Jerusalemin rukouslista 8.10.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Tuleva sapatti on Lehtimajanjuhlien viimeinen päivä. Sitä kutsutaan Tooran ilon juhlaksi. Näiden suurten juhlapyhien aikana lukujaksot eivät seuraa normaalia viikkojärjestystä, vaan juhla-aikaa varten on omat erityiset lukujaksonsa.

Tänä sapattina, 10.10.2020, synagogissa luetaan seuraavat lukujaksot: Toorasta 3. Moos. 23:24-36, 39. Profeetoista luetaan 2. Aikak. 7:9 ja Uudesta testamentista luemme Joh. 7:37-39. Kaikki nämä lukujaksot liittyvät Sukkotiin, Lehtimajanjuhlaan.

Lukujaksoon Johanneksen evankeliumista, luvusta 7, liittyy hyvin tärkeitä viittauksia. Luemme vain  pienen osan luvusta 7, mutta kannustan teitä lukemaan Johanneksen evankeliumin luvun 7 kokonaisuudessaan. Luvussa tapahtuu salaperäisiä asioita heti alusta alkaen.

Jeshuan opetuslapset ja veljet pyytävät häntä lähtemään heidän mukanaan pyhälle pyhiinvaellusmatkalle Jerusalemiin. Sukkot on yksi niistä kolmesta suuresta raamatullisesta juhlasta, joina Israelia käsketään tekemään pyhiinvaellusmatka Jerusalemiin.

Sakarjan kirjan luvussa 14 kerrotaan, että kaikkien maailman kansojen täytyy lähettää edustajansa Jerusalemiin tuoksi juhlaksi ja kunnioittaa Israelin Jumalaa. Syy tähän tulevaisuutta koskevaan käskyyn on hieman mutkikas, mutta sen juuret ovat Toorassa. Siitä lähtien kun Israel syntyi kansakuntana Siinain erämaassa ja sai Jumalalta Tooran, sen on täytynyt uhrata Sukkot-juhlan aikana 70 härkää, yksi härkä kutakin kansakuntaa kohti.

Luemme Sakarjan lopunaikaa kuvaavasta luvusta 14 seuraavaa:

Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa”(Sak. 14:16, RK).

Tämä Sakarjan profetia on itse asiassa eräänlainen sen profetian täyttymys, jonka Jumala antoi Abrahamille 1.Moos. 12:ssa ja 22:ssa ja Iisakille 1.Moos. 26:ssa. Kaikki kansat (maailman perhekunnat) palvovat sinä päivänä Israelin Jumalaa ja jättävät epäjumalanpalvonnan ja ottavat Israelin Herra Jumalan omaksi Jumalakseen, ja Israelin Jumalassa he tulevat siunatuiksi ja ottavat vastaan ainoan todellisen Jumalan, maailmankaikkeuden Luojan.

Lehtimajanjuhlan syvin sanoma on, että meidän elämämme maailmassa on kuin lehtimaja, Sukka – väliaikainen rakennelma, joka on suojaton luonnonvoimia vastaan, sadetta, tuulta ja päivällä paistavan auringon poltetta vastaan.

Lehtimajanjuhla on siis profeetallinen juhla, joka koskee kaikkia maailman kansoja, ja profeetallinen ennustus, että on tuleva päivä, jolloin koko maailma, kaikki maailman kansat, ottavat vastaan Israelin Jumalan, hylkäävät epäjumalansa ja palvovat Jumalaa Jerusalemissa.

Sukkot on siis hyvin erityislaatuinen juhla, johon sisältyy lopun aikaa koskevia asioita, jotka liittyvät kaikkien kansojen tulevaisuuteen ja historiaan. Tästä syystä on tärkeää, että kristityt ymmärtävät juhlan merkityksen ja siihen liittyvät historialliset ja teologiset viittaukset.

Tärkein puoli Sukkot-juhlassa on se hienoin hetki, kun ”kaikki on hyvin, aittani ovat täynnä, viinitynnyrini ovat täynnä ja pankkitilini on täynnä.” Tällä muistutuksella, että kaikki on väliaikaista ja ohimenevää, ja että meidän elämämme tässä maailmassa on epävarmaa, että me olemme oikeastaan vain paimentolaisia, jotka kuljemme tämän elämän kautta päästäksemme jonnekin muualle, on meihin sekä lääkinnällinen että psykologinen sekä myös hengellinen vaikutus ja se ohjaa meidät viettämään terveempää ja turvallisempaa elämää.

Ihan vain Sukkan, tuon väliaikaisen, hataran ja epävarman rakennelman rakentaminen, joka päästää sisään sateen ja tuulen, kylmän ja helteen, ja että millään tuossa Sukkassa ei ole pysyvää arvoa, muistuttavat meitä siitä, että tämä on totta meidän elämässämmekin, joka ei ole pysyvä.

Sillä, että syömme ateriamme Sukkassa ja puramme sen kahdeksan päivän kulutta, on myös suuri parantava vaikutus, joka saa meidät keskittymään elämässämme ikuiseen ja muistuttaa meitä sekä fyysisesti että emotionaalisesti, että taivas on kotimme, ja että kaikki mitä meillä on tai mitä haluamme tässä maailmassa, on parhaimmillaankin väliaikaista, haurasta ja altis kaikille ajan vaikutuksille.

Sakarjasta luemme siis lukua 14. Sakarja vietti osan elämäänsä diasporassa (maanpaossa) aikansa Los Angelesissa, tai Babylonissa, ehkä aika lähellä babylonialaista Disney maailmaa. Hän palaa raunioituneeseen Jerusalemin kaupunkiin ja kirjoittaa kansainvälisestä liittoumasta ja sodasta Jerusalemia vastaan. Sitten Sakarja puhuu hänestä, joka lävistettiin (luku 12:10ff) ja siitä, kuinka koko maailma kokoontuu Jerusalemiin, tällä kertaa uhratakseen kiitosuhria Israelin Jumalalle Lehtimajanjuhlassa.

Kaikkein ohimenevimmästä tulee pysyvin. Siitä, mitä pakanakansat vihasivat eniten, tulee paikka, jossa he palvovat ja rukoilevat ja joka on heidän menestyksensä lähde. Tätä on Sukkot – ”varjo siitä mikä on tuleva”.

Mieleeni nousi juuri tärkeä ajatus. Mitä me teemme yhteisönä? Pyydän teitä, rakkaat veljet ja sisaret, rukoilemaan ihmisten puolesta, joita ette tunne. Rukoilkaa ihmisten puolesta kaikilla maailman kulmilla. Mainitkaa heitä ainakin nimeltä Herrojen Herran armon valtaistuimen edessä, että he paranisivat ja saisivat siunauksen. Tämä voi tuntua pieneltä asialta ,mutta se on kyllä paljon enemmän kuin pieni asia. Teistä voi tuntua lyhyeltä aika, jonka vietätte rukouksessa ihmisten puolesta, joita ette tunne ettekä ole koskaan tavanneet. Mutta, rakkaat veljet ja sisaret, Herra näytti minulle tämän tänä aamuna:

Tämä on Mitzva, hyvä työ. Meidän työmme diakoneina on Jumalan työtä. Tätä on Jumalan kuningaskunta. Me olemme diakoneja, kun me palvelemme Messiaan ruumista. Me esirukoilemme Messiaan koko ruumiin puolesta kansainvälisesti. Tämä on klassinen Uuden testamentin malli. Annan muutaman Uuden testamentin jakeen siitä todistukseksi ja osoitukseksi ja innostamaan teitä rukoilemaan edelleen puolestamme.

Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä” (Kol.1:9).

Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme” (1. Tess. 5:25).

Lopuksi, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne” (2. Tess. 3:1).

Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta” (1. Tim. 2:1).

Siksi hän voi siis täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan…Rukoilkaa meidän puolestamme. Olemme varmoja siitä, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme elää kaikin tavoin oikein” (Hepr. 7:25; 13:18).

Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja pitävät esirukouksia Messiaan ruumiin puolesta Pyhässä Hengessä.

Rukousosio

Meidän tulee rukoilla edelleen koko maailman puolesta ja kukin oman maansa puolesta ja Israelin puolesta. Israelissa tilanne on yksi pahimpia maailmassa. Meillä on korkeampi kuolleisuus ja tartuntatilanne henkeä kohti kuin USAssa. Uskon että tämä koronavirus on vitsaus niin kuin ne raamatulliset vitsaukset, jotka Jumala lähetti kasvattaakseen Israelia ja vetääkseen heidät uudelleen lähempään suhteeseen kanssaan ja osoittamaan suurempaa kunnioitusta Luojaansa kohtaan. 

                      Kun Israel katui ja katsoi Mooseksen ylös nostamaa pronssikäärmettä, he parantuivat. Me emme tietenkään tarvitse pronssikäärmettä niin kuin Mooseksen päivinä, vaan meidän tulee nostaa silmämme ylös ja keskittyä Herraamme Jeshuaan eikä mihinkään muuhun.

                      Tämä tarkoittaa sitä, että keskitämme uudelleen uskomme Messiaan evankeliumiin, ja jätämme tunnustuskuntiin keskittymiset, jotka ovat yhä uudelleen jakaneet Messiaan ruumiin ja siirtäneet uskomme keskipisteen seurakuntainstituutioon, pois Hänestä, joka ristiinnaulittiin. 

                      Uskon, että tämä vitsaus, niin kuin kaikki vitsaukset Jumalan Sanassa, tulee Jumalalta ja vain Jumala voi pysäyttää sen.

Meistä voi tuntua mitättömältä asialta rukoilla muutama minuutti ympäri maailmaa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaissa hyvyyden auktoriteetit kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhtenäinen ja vahvistaa sen, että Messias Jeshuan ruumis on todella yksi ruumis.

Toistan pyyntöni, että rukoilisitte kaikkien Israelin ystävien puolesta Etelä-Koreassa, ja Israelin korealaisten ystävien ja Netivyan ystävien puolesta kaikkialla maailmassa. Näyttää siltä, että uskollisten vihollinen on ravistellut ja yrittänyt ihan tuhota sen ihanan rakkaudellisen suhteen, joka Etelä-Korean kristityillä on Israelin ja etenkin Netivyan ja muiden messiaanisten juutalaisten järjestöjen kanssa.

Tässä siis lista niistä ihmisistä, joita pyydän teitä kantamaan Herran eteen ja rukoilemaan sekä fyysistä että hengellistä terveyttä kaikille listassa mainituille: Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta. Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma. Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukoustukea tilanteessaan, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa rukouksin poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja pojanpoikaamme Joey´a, jotka ovat myös kotona ja tekevät työtä kotoa käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91-vuotias ja hänen terveytensä horjuu.

Minulle tehdään kaihileikkaus 12. lokakuuta. Kaihileikkaus on hyvin tavallinen ja normaalisti pikku juttu useimmille, mutta minulle se on iso juttu, koska näen vain yhdellä silmällä. Leikkauksen on onnistuttava tai minusta tulee täysin sokea. Joten rukoilkaa minun ja leikkauksen onnistumisen puolesta. Jerusalemilainen sisar, Hadassa, joutuu myös leikkaukseen, joka on vakavampi. Pyydän teitä rukoilemaan Hadassan puolesta. Rukoilkaa, että leikkaus onnistuu hyvin ja että rakas sisaremme Hadassah paranee ja toipuu täydellisesti.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa, ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. Hänen elämässään on nyt uusi vaihe. Hän menetti äskettäin vaimonsa, sisar Angelan, syövälle. Sisar Angela oli hengellinen ankkuri niin TJ:lle kuin koko yhteisölle. Rukoilemme rakkaan veljemme ja Taiwanilla olevan seurakunnan puolesta. Sisar Angela oli todellinen ankkuri myös suhteessa Israeliin ja Taiwanilla olevaan Messiaan israelilaiseen ruumiiseen. Me kaipaamme häntä ja hänen syvällistä rukoustaan ja tukeaan Netivyalle ja muille järjestöille Israelissa.

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Samuel Lopes on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä.Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja 

emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Avramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. Muistakaa Garya ja Melanieta.

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa,ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yoko sai aivohalvauksen, rukoilemme että hän toipuu nopeasti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: 

Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. Suomalainen veljemme Erkki Murto on kuollut. Erkki siirtyi pois tästä ajasta muutama päivä sitten. Muistakaamme Erkin leskeä, Sirpaa, rukouksin. Lohduttakoon Herra häntä näinä surun ja murheen päivinä.

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa.

Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta.

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayala, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia. Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam