelin 12 heimolle.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä.

Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa. Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta. Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa. Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia. Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam