Valikko Sulje

Koronavirusepidemia – Egyptin ruttovitsaus lopun ajassa

”Niinkuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä”. –

Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. He panevat käden suullensa, heidän korvansa menevät lumpeen. He nuolevat tomua kuin käärme, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistansa, lähestyvät väristen Herraa, meidän Jumalaamme; he pelkäävät sinua” (Miika 7:15-17).

Kun Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta Mooseksen päivinä, se tapahtui kymmenen vitsauksen jälkeen, joilla Herra kuritti Egyptiä ja myös ylpeää faraota (2.Moos.5-14). Silloin Jumala teki ihmeitänsä Mooseksen kautta egyptiläisten keskuudessa (2.Moos.11:9). Nämä Egyptin ihmeet ja vitsaukset tulevat toistumaan lopun ajassa, jolloin myös viimeinen suuri exsodus tapahtuu, niin ettei yhtään israelilaista jää kansojen sekaan (Hes.39:28-29). Kun tutkimme Ilmestyskirjaa, sieltä löytyvät kaikki Egyptin vitsaukset sellaisenaan tai modernissa muodossa. Yksi näistä vitsauksista on rutto eli paha kulkutauti.

Karjarutto Egyptissä

”Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Mene faraon tykö ja puhu hänelle: ’Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala: Päästä minun kansani palvelemaan minua. Sillä jos kieltäydyt päästämästä heitä ja vielä pidätät heitä, niin katso, Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla, hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita ylen ankaralla ruttotaudilla (hepr. VT: dever = rutto, paha kulkutauti). Mutta Herra on tekevä erotuksen israelilaisten karjan ja egyptiläisten karjan välillä, niin ettei mitään kuole siitä, mikä on israelilaisten omaa.'” Ja Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi: ”Huomenna on Herra tekevä niin tässä maassa”. Ja seuraavana päivänä Herra teki niin, ja kaikki Egyptin karja kuoli; mutta israelilaisten karjasta ei kuollut ainoatakaan. Ja kun farao lähetti tiedustelemaan, niin katso, israelilaisten karjasta ei ollut kuollut ainoatakaan. Mutta faraon sydän kovettui, eikä hän päästänyt kansaa” (2.Moos.9:1-7).

Viides vitsaus, jolla Herra löi egyptiläisiä, oli ankara ruttotauti karjassa. Karjarutto ja kaikki muutkin vitsaukset, joilla Jumala löi egyptiläisiä ja ylpeää faraota, kohdistui Egyptin epäjumalia vastaan ja faraota vastaan, joka oli Egyptin uskonnon mukaisesti auringonjumala Ra’an poika ja jumalolento (2.Moos.12:12). Israelilaiset olivat kuitenkin turvassa karjaruttovitsaukselta, kuten muiltakin vitsauksilta. 

Rutto surmasi Egyptin esikoiset

”Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä. Hän raivasi tien vihallensa, ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta, vaan antoi heidän henkensä ruton (hepr. VT: dever = rutto, paha kulkutauti) valtaan. Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset Haamin majoista” (Ps.78:49-51).

Psalmien kirjassa kerrotaan kymmenennestä Egyptin vitsauksesta. Jumala surmasi vihansa hehkussa Egyptin esikoiset. Esikoisten surma toteutui vitsauksen kulkiessa Egyptin läpi, niin että kaikki esikoiset, faraon esikoista myöten, kuolivat ankaraan ruttoon (2.Moos.12:29-30). Israelilaisten esikoiset säästyivät (2.Moos.12:21-23). Lopuksi Jumala vielä hukutti Faraon sotajoukot Kaislamereen (2.Moos.14). Se oli lopullinen rangaistus ylpeälle faraolle ja Egyptille siitä, että olivat orjuuttaneet israelilaisia kovalla orjantyöllä 400 vuotta ja hukuttaneet poikalapsia Niilinvirtaan krokotiilien kitaan (2.Moos.1:13-22).

Rutto lopun ajassa – Jeshuan paluun merkki

”Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” Sitten hän sanoi heille: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa (kreik. UT =loimoi = ruttoja; hepr. UT: dever = rutto, kulkutauti) ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä” (Luuk.21:9-11).

Kun Jeshua puhui opetuslapsilleen aikakauden lopun merkeistä ja tulemuksensa merkeistä, Hän mainitsi monia asioita, jotka kertovat Hänen paluunsa lähestymisestä (Mat.24; Mark.13; Luuk.21). Silloin on eksytystä, luonnonmullistuksia, kapinoita (mellakoita), sotauutisia, sotien melskettä aina maailmansotaan asti, uskosta luopumista, vainoa, vaikeita aikoja ja suuri ahdistus. Yksi Messiaan paluun lähestymisen merkki on rutto eli paha kulkutauti.

Ilmestyskirjan ruttovitsaus

”Taikka, jos minä lähettäisin ruton tähän maahan ja vuodattaisin vihani sen ylitse verenä, niin että hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi-niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra – pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä. Mutta näin sanoo Herra, Herra: Mitä sitten, kun minä lähetän Jerusalemin yli neljä kovaa tuomiotani: miekan, nälän, pahat petoeläimet ja ruton hävittämään siitä ihmiset ja eläimet!” (Hes.14:19-21).

”Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla (kreik. UT: thanato = kuolemalla; hepr. UT: dever = rutto) ja maan petojen kautta” (Ilm.6:7-8).

Hesekielin päivinä Jumala oli vihastunut israelilaisiin heidän epäjumalanpalveluksensa ja syntiensä tähden. Herra uhkasi kurittaa kansaansa neljällä kovalla tuomiolla: miekalla, nälällä, rutolla ja maan pedoilla. Edes kolme vanhurskasta miestä, Nooa, Daniel ja Job, jos olisivat kansan keskellä, eivät voisi pelastaa kansaa tuomiolta. Ainoastaan nämä neljä vanhurskasta miestä pelastaisivat henkensä vanhurskaudellaan.

Kun Karitsa avaa Ilmestyskirjan neljännen sinetin, samankaltaiset tuomiot vyöryvät lopun ajassa yli jumalattoman maailman: miekka, nälkä, rutto ja maan pedot. Nykymaailmassa eivät metsän pedot, kuten leijonat, karhut ja pantterit, ole kovinkaan suuri uhka ihmisille, mieluumminkin ihmiset ovat uhka petoeläimille. Kyseessä ovat lopun ajan petovaltakunnat, joista mm. Danielin kirjan 7. luku ja Ilmestyskirjan 13. luku kertovat. Nämä neljä vitsausta, rutto eli paha kulkutauti mukaan lukien, saavat valtaansa neljännen osan maata.

Aikoinaan Espanjantauti riehui vuosina 1918–1920 maailmanlaajuisena pandemiana, jonka aiheutti harvinaisen tappava influenssa A:n alatyyppi H1N1. Pandemian pahin vaihe kesti noin puolitoista vuotta. Kuolleiden määräksi arvioidaan noin 30 miljoonasta 100 miljoonaan. Viime vuosikymmeninä ovat mm. sikainfluenssa, lintuinfluenssa ja SARS olleet esillä. Joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanista liikkeelle lähtenyt koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, jonka seurauksena Suomessa, Euroopassa ja lähes koko maailmassa on ryhdytty poikkeustoimiin ja otettu käyttöön poikkeuslakeja, joilla mm. rajoitetaan ihmisten liikkumista ja kokoontumista. Suomessakin käyttöön otettu valmiuslaki on ensimmäinen kerta sotien jälkeen. Tätä kirjoitettaessa maailmalla sadat tuhannet ovat saaneet tartunnan ja tuhannet ovat kuolleet, varsinkin vanhusväestöstä ja perussairaista. Koronaviruspandemia on myös aiheuttanut sekasorron talouselämässä ja pelätään talouden taantumaa, konkursseja ja työttömyyden kasvua. Koronavirusepidemian ”rutto” on vasta Jumalan muistutus ihmiskunnalle tehdä parannus synneistä ja kääntyä Jumalan puoleen ja antaa Hänelle kunnia. Ellei näin tapahdu, on paljon pahempaa tulossa, myös talouselämän alueella (Jes.13:9-13; Jaak.5:1-9).

Israelilaiset säästyivät rutolta Karitsan veren suojassa

”Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: ”Menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppikimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä; mutta kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi eikä salli tuhoojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään” (2.Moos.12:21-23).

”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:29).

”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti” (Ilm.12:11).

”Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon” (Snl.22:3).

Kun ruttovitsaus surmasi Egyptin esikoiset, olivat israelilaiset turvassa. Herra käski heitä pysymään sisällä majoissaan, kun ruttovitsaus kulki läpi Egyptin surmaten kaikki egyptiläisten esikoiset. Israelilaiset olivat sivelleet talojensa ovien ovenpäälliset ja pihtipielet teurastetun pääsiäiskaritsan verellä ja niin tuhooja kulki verellä merkittyjen talojen ohi eikä rutto surmannut heitä.

Tämä on esikuvaa lopun ajalle. Koronaviruspandemian levitessä niin Suomessa kuin maailmallakin, on kehotettu valtiovallan ja terveysviranomaisten toimesta välttämään kokoontumisia ja pysymään sisällä, etenkin ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien. Uskovilla ihmisillä on turvana myös Jumalan Karitsan Jeshua Messiaan sovintoveri, jonka Hän vuodatti ristillä syntiemme sovitukseksi. Jeshuan veren voimalla uskovat voittavat viholliset vallat ja voimat. On myös hyvä noudattaa viranomaisten määräyksiä ja välttää turhaa riskinottoa. Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy.

Jumala on uskovien turva

”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu” (Ps.91:1-7).

Tärkein ohje ruttoa ja lopun ajan vitsauksia vastaan on: ”Luota Kaikkivaltiaaseen Jumalaan”. Raamatun mukaan jopa meidän päämme hiuksetkin on numeroitu (Mat.10:30; Luuk.12:7). Jos hius putoaa päästämme, emme välttämättä edes huomaa sitä, mutta Jumala tietää senkin. Jumalan omalle ei tapahdu mitään Jumalan tietämättä ja sallimatta. Ollaan turvallisella mielellä, Jumalaan turvaten ja kätkeydytään Jeshuan sovintoveren suojaan ja noudatetaan myös viranomaisten ohjeita. Kaikki päättyy lopulta hyvin Herran omille.

Siunauksin!

Keijo Lindeman