Jerusalemin rukouslista 14.1.2021

Joseph Shulam /

Netivyah

Joseph Shulam

Tämän viikon Tooran lukujakso sopii oikein hyvin tilanteeseen joka vallitsee juuri nyt koko maailmassa ja Israelissa – vitsauksia ja kuinka Jumala lyö niin Egyptin kansaa kuin maata. Tooran lukujakso on 2. Moos. 6:2-9:35, Va´era. Profeetoista Haftara on Hes. 28:25-29:21. Uudesta testamentista luetaan Room. 9:14-23.

Toisen Mooseksen kirjan lukujakso alkaa:

Jumala puhui Moosekselle: ´Minä olen Herra. Minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille kaikkivaltiaana Jumalana, mutta nimelläni Herra en ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi” (2. Moos. 6:2,3).

Tämän tulevan sapatin lukujakson alku on todellinen pommi. Oikea atomipommi, jonka Herra pudottaa Mooseksen ja Israelin päälle, ja oikeastaan meidän kaikkien päälle!

Kuinka niin? Jos palaamme 1. Mooseksen kirjaan ja luomiskertomukseen, näemme, että koko 1. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa käytetään vain nimeä ”Jumala” – ”Elohim”. Mutta luvussa 2:4 näemme muutoksen ja tetragrammi JHVH ilmestyy ensimmäisen kerran Raamatussa.

Yksistään 1. Mooseksen kirjan luvuissa 2 ja 3 tetragrammi (JHVH) esiintyy parikymmentä kertaa. Koko Raamatussa Jumalan varsinainen nimi (JHVH) esiintyy 6828 kertaa, ja koko 1. Mooseksen kirjassa Jumalan nimi ilmoitetaan neljällä heprean kirjaimella monta sataa kertaa.

Nyt siis olemme tulleet Toiseen Mooseksen kirjaan ja Herra sanoo Moosekselle: ”Minä olen Herra (JHVH), mutta Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ilmestyin vain kaikkivaltiaana Jumalana (El-Shadai).”

Kansakunnan isät, he joilla oli niin henkilökohtainen suhde kaikkivaltiaaseen Jumalaan – Abraham, joka ei säästänyt poikaansa Iisakia vaan sitoi hänet alttarille valmiina uhraamaan hänet, ei tuntenut Herraa Hänen pyhimmällä nimellään? Palatkaamme 1. Mooseksen kirjan lukuun 22:44 ja katsokaamme, mitä siellä sanotaan:

Abraham pani sen paikan nimeksi ”Herra pitää huolta”. Vielä tänäkin päivänä sanotaan: ´Vuorella, missä Herra pitää huolta´” (1. Moos. 22:14, Saarnivaara).

Abraham sanoo omalla suullaan: Herra (JHVH) pitää huolta. Hyvät veljet, mistä tässä oikein on kysymys? Kuinka Abraham osasi sanoa Herran nimen ja olla iloinen siitä, että Jumala antoi oinaan Abrahamin ainoan pojan, Iisakin, sijasta, ja antaa tuolle paikalle nimeksi ”Herra pitää huolta”, eikä hän tiedä Herran nimeä? Toisen Mooseksen kirjan aikaisemmista luvuistakin käy ilmi, että 2. Mooseksen kirjan kirjoittaja tiesi, että Herran nimi on JHVH.

Katsotaan esimerkiksi 2. Moos. 3: 13-15.

Mooses sanoi Jumalalle: ´Jos minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: ´Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut luoksenne´, he varmaan kysyvät minulta: ´Mikä hänen nimensä on?´Mitä minä vastaan heille?´ Jumala vastasi Moosekselle: ´MINÄ OLEN SE JOKA OLEN.´ Hän sanoi vielä: ´Sano israelilaisille:´MINÄ OLEN lähetti minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle: ´Sano israelilaisille: ´Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut muistettakoon sukupolvesta sukupolveen´” (2. Moos. 13-15, RK).

Mistä siis on kysymys? Perimätiedon mukaan Mooses kirjoitti Tooran ennen kuin hän nousi Pisgan (Nebon) vuorelle ja kuoli siellä. Mooses kirjoittaa Tooran 2. Moos. 6:n tapahtumien jälkeen. Mooses tietää nyt, että patriarkoilla, Abrahamilla, Iisakilla ja Jaakobilla, ei ollut täyttä ilmoitusta Herrasta, sitä ilmoitusta, jonka Mooses ja Israelin lapset kokisivat henkilökohtaisesti tulevina kuukausina.

Nimi Elohim on maskuliinisukuinen ja monikkomuoto. Varsinainen nimi, tetragrammi (JHVH) on ainutlaatuinen ja erityinen. Israelin ulkopuolella on vain yksi paikka Arabian autiomaan laitamilla, josta tämä nimi löytyy pienestä lippaasta, joka on peräisin toiselta vuosituhannelta eKr.

Koko tämän Herran Pyhän Nimen muu historia on vain Israelin omistuksessa. Herra ei halunnut antaa tätä ilmoitusta pyhästä nimestään patriarkoille, koska he olivat yksilöihmisiä, heidän uskonsa oli, jos niin voi sanoa, perhekeskeistä. Hehän olivat kaikkea muuta kuin kansa, eivät edes heimo.

Jumalan tetragrammi- (JHVH) nimen antaminen sellaiselle suhteellisen pienelle ihmisjoukolle, joka ei ole vielä muotoutunut eikä valmis ottamaan vastaan sellaista ainutlaatuista nimeä, joka oli niin erilainen kuin nimet, joita olisi kansalla ja alueella, johon he menivät. He eivät olisi ehkä pystyneet omaksumaan sitä. El Shadai – Kaikkivaltias Jumala, ei ollut niin poikkeava nimi Kanaanin maan uskonnollisessa elämässä tai Egyptissä tai edes Uurissa tai Harranissa Mesopotamiassa.

´El´ Jumala oli kanaanilaisen jumalkirjon isä ja Shadai on ´vuori´tai ´voima´.  Nimi El Shadai on eräänlainen yleisnimi, samankaltainen kuin ympäröivien kansojen jumalten nimet.

Nyt kun Mooses on lähdössä Egyptin suurta valtakuntaa, faraota ja hänen armeijaansa vastaan ja vapauttamaan orjat Egyptistä, hänellä ja Israelin lapsilla täytyi olla Jumalan voima täysimääräisenä ja ilmestys Hänen pyhästä nimestään.

Joten ennen kuin Jumala lähettää Mooseksen faraon ja hänen hovinsa eteen, Hän antaa tämän ilmoituksen Moosekselle ja sanoo hänelle:

                      ”Kaikissa kanssakäymisissäni tämän kansan esi-isien kanssa heillä oli rajallinen ilmestys siitä, kuka minä todella olen. Nyt minä ilmoitan sinulle, että minä olen ajan ja olemassaolon herra, en pelkästään jumala niin kuin kaikki muut jumalat. Minä en ole epäjumala niin kuin ovat Kanaanin ja Egyptin ja Mesopotamian epäjumalat. Minä olen kaiken sen olemassaolo, mikä on olemassa. Kaikki mitä silmäsi näkevät ja jopa silmäsikin, joilla näet, ovat MINÄ OLEN.

                      Maailma on minun olemassaoloni hedelmä – alusta lähtien se syntyi ”ei mistään” käsinkosketettavaksi ja toimivaksi elämän piiriksi ja elämää antavaksi ja elämää iäti toistavaksi olemassaoloksi! Voit mennä ja haastaa faraon ja koko Egyptin, koska minä olen JHVH.”

Eräs ystävä kysyi minulta eilen, tiedänkö miten Herran nimi (JHVH) lausutaan.  Sanoin hänelle, että edes Jeshuan ja apostolien aikana Israelin suuri enemmistö, suuret rabbit ja kansanjohtajat mukaanluettuina, eivät osanneet lausua Jumalan pyhää nimeä, koska he eivät osanneet lukea sitä.

Kirjurien käsin kirjoittamissa Tooran ja profeettojen ja Psalmien käsikirjoituksissa Jumalan pyhän nimen muodostavia neljää kirjainta ei ollut useinkaan kirjoitettu aramealais-heprealaisella kirjaimistolla niin kuin muu Toora ja Raamattu. Nuo neljä kirjainta kirjoitettiin muinaisella kanaanilaisella kirjaimistolla, eivätkä useimmat ihmiset, eivät edes rabbit, osanneet ääntää niitä. Näin Jumalan nimi kirjoitettiin Jeshua aikana:  

Alimmainen on tavallista hepreaa, samanlaista kuin tämän päivän moderni heprea. Sitten arameankielinen nimi Baabelin vankeuden jälkeiseltä ajalta. Vanhimmassa tekstissä on Jumalan nimi kanaanilaisella kirjaimistolla.

Nykyään on niin monia kristillisiä lahkoja (vaarallisia lahkoja), jotka väittävät tietävänsä, miten Jumalan pyhä Nimi lausutaan. He ovat eripuraa aiheuttavia ja hyökkääviä lahkolaisia, jotka riitelevät keskenään ja muun uskovan maailman kanssa siitä kuinka tämä pyhä nimi lausutaan. Näille ryhmille on ominaista, että ne eivät ole juutalaisia, heillä ei ole muodollista koulutusta ja he ovat äärimmäisen nurkkakuntaisia. Kun juutalaiset lukevat Tooraa ja vastaan tulee Jumalan pyhä Nimi, he lausuvat sen Adonai (Herra). Kunnollisissa käännöksissä se käännetään myös sanalla Herra.

Vielä yksi tavallisempi asia, josta haluaisin puhua kanssanne. Koko Raamattu rakentuu progressiivisen ilmoituksen mallin mukaan. Jumala ei ilmoita kaikkea kerralla. Ilmoitus on progressiivista, kasvavaa. Se annetaan meille Raamatussa sitä mukaa kuin ”Tarvitsee tietää”. Esi-isämme eivät tienneet paljon Messiaasta tai taivaallisesta Kuningaskunnasta tai taivaasta ja helvetistä, tuomiopäivästä tai milleniumista.

Herra lähettää ilmoituksena lapsilleen sitä mukaa kuin heidän tarvitsee tietää. Hän ei myöskään paljasta kaikkea heti, ei edes johtajille ja profeetoille, mutta sitä mukaa kuin tietoa tarvitaan, Herra avaa salaisuuksiaan ja toimittaa niitä uskollisille lapsilleen. Jeshua toimi samalla tavalla opetuslastensa kanssa ja toisinaan Hän ilmoitti heille jotain ja käski heidän pitää sen omana tietonaan ja kielsi heitä puhumasta siitä uskomattomien kanssa.

Se mitä näemme tässä Tooran jaksossa tapahtuu myös sen mukaan, mitä tarvitsee tietää. Mooses ei saa lopullista, yksityiskohtaista Jumalan suunnitelmaa Israelin vapauttamiseksi Egyptistä. Herra antaa Moosekselle askel askeleelta ilmoitusta siitä, mitä hänen tulee sanoa faraolle. Sama pätee tänäkin päivänä.

Raamatussa vihjataan asioita, joita oppineimmatkaan johtajat seurakunnassa eivät voi määritellä ja antaa selkeää ja täydellistä yleiskuvaa siitä, mitä Jumala aikoo tehdä lopun ajassa tai milloin ja kuinka Jeshua oikein palaa. Koko oppi niin sanotusta Milleniumista on aiheuttanut jakaantumista ja väittelyä ja lahkolaisia asenteita juuri siksi, että Herra ei antanut meille selväsanaista, selvästi hahmoteltua, päivämäärällä varustettua Power point -esitystä siitä, milloin ja miten, tai mitä tulee tapahtumaan, kun Hän palaa tuomitsemaan maailman.

Jokainen joka opettaa tai sanoo nykyään, että hän tietää tarkalleen kuinka ja milloin Messias palaa, on ihminen, joka väittää tietävänsä enemmän kuin Jeshua tietää. Siksi voisin antaa sellaiselle henkilölle titteliksi ainoastaan ´Väärä profeetta´. 

Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät edes taivaan enkelit, vaan yksin Isäni” (Matt.24:36, NKJV).

Se päivä tulee, jolloin me kaikki tiedämme kaiken mitä meidän tarvitsee tietää, mutta toistaiseksi oppikaamme niistä suurista teoista, joita Herra teki Egyptissä ennen kuin hän vapautti Israelin lapset orjuudesta ja toi heidät maahan, jonka hän oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Israelille ikuiseksi omaisuudeksi.

Kaiken tapahtuneen ja vitsausten, joilla Herra löi Egyptiä aina kymmenenteen vitsaukseen – kaikkien Egyptin esikoisten, ihmisten ja karjan, kuolemaan – tarkoituksena oli osoittaa epäjumalia palvoville egyptiläisille, että Herra on Jumala, taivaan ja maan luoja Jumala. Vitsaukset etenivät vaihe vaiheelta ja kaikki ne kohdistuivat toiseen pelätyimmistä voimista, jota Egyptin jumalat edustivat.

Uskon, että maailman kokema pandemia on myös osoitus Jumalan voimasta. Sen tarkoitus on muistuttaa meitä, juutalaisia ja kristittyjä ja koko maailmaa, että me olemme hylänneet Herran ja valinneet nykyaikaisia epäjumalia korvaamaan maailmankaikkeuden Herra Jumalan!  Ehkä on aika, että ihmiskunta, etenkin juutalaiset ja kristityt heräävät ja haistavat kahvin tuoksun ja tajuavat, että olemme menneet liian pitkälle ja syvälle maailmaan ja loitonneet kauas kaikkivaltiaasta Israelin Jumalasta, Luojastamme ja Pelastajastamme.

Olisiko paras rokote tätä koronavirusta vastaan se, että otamme vastaan ja panemme päähämme sen elämän kruunun, jonka Jumala on varannut meille kaikille Poikansa Jeshuan, meidän Pelastajamme kautta. Tämä voisi olla tehokkain ja nopein lääke tähän ruttoon.

Pelkään, että meidän maailmamme johtajat ovat jo paaduttaneet sydämensä liian kovaksi, ja että nyt ainoa mitä he voivat ymmärtää on että heidän maailmansa järjestelmä, pörssit, liikeyritykset, raha ja valta on tuhoutumassa. Niin kuin Hoosean ja Amoksen aikoina – kun johtajilla oli tapana Temppelistä (synagogasta) Jumalaa rukoilemasta tultuaan myydä köyhät kenkäparista.

Martha Stern sanoi sen näin ensimmäisen lehtimajanjuhlamarssin jälkeen Jerusalemissa:

”Se mitä Jumala aloitti Jerusalemissa Hengen liikkeenä, siirtyi Eurooppaan ja muuttui uskonnoksi ja siirtyi Amerikkaan ja muuttui liiketoiminnaksi!”

Odotan, että Jumalan ilmoituksen seuraava luku avautuu ja tulee selväksi ja paljastuu meille kaikille Jumalan lapsille, jotta meillä on selvä tiekartta siitä, minne maailmamme on menossa seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana.

Tätä kirjoittaessani seuraan televisiosta, kuinka presidentti Donald Trumpia syytetään virkavirheestä Amerikan kongressissa. Se kostonhimoinen ja ilkeä asenne, jota amerikkalaiset poliitikot ovat osoittaneet viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana, menee yli ymmärrykseni.

Amerikan Yhdysvallat perustettiin raamatullisen uskon pohjalle. Ensimmäiset siirtokunnat Pohjois-Amerikan vastaluodussa Englantilaisessa siirtokunnassa luotiin turvapaikaksi niille, joita vainottiin Euroopassa. Vapauden patsaassa New Yorkin edustalla on seuraava kirjoitus, jonka kirjoitti Emma Lazarus -niminen sefardijuutalainen nainen. Hänen perheensä oli Portugalin juutalaisia, jotka pakenivat Portugalista Saksaan ja sieltä Recifeen, Brasiliaan.

Kun katolinen Inkvisitio tuli Brasiliaan ja Recifen kaupunkiin, juutalaiset pakenivat Brasiliasta ja päätyivät lopulta sinne, mikä tunnetaan tänään New York Citynä, Manhattanina. Nämä juutalaiset, jotka pakenivat katolista Inkvisitiota, tulivat alunperin Manhattanille ja antoivat sille nimen Uusi Amsterdam. Myöhemmin, englantilaisten tullessa ja ottaessa vallan, nimi muutetiin New Yorkiksi.

Emma Lazarus kirjoitti runon, joka on kaiverrettu Vapauden patsaaseen:

”Pitäkää, vanhat maat, monikerroksiset loistonne!” huutaa hän

hiljaisin huulin.” Anna minulle väsyneesi, köyhäsi, 

värjöttelevät ihmismassasi, jotka kaipaavat hengittää vapaasti,

kurja roskaväki kuohuvalta rannaltasi,

lähetä nämä, kodittomat, myrskyn heittelemät, minulle,

nostan lamppuni kultaisen oven viereen!”

Kun mietin viime viikon tapahtumia Washington D.C:ssä, tahdon vain rukoilla, rukoilla, että Herra osoittaisi armoaan Amerikan Yhdysvalloille. Minusta vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltojen poliitikoilta on kadonnut suunta. He harhailevat kuin joukko raivoisia susia, jotka yrittävät niellä toisensa ja saattaa häpeään toinen toisensa.

Bolshevikkien asenteet ja petostaktiikat, joita käytetään tuon yhtälön molemmin puolin, eivät ole niiden miesten perintöä, jotka allekirjoittivat Yhdysvaltojen perustuslain. Rakkauden ja armollisuuden ja anteeksiantamuksen ja hengen herkkyyden puuttuminen, joka on vallalla kaikilla puolilla, mutta varsinkin niiden keskuudessa, jotka ovat viime vaalien voittajia, on minulle merkki moraalisen suoraselkäisyyden alamäestä ja laupeuden katoamisesta.

Se on merkki rappiosta ja itsekkäistä oman voiton tavoitteluista, jotka saa aikaan viha ja vallan ja koston halu. Terveet kansat täytyy parantaa sellaisista asenteista, ennen kuin he eräänä aamuna herätessään tajuavat luopuneensa vapaudestaan parista dollarista ja seisovat nyt taistelupaikalla (o.k.corral) aseet käsissään, mutta heidän farkkunsa ovat valahtaneet polviin eikä heillä ole kalsareita, kummallakin puolella miehillä on pylly paljaana.

Rukoilkaa Yhdysvaltojen puolesta, molempien puolueiden puolesta. Rukoilkaa, että kristityt, jotka tuntevat Jumalan, nousevat sanomaan totuuden rakkaudella ja yrittävät palauttaa lain ja järjestyksen, mutta myös säädyllisyyden ja laupeuden ja armollisen asenteen niitä kohtaan, jotka ovat hävinneet vaalin ja niitä kohtaan, jotka ovat saaneet etuoikeuden määrätä ja johtaa tätä suurta kansaa. Rukoilkaa, että vapaus ja demokratia säilyisi ja varjeltuisi kaikilta puoliltaan ja että tämä hallitus ei jättäisi perinnöksi seuraavalle sukupolvelle ilkeää ja kovaa käytösmallia.

Demokratia on hyvin ohut silkkinen lanka, ja sen päässä roikkuu rautahansikas, joka johtaa helposti tyranniaan. Niin on käynyt ennenkin suurille kansoille ja niin voi käydä vastakin. Vain kaikkivaltias Jumala voi muuttaa tilanteen ja palauttaa tervejärkisyyden ja oikeuden ja totuuden niille, jotka haluavat tervejärkisyyttä, oikeutta ja totuutta. Rukoilkaa, rukoilkaa ja rukoilkaa vielä enemmän.

Olemme nyt kotona. Israelissa on taas sulku. Olemme molemmat kotona ja teemme työtä kodista käsin. Nauhoitan opetuksia Netivyan facebook-sivuille melkein päivittäin. Kirjoitan kirjaani melkein päivittäin ja laitan ruokaa ja autan Marciaa joissakin kotiaskareissa.

Batsheba Derbaremdicker, Zvin vaimo, on päässyt kotiin sairaalasta ja toipuu nyt toisesta leikkauksesta kuukauden sisällä. Muistakaa häntä rukouksissanne ja samoin Zvitä. Zvi on hyvin jännittynyt ja huolissaan. Muistakaa heitä kumpaakin rukouksin.

Miettikää seurakuntana tai yksityisinä, voisitteko lahjoittaa jotain Jerusalemin iäkkäämmille pyhille.

Pyydän teitä rukoilemaan Jerusalemissa olevan hyvin erityisen lastentarhan puolesta, sen nimi on Little Hearts (pikkusydämet). Tämän lastentarhan johtaja on meidän omiamme, meidän seurakunnastamme. Tämä lastentarha eroaa kaikista muista Jerusalemin lastentarhoista siinä, että siellä juutalaiset, kristityt ja arabilapset oppivat nuoresta pitäen rinnakkaiseloa. Henkilökunta on sitoutunut opettamaan näille lapsille Israeliksi ja Jerusalemiksi kutsutun kaleidoskoopin arvon. Jos tahdotte antaa oman panoksenne tähän hyvin mielenkiintoiseen ja tärkeään palvelutyöhön – pankaa puumerkiksi ”little hearts” . Tähän työhön on mahdollista antaa tukea vain tammikuun 2021 loppuun asti. Jokainen summa olisi siunaus!

Zacharias Waldner Kanadasta on halvaantunut jaloistaan. Häntä vaivaavat hiertymät ja hän pyytää rukouksiamme. Lisätkää Zacharias rukouslistallenne.

Rukoilemme edelleen sisaremme Livia Schnell Nothenin puolesta, joka on ollut kanssamme Portugalissa ja seissyt brasilialaisten veljiemme rinnalla ja meidän rinnallamme Anussimien asiassa (´pakotetut´, 1400-luvun Espanjan ja Portugalin juutalaisten jälkeläisiä, jotka pakotettiin kääntymään katolisuuteen ja jotka jatkoivat salassa judaismin harjoittamista; ongelmana on ollut Israelin valtion saaminen ottamaan heidät vastaan juutalaisina Kotiinpaluulain nojalla) ja heidän ahdingoissaan. 

Muistakaa rukouksissanne veljeämme Philip Marcia. 

Rukoilkaa Paulo C. Pereira Braga Diasin puolesta. Hän on erään brasilialaisen sisaremme isä.

Rukoilkaa Marcian puolesta. Hän saa torstaina ensimmäisen rokotteen koronavirusta vastaan. Koska Marcia on allerginen penisilliinille ja joillekin muillekin aineille, hänelle rokotuksen ottaminen on vähän vaarallista. Rukoilkaa Marcian puolesta.

1. Pitäkää edelleen esirukouksia koko maailman puolesta, keskittykää rukoukseen oman maanne puolesta, mutta älkää unohtako Israelia.

2. Jumala siunaa niitä, jotka rukoilevat veljien ja sisarten puolesta ja jotka rukoilevat esirukoillen Pyhän Hengen kautta Messiaan ruumiin puolesta.

3. Meistä voi tuntua vähäiseltä rukoilla muutama minuutti eri puolilla maailmaa olevien veljien ja sisarten puolesta, mutta kuningaskunnassa ja taivaassa hyvyyden vallat kiinnittävät huomiota huolenpitoon ja vilpittömään esirukoukseen ja rukoukseen, joka on yhdenmukainen ja joka vahvistaa, että Jeshuan, Messiaan, ruumis on todella yksi ruumis.

4. Rukoilkaa kaikkien Korea-Israel Raamatun opetusjärjestön yhteydessä olleiden ja nyt olevien ihmisten puolesta.

5. Rukoilkaa KIBIn entisten johtokunnan jäsenten puolesta ja niiden puolesta, joiden tulee katua ja palauttaa ennalleen suhteensa Israeliin ja että he saisivat taivaasta voiman tehdä niin.

 6. Rukoilkaa niiden jäsenten ja oppineiden puolesta, jotka ovat ja ovat olleet osa Israel Forumia.

7. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat rukoilleet niin uskollisesti Israelin pelastumista ja rauhaa Israelille.

8. Rukoilkaa hengellistä ja fyysistä terveyttä kaikille niille Koreassa, jotka rukoilevat yhä Israelissa olevan Messiaan ruumiin puolesta ja jotka rukoilevat erityisesti Netivyan puolesta ja tukevat Netivyaa. Siunatkaa heitä ja innoittakaa heitä ja täyttäkää heidät uskolla, toivolla ja rakkaudella Herraan ja Israeliin.

Rukoilkaamme ja kannustakaamme hengellisiä johtajiamme johdattamaan meitä ja opastamaan meidät parannuksen tekoon ja syntiemme ja heikkouksiemme tunnustamiseen, niin että Herra

nostaa tämän koronaviruksen pois tämän maan päältä, ja me muistamme Herraa ja tahdomme kulkea Hänen vanhurskauden ja totuuden teitään.

Tytäremme Danah tarvitsee paljon rukousta tilanteensa tähden, samoin tyttärentyttäremme Noaam. Muistakaa heitä rukouksissanne. Muistakaa myös poikaamme Barrya ja hänen perhettään, Bethiä ja Joey´a, pojanpoikaamme, jotka ovat myös kotona ja työskentelevät kodista käsin tänä aikana. Marcian äiti June on 91 v ja hänen terveytensä horjuu. Sisaremme Hadassa Jerusalemista leikattiin, hänellä oli syöpäkasvain, ja hän on nyt kotona toipumassa. Muistakaa häntä rukouksissanne.

Rukoilemme kolmivuotiaan pikkutytön puolesta, jolla on harvinainen sairaus ja syöpä. Hän asuu perheensä kanssa Kaliforniassa. Meidän täytyy rukoilla hänen puolestaan ja hänen perheensä puolesta, että Herra huolehtisi hänestä ja parantaisi hänet niin että hän saisi kasvaa isoksi ja palvella

Hänen kuningaskuntaansa.

Lisään uuden rukouspyynnön Jumalan kansan johtajalta Intiasta. Hän on Joy Mathew, hänellä on vakava sydänvika ja hän on pyytänyt rukousta. Rukoilen, että jotkut paikalliset vanhimmat menisivät Joyn luokse, ja että he voitelisivat hänet öljyllä ja rukoilisivat hänelle parantumista niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Jeshuan veli Jaakob on antanut kirjeessään diasporassa eläville Israelin 12 heimolle.

Rukoilkaa Brasiliassa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta. Brasilia on niitä maita, joissa on hyvin paljon coronaan sairastuneita ja kuolleita. Meillä on veljiä ja sisaria kaikkialla Brasiliassa,  ja pyydän teitä rukoilemaan, että jumalallinen varjelu ja viisaus pitäisivät heidät vapaina tästä tappavasta taudista. Rukoilkaa paranemista ja voimia 70-vuotiaalle Paulo C. Pereira Braga Diasille. Liittäkää rukouksiinne Caique de Oliviera Becker. Nämä ovat niitä ihmisiä Brasiliassa, jotka tarvitsevat Herran erityisarmoa parantuakseen. Muistakaa rukoilla Paulon, nuoren miehen, puolesta ja Amaralin perheen puolesta Brasiliassa.

Rukoikaa pastori TJ:n puolesta Taiwanilla. 

Muistakaa rukouksin Ruby Littleä, rakasta sisartamme Oklahoma Cityssä, joka taistelee myös syöpää vastaan. Lisätkää rukouksiinne Allison Howard Williams. Allison on hyvin erityisten opettajieni ja ystävieni, tri George Howardin tytär, jolla on myös syöpä.

Rukoilkaa Samuel Lopesin puolesta. Hän on 17-vuotias poika, joka käy läpi hyvin vaikeaa vaihetta. Hänen isänsä ja äitinsä ovat hyvin huolissaan siitä, että hän ei vaella Herran yhteydessä. Kuulin juuri hänen isältään, että hän kaveeraa ystävien kanssa, joiden tie on kaukana vanhurskauden tiestä.

Rukoilkaa veli Joseph Kelberin perheen ja erityisesti hänen poikansa puolesta. Rukoilkaa Rachelin ja Danielin puolesta, he ovat sisar ja veli, jotka tarvitsevat työtä ja emotionaalista parantumista.

Muistakaa rukouksissanne seuraavia: Angela Isby, Aries Franklin Mayers Sr., ja Tony Black. Nancy,Don ja heidän poikansa Aaron Hook, Rachel David, Kimin vaimo Jingyung Lee, tri Yuizawa, Tiz H., Lion H., Michael Shiffman, Joe Mays, Ilana Abramov, Cynthia Parveenin sisar, David Stern ja hänen perheensä. Anne West, joka on nyt 100 vuotta vanha. Rukoilkaa Garyn ja Melanien puolesta. 

Muistakaa rukouksin seuraavia Jerusalemin Roeh Israel seurakunnan jäseniä: Sarit, Gabriela, 

Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Bathsheba, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän vauvansa. Ja rukoilkaa sisar Yoko Nagumon puolesta Japanissa. Sisar Yokolla oli sydänkohtaus ja rukoilemme, että hän toipuu siitä nopesti ja täydellisesti.

Chennaista, Intiasta muistakaa pastori Isaacia. Muistakaa koko Hong Kongia näinä monien 

erilaisten virusten ja koronaviruksen päivinä. Muistakaa Tony ja Louisa Tamia, ja meidän veljiämme ja sisariamme 611 Seurakunnassa, ja muissa seurakunnissa, jotka rakastavat Jumalaa ja Israelia tuossa suuressa kaupungissa.

Vain sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä seuraavien veljien puolesta ja se kuullaan: Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina ja Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani ja Hillel ja hänen vaimonsa. 

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan,  Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara. George, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Sain juuri rukouspyynnön rakkaalta sisarelta Rio de Janeirosta, Brasiliasta. Hänen isänsä, joka on 70-vuotias ja diabeetikko, on saanut Kovid-19 tartunnan. Hänen nimensä on Paulo C. Pereira Braga Dias. Hän on sairaalassa ja hänen tilansa on haasteellinen. Muistakaa kanssamme rukouksin Paulo C. Pereira Braga Diasia. 

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren parantumisen hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Vain armon sananen kaikkien meidän puolesta on virvoittava

henki. Viekää rukouksenne Kaikkivaltiaan armoistuimen eteen ja ne kuullaan niiden hyväksi, joiden puolesta rukoilette.

Lisätkää rukouksiinne Um Mahmud Abu-Eidin ja heidän poikansa Jimmyn perhe. Mielestäni on hyvä asia, että rukoilemme niiden ystävien ja tuttujen puolesta, jotka ovat muslimeja. On rakkauden ja sovinnon teko kantaa armoistuimen eteen niitä rakkaita ihmisiä, jotka etsivät rauhaa ja vanhurskautta ja odottavat Herralta laupeutta ja parantumista. 

Rukoilkaa seuraavien puolesta: Guilherme Antonio Nathan Becker ja hänen vaimonsa Artuza de Oliviera, lisätkää myös Rachael ja Daniel Webster ja Lizette Nancy ja Jose Carlos Rio de Janeirosta, Brasiliasta.

Rukoillessanne ihmisten puolesta, jotka ovat veljiänne ja sisarianne ja joita ette tunne henkilökohtaisesti, käytätte oikeutta olla Jumalan lähettiläänä siinä mitä kutsutaan ”agape-rakkaudeksi”.

”Agape-rakkaus” on rakkauden korkein muoto. Se on rakkautta, joka ei etsi maallista palkkiota eikä aseta ehtoja, vaan palvelee vain esirukoilijana Jumalan Kuningaskunnassa. Teitä siunaa Kaikkivaltias Jumala, joka antaa jokaiselle lapselleen hyvää tekemästämme hyvästä ja vastineen tekemästämme pahasta. 

Teidän vilpittömät rukouksenne ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa saavat aikaan seuraavia asioita kuningaskunnalle, Kuninkaalle ja Messiaan ruumiille:

1. Ne yhdistävät teidät ja ruumiin suurempaan tuonpuoleiseen liittorukoukseen.

2. Ne ovat osoitus Jumalan kansan ykseydestä.

3. Teidän rukouksenne osoittaa, että fyysisen maailman ja henkilökohtaisten intressien ulkopuolella on ihmisiä, joita yhdistää aito side ja suhde, joka ei ole maallinen vaan taivaallinen.

4. Herra tuntee lapsensa ja arvostaa ja palkitsee lupaustensa mukaan.

Meillä on veljiä ja sisaria Israelissa ja Kiinassa ja pyydän teitä rukoilemaan heidän turvallisuutensa ja varjeluksensa puolesta: Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Dalia D., Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song ja hänen vaimonsa Harriet Kim, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H. Muistakaa  Jerusalemin seurakunnassamme käyvää sisar Hadassaa. Hänelle on juuri tehty syöpäleikkaus. Rukoilkaa, että hän toipuu täydellisesti ja paranee kokonaan syövästä.

Rukoilkaa Israelin puolesta. Jerusalemin ja Tel Avivin kaduilla ja muuallakin maassa on hillitöntä mellakointia ja väkivaltaisuutta. Nämä mellakat johtuvat siitä, että suuri osa Israelin väistöstä ei ymmärrä, mitä hallitus tekee koronaviruspandemian suhteen. Liikeyrityksiä suljetaan, vakavaraisia yhtiöitä ja liikeyrityksiä menee konkurssiin. Jopa kansallinen lentoyhtiömme on konkurssin partaalla. Ihmisillä ei ole panna ruokaa pöytään. Peruselintarvikkeiden tarvitsijoiden määrä kasvaa.

Netivya on ruokkinut Jerusalemin köyhiä yli 25 vuotta. Meillä on korkeasti arvostettu humanitaarinen palvelutyö, joka toimii yhteistyössä Jerusalemin kaupungin kanssa. Koska tulee yhä enemmän niitä, jotka eivät ole tarvinneet aikaisemmin sellaista apua, rukoilen, että Herra innostaisi ja motivoisi veljiä ja sisaria ja palvelutöitä, jotka voivat auttaa tässä asiassa, menemään nettisivuillemme www.netivyah.org ja tekemään voitavansa, jotta pystymme ainakin kaksinkertaistamaan niiden ihmisten ja perheiden luvun, joita palvelemme.

Pääministerimme asia on yhä oikeudessa. En iloitse siitä, että tällaista tapahtuu Israelissa, mutta rukoilen, että oikeuslaitoksessamme osoitetaan todellista oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Totuuden on tultava esiin eikä mieleeni ole toisen israelilaisen pääministerin vankilaan joutuminen. Yksi presidenttimme on ollut vankilassa, samoin yksi valtionvarainministeri ja sisäministeri ja myös yksi eduskunnan jäsen. Riittää!

Jerusalemin seurakunnastamme pyydämme teitä yhtymään kanssamme rukoukseen seuraavien veljien ja sisarten puolesta: Gary, Melanie, Sarit,Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B. Ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa.

Rukoilkaa rakkaiden ystävien puolesta: Rabbi Morton Salt ja hänen perheensä ja rabbi Hassablad. He ovat molemmat jo iäkkäämpiä ja tarvitsevat varjelusta ja siunausta.

Shoresh Davidin, Portlandissa, Oregonissa, olevan messiaanisen seurakunnan, veljet ja sisaret pyysivät minua rukoilemaan Portlandin puolesta. Anarkistiset ryhmät ovat vallanneet Portlandin keskustan ja saaneet aikaan suuren kaaoksen. Rukoilkaa siis Portlandin, ja kaupungissa olevien veljiemme ja sisartemme puolesta.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. 

 Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa.

                      Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

                      Kolmanneksi pyydän teitä rukoilemaan uuden projektimme puolesta, jota olemme aloittamassa Israelissa yhteistyössä Houses of Healing ministryn kanssa (Parantumisen talot) palvelutyö) Abilenesta, Teksasista.

Tavoitteena on tarjota vieraanvaraisuutta niiden vakavasti sairaiden potilaiden perheille, jotka ovat jossain Jerusalemin sairaalassa ja joiden perheillä ei ole varoja majoittua hotelliin, sillä välin kun heidän perheensä jäseniä on sairaalassa.

                      Tällaista tarvetta on valtavasti etenkin näinä päivinä, kun sadat miehet ja naiset ovat koronaviruksen takia tehohoidossa viikko- jopa kuukausikausia.

                      Tarvitsemme teidän rukouksianne ja teidän apuanne voidaksemme siunata tällä tarkoituksenmukaisella ja merkittävällä tavalla sekä sairastuneita että heidän perheitään.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam