Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 10.4.2020

Netivyah

Joseph Shulam kotikaranteenista

Tooran, Profeettojen ja Uuden testamentin lukujaksot tänä sapattina ovat: Pääsiäissapatti: 2. Moos. 33:12-34:26, Haftara (Profeetoista): Hesekiel 37:1-14, Uusi testamentti: Room. 9:14-29. Kyse on erityisistä lukujaksoista Pääsiäisjuhlan aikaan osuvalle sapatille.

48 tunnin täydellinen, koko Israelia koskeva ulkonaliikkumiskielto kumottiin juuri, ja israelilaiset pääsevät taas käymään ruokakaupassa tai apteekissa ja jopa ajamaan toiseen kaupunkiin. Ensi viikon sunnuntaista alkaen jokaisen täytyy käyttää hengityssuojaa kotinsa ulkopuolelle mennessään. Olimme onnekkaita, sillä muuan kallis sisar Hongkongista lähetti seurakunnallemme 200 naamaria. Kiitos Herralle, että koko maailman pyhien välillä vallitsee veljeys. Tänä Pääsiäisenä vietämme sapattia netin kautta niin kuin teimme viime sapattinakin.  Viime viikon sapattina käytimme Zoom-nimistä ohjelmaa, ja näin kanssamme rukoili veljiä ja sisaria useista maailman maista. Homma ei ole ihan helppo ja yksinkertainen, mutta aiomme yrittää nytkin samalla lailla. On sanottava, että tämä koskee ensisijaisesti ja ennen kaikkea meidän paikallisseurakuntaamme, eikä lähetystä tulkata englanniksi.  En tiedä mitä tämä on ja miten se toimii, sillä niin kuin Georgiassa sanotaan: ”vanhalle koiralle ei voi opettaa uusia temppuja.” Minua 74-vuotiasta pitäisi kai kutsua vanhaksi koiraksi,  koska en yllä Netivyan nuorten johtajien osaamisen tasolle enkä edes lastenlasteni tasolle siinä miten tätä uutta teknologiaa käytetään.

Tooran lukujaksossa on kaksi asiaa, jotka ovat saaneet minut ymmälle. Mooses sanoo Herralle 2. Moos 33:12-13:ssa: ”Mutta Mooses sanoi Herralle: ´Sinä sanot minulle, että minun on johdettava tätä kansaa, mutta et ole ilmoittanut minulle, kenet sinä lähetät minun kanssani. Kuitenkin sinä olet sanonut: ´Minä tunnen sinut nimeltä, ja sinä olet myös saanut armon minun silmissäni.´ Jos siis todella olet suosiollinen minulle, niin ilmoita minulle tiesi, että voisin tulla tuntemaan sinut ja saisin armon sinun silmissäsi. Onhan tämä kansa kuitenkin sinun kansasi.´”

Mooses, tuo suuri johtaja, joka vapautti Israelin Egyptin orjuudesta, on saanut maailmankaikkeuden Luojalta tehtäväkseen johdattaa Israelin kansa halki Siinain erämaan Luvattuun maahan. Normaalisti Mooseksen asemassa oleva mies olisi niin täynnä omaa itseään, että hän tarttuisi suin päin tähän Korkeimman Jumalan antamaan tehtävään. Tässä tilanteessa Mooses on kuitenkin se sama mies, joka hän oli vuosia aikaisemmin, kun hän kohtasi ensimmäisen kerran Herran palavan pensaan edessä Siinain vuoren rinteillä. Mitä Mooses sanookaan Herralle: ”En pysty siihen ilman sinun apuasi, ilman että sinä lähdet kanssamme tälle matkalle.”  Jokainen meistä on johtaja jossain mielessä jossain paikassa ja jonakin aikana. Mutta vain harvat johtajat niistä, jotka johtavat ihmisiä auktoriteettiasemassa, ymmärtävät, että he eivät  pysty siihen yksin. Että Jumalan kansan johdattaminen on tiimityötä eikä jonkun ”yksinäisen ratsastajan”, Zorron tai Supermiehen sooloesitys.  Mooses sanoo Herralle: ”Kenet sinä lähetät kanssani!” Mooses käsittää, että tehtävä on liian suuri yhdelle johtajalle, jopa Moosekselle, Egyptin prinssille, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan valitsemalle miehelle.

Tämä on meidän haasteemme seurakuntana ja kansainvälisenä palvelutyönä! Meidän tavoitteemme on hyvin korkealla. Se on tavoite, jonka uskomme Kaikkivaltiaan Jumalan itsensä antaneen meille. En tarkoita, että se olisi annettu minulle henkilökohtaisesti tai Netivyalle ikään kuin näkynä tai palavan pensaan kaltaisena kokemuksena. Sain tämän päämäärän ja siirsin sen Netivyalle ihan vain lukiessani Jumalan Sanaa, Raamatun sivuilta, ja viettäessäni aikaa Jumalan ELÄVÄN SANAN parissa, Jeshuan ja Hänen kaikille opetuslapsilleen antamansa tehtävän parissa. Jeshuan antama tehtävä on yksinkertainen sikäli kuin minä sen ymmärrän: Menkää ja muuttakaa maailma sen Hyvän Uutisen avulla, jonka Minä olen antanut teille! Tuokaa koko maailma (kaikki kansat) Siioniin, ottamaan vastaan Sana ja nöyrtymään Jumalan edessä, joka on luonut koko maailman ja on kaiken lihan Herra.  Hänen lapsensa (kaikki kansat, Israel mukaan lukien) ovat lähteneet omille teilleen, pois Hänen TIELTÄÄN, ja nyt Mooseksen tehtävänä on tuoda takaisin Abrahamin Siemen, Israelin lapset, maahan, jonka Minä olen antanut heille. Mooses vastaa Herralle: ”En pysty tekemään sitä yksin. Ei tämä ole yhden miehen show! Sinun täytyy tulla kanssani ja johdattaa, opastaa, suojella ja innoittaa meitä matkalla.”  Herra oli kyllästynyt Israelin lapsiin Siinain erämaassa. Hän ei todellakaan pitänyt siitä, että he tekivät kultaisen vasikan. Hän ei pitänyt siitä, että he olivat tottelemattomia eikä siitä, että heillä ei ollut uskollisuutta eikä luottamusta. Häntä ei miellyttänyt tapa, jolla he kohtelivat johtajiaan. Nyt Mooses siis sanoo Jumalalle: ”Sinun täytyy olla kanssamme, johdattaa meitä, siunata meitä ja suojella meitä!”

Tämä on yksinkertainen oppitunti. Meidän on herättävä ja tajuttava, että emme pysty saavuttamaan tavoitetta yksin. Me olemme tiimi ja vaikka inhimillisesti ajatellen olenkin yksin fyysisesti, minun täytyy muistaa, että en kulje koskaan yksin niin kauan kuin pidän kuvainnollisesti kiinni Jeshuan kädestä ja Hän kulkee kanssani. Katsokaa vaikka tätä laulua, joka on myös Liverpoolin soccer-kerhon tunnuslaulu ja sitä esitetään myös muutamissa kristillisissä kirkoissa. Tahtoisin siis vain muistuttaa teitä tästä laulusta, jonka kirjoittajat olivat juutalaiset Rogers ja Hammerstein. Tarkatkaa tämän laulun sanoja!

”Kun kuljet läpi myrskyn, kulje pystypäin. Älä pelkää pimeää. Myrskyn jälkeen taivas on kultainen ja kuuluu leivosen suloinen hopeankirkas viserrys. Kulje läpi tuulen, kulje läpi sateen. Vaikka unelmasi järkkyvät ja joutuvat tuulen kynsiin. Kulje vain eteenpäin toivo sydämessäsi. Etkä koskaan kulje yksin. Et koskaan kulje yksin. Kulje eteenpäin toivo sydämessäsi etkä koskaan kulje yksin.”

Tämän pitäisi olla Jeshuan opetuslasten mottona. Emme tahdo langeta Israelin suureen historialliseen syntiin. Syntiin, johon profeetta Hoosea viittaa sanoessaan: ”Assur ei meitä pelasta, hevosilla emme tahdo ratsastaa emmekä enää sano omien kättemme teoille: ´Meidän Jumalamme.´” (Hoos.14:4, RK).

Tämä Mooseksen esimerkistä kertova opetus tämän sapatin Toorajaksossamme on hyvin tärkeä meidän kaltaisellemme seurakunnalle Jerusalemissa. Israelissa syntyneitä juutalaisia kutsutaan nimellä ´Sabra´.  Sabra on heprean ja arabian sana sille, mitä Teksasissa ja Uudessa Meksikossa kutsutaan nimellä ´piikkipäärynä´. Sabra-juutalaiset eroavat täysin vanhemmista Euroopan juutalaisista, jotka olivat tottuneet elämään getoissa ja suljetuissa yhteisöissä, joissa juutalaiset pakotettiin elämään keskiajalla ja joissa he asuivat aina 1800-luvun puoliväliin asti. Useimmat protestanttiset seurakunnat ovat omaksuneet pienois-imperium käytännön, jossa johtajana on pääpastori tai pääsaarnaaja. Nykyään monissa tapauksissa, joskaan ei aina eikä kaikkialla, vanhemmiston rooli on kokenut alasajon ja vanhimmista on tehty saarnajan/papin ”kumileimasin”.  Itse asiassa monin paikoin pastori nimittää vanhimmat, ja hän voi myös erottaa vanhimman, joka ei ole samaa mieltä hänen kanssaan tai äänestää pastorin toivomuksia vastaan.  Mooses, joka johti paimenena Israelia 40 vuotta erämaataipaleella Siinailla, ymmärsi, että hän tarvitsi Jumalaa olemaan Israelin leirissä, ja että hän tarvitsi tiimin tekemään työtä kanssaan. Ja sikäli kuin ymmärrämme Tooran tekstistä, Mooses antoi mielellään Herran jakaa Israelin heimojen 70 vanhimmalle Mooseksen henkeä ja ottaa osan Mooseksen auktoriteetista ja asenteesta.

Opimme myös, kuinka läheinen suhde Mooseksella oli Herraan. Hän saattoi väitellä Hänen kanssaan ja esittää loogisia perusteita, ja kuten tämän Sapatin lukujaksossa, Mooses onnistui taivuttamaan Herran mielen, niin ettei Hän jättänyt Israelia, vaan Jumalan Läsnäolo kulki Israelin leirin mukana ja auttoi Moosesta johdattamaan israelilaisia Luvattuun maahan. Paavali tekee 1. Korinttilaiskirjeessään hyvin mielenkiintoisen midrashin, joka antaa vastauksen siihen, kuka oli ”Herran Läsnäolo”, joka kulki Israelin kanssa erämaavaelluksella Siinailla. ”Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus” (1. Kor.10:1-4, RK). Näemme, että tavalla tai toiselle Messias Jeshua oli ainakin metaforisesti siellä erämaassa Israelin lasten kanssa.

Muistakaa, hyvät veljet, että meidän ei pitäisi koskaan elämässämme tehdä suuria siirtoja tai ottaa suuria askelia yksin. Meidän täytyy ottaa Herra mukaan jokapäiväiseen elämäämme. Voimme tehdä sen niin, että otamme kaikkiin kohtaamiimme suuriin päätöksen tekoihin mukaan läheisemme ja ystävämme ja seurakuntamme johtajat. Ja vielä tärkeämpää on puhua niistä itselleen Jumalalle ja pyytää Häneltä opastusta ja viisautta. Et ole yksin, jos olet Jeshuan opetuslapsi ja seuraaja.  Hän sanoi: ”Katso, minä olen teidän kanssanne..!”  Jos annat Jumalan ymmärtää, että et tarvitse Häntä jokapäiväisessä elämässäsi, niin – usko minua – Jumalalla on ihan tarpeeksi tekemistä ilman sinuakin, eikä Hän ole kiinnostunut viettämään aikaa ihmisten kanssa, jotka käyttäytyvät kuin eivät tarvitsisi Häntä.

Maailmamme taistelee siis näkymätöntä vihollista vastaan, jolle on annettu nimi ”korona”, joka merkitsee englannin kielessä ´kruunu´. Kenties Herra sanoo seurakunnalleen maailmassa: ´Ette todella halua kruunata minua Kuninkaaksi elämässänne, kirkoissanne. Tässä saatte toisen kruunun hoidettavaksenne, kunnes opitte, kuka on todellinen Kuninkaanne, ja kunnes te yksilöinä ja seurakuntina tajuatte, että minä en riipu enää avuttomana ja alastomana ristillä. Pankaa minut Daavidin valtaistuimelle todellisen ja aidon Kuningaskunnan Kuninkaaksi, niin olette kenties tekemisissä toisenlaisten kruunujen kanssa kuin se, jonka kanssa nyt olette tekemisissä.”

Hyvät veljet, rukoilkaa seurakuntienne (kirkkojenne) puolesta ja rukoilkaa johtajienne puolesta.  Pyhien seurakunnan päämääränä ei ole rakentaa paikallisia imperiumeja pastoreille ja johtajille ja seurakunnan kasvulle. Jumalan kansan pyhien seurakuntien päämäärä on palvella seurakunnassa ja palvella kaupunkia, maata, köyhiä, sairaita ja leskiä ja orpoja. Palveleminen ja Hyvän Uutisen kertominen maailmalle, joka elää pimeydessä, on Jumalan lasten pyhän seurakunnan tavoite. Jerusalemin köyhät ovat tietenkin etusijalla, niin kuin Uusi testamentti kertoo, etenkin, jos he palvelevat Hyvää Uutista, ja Jerusalemin leskistä ja orvoista on myös pidettävä huolta. (pikkumainos Netivyalle lienee paikallaan tässä tapauksessa. Me tarvitsemme rukouksianne ja taloudellista tukeanne nyt yhtä paljon kuin Jerusalemin pyhät tarvitsivat apua veljiltään Korintissa, Roomassa, Akhaiassa ja Makedoniassa.)

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta.  Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja luotan siihen, että Hän ennallistaa terveyteni niin että voin edelleenkin opettaa Hänen

Sanaansa. Minä tarvitsen rukoustanne ja samoin Marcia. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta.

Rukoilkaa Michelle Oliveiran puolesta. Michelle on nuori nainen, jolla on todettu leukemia, ja joka kärsii myös munuaiskivistä. Hän tarvitsee rukouksemme. 

Rukoilkaa herra Shukrey Lawrencen puolesta, jolla on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja parantumista. Rukoilkaa hänen poikiensa puolesta, että nämä alkaisivat johtamaan tarmokkaammin isänsä matkatoimistoa. Hän on palvellut niin monia veljiä ja sisaria yli 40 vuotta järjestämällä ryhmämatkoja ja erikoisprojekteja.

Nancy ja Don Hook ovat palanneet Jerusalemiin ja työhön. Kiitos Herralle heidän toipumisestaan ja kotiin paluustaan. Rachel-Jingyung Lee saa kemoterapiaa. Hannah Yoshidalla Kiotosta on vakava syöpä, rukoilkaa hänen puolestaan. Tiz H ja Lion H ovat kaksi sankaria, jotka ovat toipumassa täydellisesti, mutta muistakaa heitä vielä rukouksin.

Ilana Avrahamov saa myös hoitoa ja on toipumassa. Michael Shiffmanin äiti, Ruby L. Oklahomasta, on kamppaillut syövän kanssa jo kauan. Rukoilkaa että hän paranee ja toipuu. 

Sisar Angela Taiwanilta saa myös kemoterapiaa. Pyydän teitä kantamaan sisar Angelan ja hänen perheensä armon ja parantumisen valtaistuimen eteen. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Marcia ja Jospeh Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe, June Saunders, Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuuli, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, Aaron Tani, Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä.

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara, George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat siunausta elämässään ja liiketoimissaan: Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja Dov H.

Koronavirus on nyt levinnyt yli 120 maahan ja näyttää leviävän näissä maissa. Israelissa on koronavirus ja viime viikolla tartunnan saaneiden ihmisten luumäärä nelinkertaistui ja meillä on jo 95 kuollutta (10.4.20).He ovat kaikki iäkkäämpiä miehiä ja naisia. Virus on vaarallinen ihmisille, joilla on joku krooninen sairaus. Minulla oli aika urologian professorille Hadassan sairaalassa Scopus vuorella, mutta soitin ja peruutin ajan, koska hallitus on antanut uudet määräykset, joiden mukaan saamme liikkua vain 100 metrin etäisyydelle asunnostamme.

Niin kuin oli Kiinassa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa. Nyt Kiinan hallitus purkaa jo karanteenia Kiinassa ja Wuhanissa.  Israelissa karanteeni tehdään tiukemmaksi. Italiassa ja Ranskassa kuolonuhrien määrää on jo tuhansissa.

Israel on lähettänyt lentokoneita Peruun hakemaan 3000 nuorta israelilaista ja tuomaan heidät kotiin. Lennot on rahoitettu lahjoitusvaroin ja Israelin hallitus maksoi yhden lennon. Maailmassa ei ole toista hallitusta, joka on tehnyt tällaisen palveluksen kansalaisilleen.

Samoin tehtiin Italiassa ja Espanjassa, ja Intiassa ja Thaimaassa ja seuraavana on Puola. Jeshuan opetuslapsina meidän kaikkien pitäisi pysyä Israelin rinnalla ja tukea tätä huolenpitoa, jonka se tarjoaa kansalaisilleen, jotka ovat jääneet jumiin ympäri maailmaa koronaviruksen seurauksena.

CDC on jo julistanut tämän koronaviruksen maailmanlaajuiseksi vitsaukseksi. Oppikoon maailma, että Israelin Herra Jumala ja kaikkien Isä, joka rakastaa maailmaa niin paljon, että Hän antoi meille ainoan Poikansa, ettei yksikään hukkuisi, vaan kaikilla olisi iankaikkinen elämä, ei koskaan jätä eikä hylkää meitä.

 On vielä yksi tärkeä rukousaihe: Israelin valtio. Tällaista kaaosta, jossa Israelin hallitus on juuri nyt, ei ole ollut koskaan aikaisemmin. Mahdollisuudet hallituskoalitiolle näyttävät päivä päivältä heikommilta.  Kaksi suurta poliittista puoluetta on menettänyt suuntavaistonsa, eivätkä ne pysty löytämään keskinäiseen yhteyteen muodostaakseen hallituksen.

Tämä on todella surullista aikaa Israelin hallitukselle ja poliitikoille kaikilla rintamilla ja linjoilla. Tarvitsemme teidän rukouksianne Israelin puolesta ja myös omien maittenne puolesta. Tuntuu siltä, että koronavirus on ajanut maailman syöksykierteeseen, josta on vaikea päästä pois. Vihamielisyys ja viha, joka pursuaa näiden poliitikkojen suusta toista puolta vastaan, on niin vakavaa, että rukoilen, ettei Jumala menettäisi kärsivällisyyttään meitä kohtaan kansana. Kahdeksannella vuosisadalla eKr profeetat pitivät johtajuusongelmia Jumalan rangaistuksena.

 Se, että Herran auktoriteetti hylätään ja olemme riippuvaisia ihmisten voimasta, on jotain, joka saattaisi olla Jumalan rangaistusta kansallemme. Toivon ja rukoilen, ettei se ole sellaista, minkä Jumala on määrännyt osaksemme. Pyydän teitä rukoilemaan Israelin ja Jeshuan opetuslasten puolesta tässä maassa. 

Meidänkin täytyy löytää tapoja yhdistyä ja pitää huolta toisistamme ja tehdä työtä toinen toisemme kanssa unohtaen uskontokuntarajat ja etsien järjestyksen ja yhteistyön palauttamista ja yhteyttä, joka on aivan välttämätön tällaisena aikana. Me emme voi loistaa valona pimeydessä olematta ensin  valona Messiaan ruumiissa. Meidän jokaisen valo on heikko, jos olemme yksin. Jos yhdistymme, meidän yhteinen valomme on kuin miljoonan vatin projektori, joka näkyy koko Israelissa. 

Tämä on rukoukseni Messiaan ruumiille Israelissa ja maailmassa. En usko, että Jumala hylkää meidät, mutta uskon, että meidän ja teidän ja jokaisen ystävän, joka Israelilla on maailmassa, täytyy rukoilla, että tämä kansa havahtuu ja näkee, kuinka Israelin viholliset riemuitsevat poliitikkojemme surkean tilan johdosta. Emme halua neljättä vaalikierrosta vuonna 2020.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Jotkut tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osanne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam