Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 6.12.2018

Jerusalemin rukouslista 6.12.2018

Joseph Shulam, Beijing, Kiina

Rakkaat Netivian ystävät ja tukijat ja rukouskumppanit. Olen yhä Beijingissä, Kiinassa. Yhdessäolo ystävien ja matkatoverien kanssa on mahtavaa ja pitää minut hyvin kiireisenä. Elämänkokemusten jakaminen toistemme kanssa rikastuttaa ja ilahduttaa. Pyydän, että rukoilette paitsi minun puolestani myös näiden matkan aikana kohtaamieni ystävien ja veljien puolesta.

Tänä sapattina kaikissa synagogissa luetaan Parashat Miketz, 1 Mooses 41:1 – 44:17. Lukujakso alkaa faraon kahdella unella. Ne ovat oikeastaan yksi uni, niin kuin Joosef sanoo faraolle. Faraon unet ovat profetaalisia; Jumala antoi tälle pakanahallitsijalle nämä unet, jotta Joosef vapautuisi vankilasta ja kohoaisi huomattavaan asemaan Egyptissä. Näin Jumala valmisteli turvan ja pelastuksen Joosefin isälle, Jaakobille, ja Joosefin koko perheelle, noille veljille, jotka tahtoivat surmata hänet, ja jotka sitten myivät hänet orjaksi. Tämä tarina Joosefista ja hänen veljistään on varsinainen tuhkimotarina, josta ei puutu vehkeilyjä, juonittelua ja seksiä. Tässä tarinassa on vielä yksi henkilöhahmo, josta puhutaan hyvin vähän, mutta Hän on tarinan päähenkilö, liikkeellepanija ja ravistelija – Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Herra Jumala. Elohim, Jumala, mainitaan tässä tekstissä vain 13 kertaa, eikä Jumalan varsinaista nimeä ”Tetragrammatonia” (Neljää kirjainta) mainita ollenkaan. Joosef itse sanoo 11 kertaa nimen ”Elohim”, ja farao sanoo 2 kertaa, että Joosef puhuu ja tekee Jumalan tahdon ja saa ilmestystietoa Jumalalta. Juuda tunnustaa kerran, että Jumala näki, mitä veljekset tekivät, ja nyt Juuda sanoo omana tahtonaan ja Joosefin veljien tahtona, että he haluavat olla Joosefin orjia.

Judaismin piirissä Joosefia pidetään Messiaan kuvana ja hänelle annetaan messiaanisia ominaisuuksia.

1.                   Hän on veljiensä halveksima ja hyljeksimä.

2.                   Hänet luovutetaan pakanoiden käsiin.

3.                   Hänen veljensä haluavat ensin tappaa hänet.

4.                   Joosef kohoaa suuruuteen ja kunniaan pakanoiden keskuudessa.

5.                   Egyptiläiset (pakanat) pitävät Joosefia pelastajana.

6.                   Joosefin veljet pelkäävät häntä ja epäilevät, että hän tahtoo heille pahaa.

7.                   Joosef oli armollinen ja antoi anteeksi veljilleen, jotka olivat myyneet hänet pakanoille    (Joosefin mielestä.)

8.                   Joosef pelastaa veljensä ja sukunsa nälänhädästä Kanaanin maassa.

Tämä on syy, miksi rabbiinisessa perinteessä Joosefia pidetään Messiaana, joka kuolee ja pelastaa: Tässä on Talmudin teksti (B. Talmud, tutkielma Sukkah sivu 52a), joka kuvaa messiaanisen Joosefin kuoleman (ei Egyptissä vaikuttaneen historiallisen Joosefin vaan Messiaan, Joosefin pojan). 

”Maa pitää valittajaisia, kukin suku erikseen: Daavidin huone erikseen ja heidän naisensa erikseen” (Sakarja 12:10-14). Eikö tämä ole, he sanovat, ”a fortiori”, vielä vahvempi, peruste? Jos tulevaisuudessa, kun he pitävät valittajaisia, eikä pahalla voimalla ole heihin valtaa ( tämä on messiaanisella aikakaudella, jolloin ihmiskunta vapautuu pahasta taipumuksesta, joka johtaa ihmisiä syntiin), Toora (Sakarja 12) sanoo kuitenkin, miehet erikseen ja naiset erikseen, miten paljon enemmän nyt kun he pitävät ilojuhlia ja Pahalla taipumuksella on valta heihin.

Mikä on valittajaisten syy [viimeksi lainatussa jakeessa mainitun]?  R. Dosa ja rabbit ovat eri mieltä tästä kohdasta. Yksi selitti sen näin: syy on Messiaan, Joosefin pojan, surmaaminen, ja toiset selittivät sen näin: Syy on Pahan taipumuksen surmaaminen.

Selitys, jonka mukaan syy on Messiaan, Joosefin pojan, surmaaminen, tuntuu oikealta, koska se sopii Raamatun jakeeseen: ”ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista poikaa” (Sakarja 12:10), mutta selitys, että valittajaisten syy on Pahan taipumuksen surma – antaako se aiheen [siitä voi olla eri mieltä] valittajaisiin? Eikö pikemminkin ilojuhlaan? Miksi he muka valittaisivat ja itkisivät? – [Selitys on] kuten R. Judah selitti: Tulevana aikana, Pyhä Ainoa, siunattu olkoon Hän, tuo Pahan taipumuksen ja surmaa sen vanhurskaiden ja jumalattomien silmien edessä. Vanhurskaista se näyttää korkealta vuorelta, jumalattomista hiussuortuvalta. Sekä edelliset että jälkimmäiset itkevät, vanhurskaat itkevät ja sanovat ”Kuinka me kykenimme kukistamaan noin korkean vuoren?”. Jumalattomatkin itkeävät ja sanovat ”Kuinka me emme pystyneet kukistamaan tuota suortuvaa!” Ja Pyhä Ainoa, siunattu olkoon Hän, kummastelee heidän kanssaan, niin kuin on sanottu: ”Näin sanoo Herra Sebaot, jos se ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä noina päivinä, se on ihmeellistä Minun silmissäni.”

Tässä rabbiinisessa tekstissä on muutama tärkeä huomio:

1.                   Nämä Rabbit tunnustavat, että Sakarja 12:10-11 puhuu Messiaasta. Tämä on hyvin merkittävää, sillä poleemisissa keskusteluissa tämä kielletään. Siksi tämä teksti pitäisi muistaa.

2.                   Messias Joosef kuolee vapauttaakseen ihmiskunnan taipumuksestaan pahaan (inhimillinen voima, joka vetää ihmistä syntiin).  Juutalaiset poleemikot tyrmäävät yleensä ajatuksen siitä, että on olemassa Messias, joka kuolee vapauttaakseen ihmiskunnan synnin vallasta. Tässä meillä on selvästi esitetty vastaus.

3.                   Tämä teksti oikeuttaa tavallaan synagogissa noudatetun tavan pitää naiset ja miehet erillään.

Tärkeintä tässä tekstissä on ehkä kuitenkin se, että tämän Joosefin tarinan ansiosta Messiaan tuoma pelastus kuuluu vankasti rabbiiniseen perinteeseen. Omat liikekumppanit hylkäävät messiaan, häntä uhataan kuolemalla ja hänet luovutetaan pakanoiden käsiin. Ja Egyptissä, pakanoiden keskuudessa, farao keksii Joosefin pelastamaan ensin Egyptin.

Tämä yksinkertainen teksti saa minut ymmälleni. Mikä oli todellinen syy siihen, että Joosefin veljet vihasivat häntä niin paljon, etteivät he voineet sanoa veljelleen Joosefille edes ”Shalom”? Tämä kuvastaa hyvin syvää vihaa, viha joka estää ”Shalomin” sanomisen omalle veljelle. Raamattu antaa kaksi syytä veljien Joosefia kohtaan tuntemalle katkeralle vihalle.

1.                   Joosef kertoi isälleen kaiken sen pahan, mitä hän kuuli puhuttavan veljistään. Eli Joosef oli kantelupukki, joka riensi kertomaan isälleen vanhempien veljiensä puuhista.

2.                   Veljesten isä rakasti Joosefia enemmän kuin ketään muuta lastaan, koska Joosef oli syntynyt hänen vanhoilla päivillään. Ehkä myös sen tähden, että Joosef oli Raakelin, Jaakobin lempivaimon, poika.

Kukaan ei pidä kantelupukista. Kantelupukki tai juorukello on ihminen, johon ei voi luottaa ja jolle ei voi uskoa salaisuutta. Hänen kauttaan salaisuudet leviävät kulovalkean nopeudella. Ihmisyhteisöissä ei liiemmin rakasteta eikä hyväksytä joukkoon sellaisia ihmisiä, joille ei voi uskoa salaisuutta ja jotka puhuvat pahaa toisten selän takana ja jotka kuuluttavat kaikille, mitä  kukin teki pikkujouluissa.

Toinen syy veljien vihaan oli Jaakobin oma käyttäytyminen. Huomatkaa, että tässä jakeessa (3) ei sanota, että Jaakob rakasti Joosefia enemmän kuin Joosefin muita veljiä, vaan siinä sanotaan: ” Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita lapsiaan.” Nimen ”Israel” käyttö tässä yhteydessä, jossa kerrotaan Jaakobin suvun historiasta, on erittäin merkityksellistä. Kun Jumalan Sana käyttää nimeä ”Jaakob”, silloin viitataan Jaakobin vanhaan luontoon – Jaakobhan oli vähän epäluotettava. ”Israel” on nimi, jonka Jumala antoi Jaakobille, kun Jaakob oli kamppaillut enkelin kanssa Jabbok-virralla. Se Jaakob, joka rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, ei ollut tuo häilyväluontoinen kaveri, joka vei esikoisoikeuden veljeltään Esaulta vaan Jaakob, joka taisteli Jumalan kanssa ja sai siunauksen ja uuden nimen, Israelin nimen. Hän on se Jaakob/Israel, joka rakastaa Joosefia enemmän kuin muita. Miksi hän rakastaa Joosefia enemmän, ei paljastu heti tarinan alussa, mutta sitten tarinan keskivaiheilla, kun Joosefin veljet lähtevät Egyptiin hakemaan ruokaa, meille paljastuu Joosefin jalomielisyys, nöyryys ja rakkaus veljiä kohtaan. Joosefilla on valta-asema faaraon Egyptissä. Hän on mies, jonka kädestä koko Egypti syö. Hän olisi voinut syyttää veljiään rikollisesta toiminnasta ja sulkea heidät eliniäksi vankityrmään. Ei ole oikein, että isä osoittaa yhdelle lapsistaan enemmän rakkautta kuin muille lapsilleen. Mistä siis johtuu, että Jaakob rakasti Joosefia enemmän kuin Joosefin veljiä? Jaakobilla on profetian armolahja. Ymmärrämme tämän Ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa, kun Jaakob siunaa poikansa. Jaakob ennustaa heimojen tulevaisuuden ja lausuu niistä monia profetioita, ja hän sanoo, mistä heimosta Vapahtaja on tuleva. Tämä Jaakobilla oleva profetian lahja selittää, miksi Jaakob rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia Joosefin veljiä. Jaakob näki Joosefin luonteen ja sen, kuinka Joosef pelastaisi lopulta veljensä ja koko suvun tuholta. Vaikka Jaakobin Joosefia kohtaan tuntema rakkaus osoittautuisi lopulta oikeutetuksi, veljien nuorempaa veljeään kohtaan tuntema ja yhä kasvava vihakin oli ennustettavissa, ja sillä oli tärkeä osansa koko Abrahamin sukukunnan lopullisessa pelastumisessa ja Jumalan Abrahamille antamien lupausten täyttymisessä ja maailman pelastuksessa.

Vastaavalla tavalla suurin osa Jeshuan omista heimoveljistä, juutalaisista, hylkäsi Jeshuan. Jumala ilmoitti Israelin profeetoille, että Messias hylättäisiin ja häntä halveksittaisiin, hänet surmattaisiin ja hänet haudattaisiin rikkaan miehen hautaan, hän ratsastaisi Jerusalemiin aasilla ja hän pelastaisi kaikki kansat. Pelastusprosessi edellytti, että Israel lankeaisi ja joutuisi maanpakoon, ja että Jumala palauttaisi Israelin takaisin siihen maahan, jonka Hän antoi Abrahamille ja hänen siemenelleen ikiajoiksi (kts 1 Mooses 13:14,15). 

Älkää hämmästelkö sitä, että Jumala on uskollinen ja pitää lupauksensa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän siemenelleen ikuisesti. Seiskää Israelin ja Israelissa olevien veljienne ja sisartenne rinnalla.  Rukoilkaa Israelin pelastusta ja rauhaa Jerusalemille. Tämä on tehtävä ja ohje, jonka Jumala on antanut Sanassaan.

Riemukasta Hanukkaa teille kaikille ja iloista ja ihanaa Joulun aikaa!

Rukoilkaa Israelin puolesta, olkaa esirukoilijoina rukoilemassa juutalaisen kansan pelastumista, ja että arabinaapurimme ymmärtäisivät, että kun he julistavat uskovansa kaikkiin profeettoihin, heidän velvollisuutensa on lukea ja tutkia koko Raamattua nähdäkseen, mitä nämä Jumalan profeetat puhuivat ja julistivat. Haastakaa muslimiystävänne ja – tuttunne lukemaan Raamattua ja ottamaan selville, mitä Jumalan profeetat sanoivat ja kirjoittivat.

Rukoilkaa Israelin hallituksen puolesta. Alkaa näyttää vahvasti siltä, että vaalit ovat lähellä Israelissa – ehkä maaliskuussa 2019. Rukoilkaa, että valituiksi tulee uskollisia ja Jumalaa pelkääviä miehiä, ja että nuo valitut ymmärtävät ja tuntevat Jumalan suunnitelman tälle vanhalle ja suurelle Israelin kansalle.

Marcia on Mount Julietissä, Tennesseessä. Danah ja Noaam ovat Thousand Oaksissa, Kaliforniassa, jossa elämä palaa vähitellen normaaliin. Noaamin koulu on alkanut ja Danah on töissä. Muistakaa heitä molempia rukouksissanne, että Jumala armossaan päästää heidät heidän tukalasta tilanteestaan. Herra voi tehdä ihmeitä meidän elämässämme, ja me luotamme yksin Häneen, mutta vanhurskaan rukous on voimallinen, ja luotan siithen, että te rukoilette perheeni puolesta.

Sisarenpoikani Eli Levi saa kemoterapiaa suurina annoksina. Pyydän teitä rukoilemaan Elin puolesta, ja rukoilkaa myös Ruby Littlen puolesta, joka Elin tavoin sairastaa syöpää ja saa kemoterapiaa. Rukoilkaa, että Ruby saisi juuri tässä elämänvaiheessa tarvitsemaansa apua ja että lääketieteellisen hoidon vaikutuksen lisäksi hän saisi kokea myös Jumalan armon siunaavan vaikutuksen elämässäään.

Rukoilkaa Hong Kongissa olevan Sharonin puolesta, että hänen silmänsä parantuisivat täydellisesti. Rukoilen itse Sharonin puolesta, ja pyydän että tekin rukoilette hänen puolestaan.

Luentoaikatauluni on tiivis, ja opetukseni on otettu vastaan lämpimästi ja tervetulleena. Tarvitsen rukouksianne, että pysyisin terveenä ja vahvana pystyäkseni viemään läpi tämän aikataulun, jonka mukaan opetan monta tuntia lähes päivittäin. Netivia on ainutlaatuinen palvelujärjestö. Minun

palvelutyönäni on opettaa Jumalan Sanaa ja rohkaista veljiä ja sisaria tekemään työtä Raamatun mukaisen Seurakunnan ennalleen asettamisen hyväksi.

Rukoilkaa Netivian puolesta, niin Israelissa kuin USAssa. Netivian johtajat tarvitsevat rukouksianne ja tukeanne. Rukoilemme ja etsimme yhä Herraa, jotta löytäisimme uuden auton Israelin Netivialle. Sen on oltava pakettiauto, johon mahtuu vähintään 9, mutta mieluiten 11 ihmistä. Sen on oltava pakettiauto, jota voidaan käyttää Hamotzi-ruokaohjelman ruokatarvikkeiden kuljetukseen,ja sen on oltava pakettiauto, jota Netivian nuorisoryhmä – Munchkins -voi käyttää.

Rukoilkaa Portugalissa Castelo de Videssä 17-19.5.19 pidettävän kansainvälisen konferenssin puolesta ja sitä seuraavan nelipäiväisen rukousmatkan puolesta, jonka aikana vieraillaan paikooissa,joissa Inkvisitio kidutti ja poltti juutalaisia vuosina 1497 – 1821 . Konferenssilla on tärkeä merkitys sekä juutalaisten että kristittyjen ja toivottavasti myös Israelin valtion  havahduttamiseksi näkemään, että Israelin tulee avata ovensa ja päästää takaisin kotiin Israeliin Inkvisiition monet miljoonat juutalaiset uhrit. Sen tulisi olla seuraava suuri Alija-aalto Israeliin ja profeetta Obadjan profetian mukaisesti Negevin erämaan asuttaminen.

Rukoilkaa Netivian 40-vuotisjuhlakiertueen puolesta, että siitä tulisi menestys ja että me kaikki täällä Jerusalemissa voisimme osoittaa teille ilomme ja kiitollisuutemme rukouksistanne ja tuestanne. Henkilökuntamme on valmistanut linkin, jota klikkaamalla saatte lisätietoja Netivian 40-vuotisjuhlakiertueesta. http://netivyah.org/40th-anniversary-tour/  

Rukoilkaa Portugalissa 17-24.5.2019 pidettävän kongressin puolesta. Kyselkää Herralta, tulisitteko tekin sinne.  Kirjoittakaa Netiviaan, jos haluatte tietää lisää tästä hyvin tärkeästä kongressista ja Anussim/Marrano -juutalaisten tilanteesta, jotka joutuivat Katolisen Kirkon ”Pyhän Inkvisition” uhreiksi 350 vuoden aikana. Katolisissa tuomioistuimissa tuomittiin kymmeniä tuhansia juutalaisia, heidät teloitettiin ja poltettiin roviolla. Meidän tulee rukoilla näiden juutalaisten ennalleen asettamista ja pääsyä takaisin kotiin Israeliin profeetta Obadjan profetian mukaisesti.

Rukoilkaa rakkaan veljemme Jaakob Damkanin puolesta, että Herra antaisi hänelle voimia ja parantaisi hänet.

Muistakaa Courtneya, sisarta Herrassa. Hänellä on monia terveyteen liittyviä haasteita. Pyydän teitä rukoilemaan tämän kalliin sisaren puolesta ja pyytämään, että hän paranisi kaikista vaivoistaan.

Jatkakaa rukoustanne Huchin perheen Lion-vauvan  puolesta. Lion on jaksanut paremmin viime viikolla ja hän on taas kotona saatuaan kemoterapiaa. 

                      Rukoilkaa juutalaisen veljemme, Hillelin, puolesta. Hän asuu Helsingissä. 

Rukoikaa Pattyn, Andrean ja Tineken puolesta. He asuvat Hollannissa, ja tarvitsevat Jumalan parantavaa kosketusta.

                      Rukoilkaa Julian, kalliin sisaren, ja Victorin, kalliin veljen, puolesta. Rukoilkaa, että Jumala parantaisi heidät ja auttaisi heitä. 

                      Rukoilkaa Paula-nimisen rakkaan sisaren puolesta. Hän asuu Sveitsissä ja joutuu kärsimään ennakkoluuloista. Hän tarvitsee taivaallista läpimurtoa.

                      Muistakaa kallista sisarta nimeltä Zhou Wenlian, joka asuu Kiinassa.  

Intiassa on kallis veli nimeltä Chenai,joka rakastaa syvästi Herraa ja Israelia. Hänellä on munuaissairaus ja hän tarvitsee dialyysihoitoa monta kertaa viikossa. Hän on pastori ja hän on seurakunnan johtajana kaupungissaan. Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan, että Herra parantaisi hänet.  

                      Rukoilkaa Margaretan puolesta, tämän kalliin sisaren, jolla on hätää ja ahdistusta uskonsa tähden. 

                      Rukoilkaa Kenneth ja Margarite G:n puolesta Tennesseessä. He ansaitsevat Jumalan armon ja me olemme etuoikeutettuja voidessamme rukoilla näiden rakkaiden, äidin ja pojan, puolesta, joilla on kärsimystä.

                      Rukoilkaa Um Abu-Eidin puolesta. Hän on kallis iäkäs arabisisar. Rukoilkaa, että hän paranisi ja saisi voimia.

                      Rukoilkaa seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka voivat jo paremmin, mutta tarvitsevat yhä Jumalan laupiaan käden parantavaa kosketusta:  George, Gary, Melanie, Aharon, Yuri Marianenko, Sarit, Ahuva, Leah, Ilana, Miriam, Yehuda H, David Stern, Paulo, Noami, Tim Tucker, Anne-Mirjami, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Anna-Maija, Erkki ja Sirpa, Keijo ja Salme, Eva H ja Pekka, Horace ja June (Marcian vanhemmat), Marcelon vanhemmat, Curita Sensei, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San,Sadako San, Yumi ja hänen isänsä, pastori Oharah Okinawassa. Louisa ja Tony Hong Kongissa. Rukoilkaa parantumista Ritva Huhtalalle ja sisar Oksaselle. 

                      Kannan erityistä huolta veli Gohista ja hänen perheestään, ja sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Knezevichistä. 

                      Jos te rukoilisitte niiden puolesta, joiden tiedätte tarvitsevan tätä rukousta, niin Herra kätkee varmasti suojelukseensa ne, joiden puolesta te rukoilette ja joiden puolesta minä rukoilen. Tässä maailmassa eläminen on jo kyllin vaikeaa, ja työhön ja liiketoimiin liittyvät paineet tekevät sen vielä vaikeammaksi. Ja niin kuin me rukoilemme paljon hengellisten asioiden ja terveyteen liittyvien asioiden puolesta, meidän on tärkeä rukoilla myös veljillemme taloudellista tasapainoa ja siunausta.

 Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille ja uskokaa Jumalan lupauksiin!

Joseph Shulam

P.S. Asiaa ilmoittautumisesta ja hotellin varaamisesta Portugalissa 17-19.5.19  pidettävään Marrano/Anussim-juutalaisia koskevaan tärkeään kansainväliseen konferenssiin ja sitä seuraavaan kiertueeseen 20-24.5.19. Ottakaa yhteys Ana Mendesiin (katso alhaalta), jonka kautta hoituvat hotellin varaamiset, kuljetukset Portugalissa ja rukouskiertue neljässä kaupungissa, joissa Inkvisitio kävi oikeutta juutalaisia vastaan ja tuomitsi heidät kidutettaviksi ja kuolemaan.

Ana Mendes, 

Incoming Department

Avenida Marqués de Tomar, 35 A  1050-153 Lisboa, Portugal

Puhelin (+351) 21 132 79 61  Fax (+351) 21 318 26 69

sähköposti/Skype ana.mendes@osiris.pt