Jerusalemin rukouslista 9.7.2020

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem, Israel

Elämme oudossa ja hullussa ajassa.. Covid-19 vitsaus ei ota väistyäkseen maailmasta. Se on kuin pahan aalto, joka pyyhkäisee ihmiskunnan meren halki, paiskautuen ihmiskunnan rantoja vasten ja aiheuttaen kaaosta ja hätää niin pienissä kuin suurissa maissa.

Itse tauti ja romahtaneet talousnäkymät vaikuttavat miljardeihin ihmisiin, ja lukemattomat ihmiset ovat menettäneet työnsä ja liikelaitoksia uhkaa konkurssi. Media kutsuu sitä pandemiaksi. Raamatun kielellä se olisi vitsaus.

Raamatussa kerrotaan monista vitsauksista. Englannin kielisessä Raamatussa sana ”vitsaus, rutto” esiintyy 103 kertaa, ja jokainen vitsaus loppui, kun joku ihminen tai koko kansa kääntyi Jumalan puoleen ja tunnusti syntinsä ja katui syntejään.

Tällä viikolla luemme jakson (parasha) nimeltä  Pinchas (Piinehas), 4. Moos. 25:10 – 29:40, Profeetoista (haftara) lukujakso on 1. Kun. 18:46 – 19:21. Uudesta testamentista luemme Johanneksen evankeliumista 2:13 -22. 

Ehdotan, että kun luette näitä Tooran ja Profeettojen ja Uuden testamentin tekstejä, kysytte itseltänne, miksi perinne on valinnut nämä nimenomaiset tekstit luettavaksi yhdessä tiettynä sapattina. Mielestäni se on tärkeä pohdinta, joka paljastaa teille, mitä oli niiden viisaitten agendassa, jotka valitsivat nämä lukujaksot ajanlaskumme 600- ja 800-lukujen välisenä aikana.

Se antaa teille myös avaimen siihen, miksi valittiin Uudesta testamentista täydentävät tekstit. Kun olette lukeneet tekstit, käykää miettimään. Kysykää itseltänne, miksi juuri tämä Profeettojen teksti valittiin täydentämään Tooran lukujaksoa.

Minä pidän Piinehaan tarinasta. Pidän Piinehaasta kai siksi, että samastun hänen luonteeseensa. Laki (jokaisen maan jokainen laki) on annettu auttamaan kansanjoukkoja säilyttämään järjestys yhteiskunnassa. Järjestäytyneessä yhteiskunnassa täytyy kuitenkin olla takaovi niille ihmisille, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja ja joilla on rohkeutta ja intoa tehdä se, mikä täytyy tehdä epäsovinnaisella tavalla.

Ihmiset, jotka menevät tarvittaessa vaikka vankilaan tehdäkseen sen, mikä on oikein ja epäsovinnaista. Kapinalliseksi syntyneet, pieni hollantilaispoika joka tukki sormellaan padossa olevan reiän. Pikkupoika, joka seisoi kadulla isänsä ja äitinsä kanssa katselemassa kuninkaan uusia vaatteita. Kaikki puhuivat kuninkaan kauniista vaatteista kultaisine nappeineen ja kalvosinnappeineen. Pikkupoika sanoi kovalla äänellä: ”Mutta, äiti, kuningas on alasti!”

Aina täytyy löytyä pieni poika, joka on halukas näkemään oikean todellisuuden eikä pelkää sanoa sitä ääneen. Useimmiten tällaiset pikkupojat eivät ole järin suosittuja, koska he ovat yksin heitä ympäröiviä ja yhteiskunnan enemmistöä vastaan.

Heistä ei pidetä, koska he näkevät sen, mitä toiset kieltäytyvät näkemästä tai eivät pysty näkemään, koska heidän kuulonsa ja näkönsä ovat valikoivia, nynny-yhteiskunnan muovaamia, joka haluaa elää mukavasti asenteenaan ”le déluge après moi”, eli ”vedenpaisumus minun jälkeeni”. (Ihan sama, en piittaa mitä tapahtuu, kun minua ei enää ole.)

Mikä on Piinehaan tarina? Se liittyy tiiviisti viime viikon lukujaksoon, 4. Moos. 22 -25. Kansainvälisesti tunnettu velho, väärä profeetta ja ahne Bileam kutsuttiin kiroanaan Israel. Baalak, Mooabin kuningas, kutsui Bileamin ja lupasi hänelle suuren omaisuuden palkkioksi Israelin kiroamisesta.

Bileam on halukas lähtemään ja kiroamaan Israelin, mutta Herra lähettää enkelinsä estämään häntä ja kieltää Bileamia kiroamasta Israelia. Bileam puolestaan näyttää siunaavan Israelin eikä saa siitä mitään palkkiota. Bileam on ihminen, joka haluaa saada parhaan molemmista maailmoista. Hän tahtoo osoittaa olevansa kuin se, joka kuulee Herraa ja tahtoo pitää Hänen määräyksensä ja käskynsä.

Toisaalta Bileam haluaa myös Baalakin lupaaman palkkion.  Hän tahtoo elää molemmissa maailmoissa ja saada molemmista parhaat palat. Lopuksi Bileam antaa Baalakille voittoisan neuvon: Lähetä kauniita, nuoria naisia viekoittelemaan Israelin miehiä.

Tässä taktisessa vedossa ei ole mitään uutta. Kaikki hallitukset ja kaikki tiedustelupalvelut ovat käyttäneet samaa taktiikkaa miljoonia kertoja.  Tiedämme omasta ajastamme, että Israel on käyttänyt sitä useita kertoja, mutta ei suurissa kansallisissa mitoissa. Israel on käyttänyt samaa taktiikkaa yksilötasolla useamman kerran.

Bileam antoi Baalakille, Mooabin kuninkaalle, menestyksen avaimen. Mooabin kauniit, nuoret neidot onnistuivat sulojensa käytössä ja vetivät israelilaiset palvomaan omia epäjumaliaan ja pois seuraamasta Israelin Jumalaa, maailmankaikkeuden Luojaa.

4. Moos. 25 alkaa näin:

”Kun Israel oli asettunut asemaan Sittimiin, kansa rupesi harjoittamaan haureutta mooabilaisnaisten kanssa. Nämä kutsuivat kansaa  jumaliensa uhreille, ja kansa söi uhrilihaa ja palvoi mooabilaisten jumalia. Näin Israel antautui palvomaan Baal-Peoria. Silloin Herra vihastui Israeliin” (4. Moos. 25:1-3, RK).

Miten Jumala reagoi tähän haureuteen ja epäjumalanpalveluun, jota Israelin miehet harjoittivat Mooabin tyttärien kanssa? Herra antoi Moosekselle käskyn käskeä jokaisen heimon päämiestä ottamaan kiinni ne miehet, jotka ottivat osaa tähän kauheaan Baal-Peorin palvontaan, ja viemään nämä miehet ja tappamaan heidät ja ripustamaan puuhun auringon paisteeseen, niin että kaikki, jotka eivät olleet tehneet tätä kauheaa tekoa, näkisivät ja oppisivat olemaan seuraamatta heidän esimerkkiään.

Kun Mooses ja israelilaisten seurakunta olivat itkemässä ilmestysmajan portilla, muuan israelilainen mies tuli veljiensä luo ja toi mukanaan kaikkien nähden midianilaisen naisen”(25:6).

Kuningas Jaakon kieli pyrkii selvyyteen; suomen ”tuli veljiensä luo” tilalla KJV käyttää ilmaisua ”esitteli veljilleen”, joka heprean kielessä merkitsee paljon enemmän kuin ”esitteli” – se merkitsee, että mies harjoitti seksiä mooabilaisprinsessan kanssa Israelin päälliköiden ja tuomarien ja Mooseksen edessä, joka seisoi siinä tumput suorina. Jumalan suuri mies Mooses oli niin järkyttynyt ja ymmällään, ettei osannut tehdä mitään.

Teksti kertoo, mitä sitten tapahtui:

Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, hän nousi kansan keskeltä, otti keihään käteensä, seurasi tuota israelilaista makuusuojaan ja lävisti vatsan kohdalta heidät molemmat, israelilaisen miehen ja tuon naisen. Silloin israelilaisia vaivannut vitsaus loppui. Tässä vitsauksessa kuolleita oli kaksikymmentäneljätuhatta ” (25:7-9).

Opimme jotain uutta tästä tekstistä. Isrealin leirissä vallinnut häpeämätön synti toi vitsauksen Israelin leiriin. Heti kun Piinehas tappoi seksiä harjoittaneen pariskunnan Herran ilmestysmajan ovella, vitsaus loppui. Meille kerrotaan, että 24.000 israelilaista kuoli ennen kuin Piinehas lopetti sen käyttämällä keihästä ja suorittamalla radikaalin leikkauksen israelilaiselle miehelle ja mooabilaiselle naiselle.

Teksti paljastaa meille, kuka oli mies, joka teki tuon inhottavan teon Herran ilmestysmajan ovella:

Israelilaismies, joka surmattiin yhdessä midianilaisen naisen kanssa, oli nimeltään Simri, simeonilaisen perhekuntapäämiehen Saalun poika” (25:14-15).

Se, mitä Simri, Saalun poika ja Simeonin heimon prinssi, ja Kosbi, Midianin kansan päällikön tytär, tekivät, ei ollut vain synti, hirvittävä Herran ilmestysmajan häpäissyt synti, vaan se oli myös yritys näyttää, että Israelin Jumala on kyvytön ja että Israelin johtajisto oli myös kyvytön verrattuna mooabilaisten ja midianilaisten epäjumalia palvoviin porttoihin.

Piinehas teki sellaista, mikä oli ennenkuulumatonta. Hänellä ei ollut valtaa ottaa lakia omiin käsiinsä. Hän ei pyytänyt lupaa Moosekselta eikä keneltäkään muulta. Hän otti lain omiin käsiinsä ja teloitti nuo kaksi syntiä tekevää niille sijoilleen.

Luulisi, että Jumala olisi suuttunut Piinahaalle, koska tämä ei kunnioittanut järjestelmää, laillista menettelytapaa, vaan teki oitis sen, minkä koki välttämättömäksi. Mitä vielä, Herra päinvastoin palkitsi Piinehaan ja kiitti häntä ja teki hänestä Israelin armeijan esikuntapäällikön.

Jos joku tekisi tänä päivänä vastaavanlaisen teon, hänet tuomittaisiin oikeudenkäynnissä ja heitettäisiin vankilaan. Mutta ei Israelin Herran Jumalan edessä:

Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisten päältä kiivailemalla heidän keskuudessaan minun puolestani, eikä minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista” (25:11).

Erityisissä tilanteissa kun yksikään johtajista ei ole halukas ryhdistäytymään ja asettumaan Herran puolelle, jonkun täytyy ryhdistäytyä ja asettua Herran puolelle. Tämä ei ole kehotus kapinointiin seurakuntienne johtajistoa vastaan, mutta se on ennen kaikkea kehotus ja kutsu olla valmiina puolustamaan totuutta ja Jumalan vanhurskautta, kun valitut johtajat eivät toimi, eivätkä ymmärrä mikä on sopiva tapa, ja osoittamaan mitä on todella vanhurskas suuttumus.

Ryhdistäytykää ja asettukaa Herran puolelle tuli mitä tuli.

Poliittinen korrektius on hyvä asia ja paikallaan, kun kaikki toimii järjestyksen mukaan eikä ole vitsausta niittämässä Jumalan lasten henkeä. Kun Herran kansan huoneessa raivoaa vitsaus, on aika käydä toimeen kuten Piinehas teki.

En koskaan suosittele väkivaltaa ratkaisuna mihinkään hengelliseen tai poliittiseen, mutta suosittelen kyllä ryhdistäytymistä ja totuuden puhumista rakkaudessa kantamatta huolta siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja mitä seurauksia totuuden puhumisesta rakkaudessa voi aiheutua.

Jos joudutte tilanteeseen, jossa teidän on käytettävä fyysistä voimaa, muistakaa, että kaiken lihan tuomari on yhä sama Jumala, joka näki mitä Piinehas teki ja joka siunasi Piinehaan ja koko Israelin ja joka lopetti vitsauksen, joka tappoi 24.000 israelilaista.

Raamatussa kaikkivaltias Jumala aloitti vitsaukset ja käytti kaikkia vitsauksia rangaistuksena synnistä ja iljettävyyksistä, joita Hänen lapsensa tekivät. Toisinaan ainoa tapa, jolla Jumala saa lapsensa heräämään ja huomaamaan kauheat tekonsa, on rangaista heitä vitsauksilla. Hän käytti sitä Egyptin ja Israelin kohdalla monta kertaa, mutta tunnustaminen ja katumus murtuneella sydämellä lopettaa aina vitsauksen ja siunaa Jumalan lapsia.

Rukousosio.

Koronavirus raivoaa yhä maailmassa. Sairastuneiden lukumäärä on järkyttävä. USA ja Brasilia johtavat koronavirustapausten luvussa ja päivittäin ilmoitetaan kymmeniä tuhansia uusia tapauksia. Kuolleiden lukumäärä kasvaa myös ja joissakin maissa kuolleita on jo yli 100.000 ja monessa maassa yli 50.000.

Israeliin on iskenyt koronaviruksen toinen aalto ja luvut ovat paljon korkeammat kuin ensimmäisen aallon aikana, mutta hallitus on ryhtynyt ankariin toimenpiteisiin julkisella puolella, ihmiset valittavat ja liikkeitä suljetaan ja julistetaan vararikkoon. Työttömien määrä Israelissa nousee lähelle miljoonaa. Monella heistä ei ole työtä sitten kun koronavirusvitsaus on ohitse. Yhä useammilla ihmisillä ei ole ruokaa ja ruoka-avun tarve kasvaa. Olemme kaikki Herran kädessä.

Toivon, että evankelikaalisten seurakuntien johtajat ottavat kantaa ja neuvovat jäseniään tarttumaan toimeen ja auttamaan seurakuntiensa tarpeissa ja etsimään Herraa rukouksessa ja paastossa, tunnustamaan syntinsä ja katumaan syntejään, joita siedetään ja sallitaan rangaistuksetta, poliittisesti korrekteista syistä. Todellinen syntien tunnustaminen ja katuminen saisi Herran käden lopettamaan vitsauksen niin kuin se teki Raamatun aikoina.

Kaikki sanovat: ”Herra on sama eilen, tänään ja huomenna!”

Kysymys kuuluu, uskommeko todella sen, mitä suustamme tulee ulos? Jos olet johtotehtävissä etkä usko, että Herra hallitsee maailmaansa, mene kammioosi ja kysy itseltäsi, onko sinut todella kutsuttu palvelemaan Messiaan ruumista, vai oletko vain töissä?

Rukoilkaa edelleen Marcian terveyden puolesta – muisti, diabetes, nivelreuma. Tyttäremme Danah tarvitsee paljon rukoustukea tilanteessaan, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne.

Brasiliassa on paha tilanne koronaviruksen tähden ja liikemiehet ovat myös suuressa paineessa yhteiskunnallisen levottomuuden keskellä. Meillä on Brasiliassa paljon veljiä ja sisaria, jotka tarvitsevat rukoustamme ja esirukoustamme puolestaan. Annan lyhyen listan seurakunnista ja veljistä ja sisarista Brasiliassa, jotka tarvitsevat rukouksiamme ja Jumalan armoa näinä rankkoina aikoina:

Rukoilkaa Netivyan Brasiliassa olevien tytärseurakuntien puolesta: Har Zion, Ensenando de Siao ja Sar-El; ja messiaanisten seurakuntien puolesta Fortalezassa, Santa Mariassa, Sao Paulossa, Rio de Janeirossa ja muissa kaupungeissa, ja yksityisten ihmisten puolesta, jotka kaipaavat Jumalan armoa parantuakseen: Michelle O., Marcelo Guimaraesin perhe, etenkin hänen isänsä Paulo, ja Marty Galante. 

Rukoilkaa parantumista seuraaville: Angela I, Rachel ja Daniel, veli ja sisar, jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä.  Liittäkää myös Tony B, ja Aries Franklin Mayers Sr. Muistakaa Nancy ja Don Hookia ja seuraavia: Rachel, David Kimin vaimo -Jingyung Lee, tohtori Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffman, RubyL , Angela Taiwanilta , Joe Mays, Cynthia. 

Maailma ja miljoonat ihmiset, jotka kamppailevat koronaviruksen kourissa ja sadat tuhannet perheet, jotka ovat menettäneet rakkaitaan tälle raamatullisten mittasuhteitten vitsaukselle. Meidän täytyy olla myös kiitollisia sellaisista maista kuten Israel, jotka alkavat selvitä ja palata normaaliin varovaisuutta noudattaen.

Muistakaa David Sterniä ja hänen perhettään .Davidilla on terveysongelmia. Rukoilkaa myös Daniel Sternin ja hänen perheensä puolesta. Nämä ajat ovat vaikeita Sternin perheelle ja meidän täytyy kantaa heitä kaikkia kaikkivaltiaan Jumalan armoistuimen eteen.

Rukoilkaa myös minun perheeni puolesta: Marcia, Danah, Noaam, Barry, Beth ja Joey Shulam. Marcian äiti June Saunders. Kuulin Ann Westin pojalta, että Ann West on nyt 100-vuotias ja yhä terävä ja voimissaan. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat vähän enemmän Taivaan Isämme siunausta ja armoa elämässään ja liiketoimissaan: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Sunnuntaiaamuna alkaa pääministerimme oikeudenkäynti. Häntä vastaan on nostettu kolme vakavaa syytettä. En ole lainkaan iloinen siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme harjoitetaan todellista oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Totuuden on tultava esiin, eikä minua kiinnosta toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Meillä on ollut vankilassa yksi presidentti, yksi valtionvarainministeri, yksi sisäministeri ja yksi parlamentin jäsen. Jo riittää!

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam