Valikko Sulje

Jerusalemin rukouslista 7.5.2020

Netivyah

Joseph Shulam, Jerusalem

Shabat Emor: 3. Mooses 21:1 – 24:23. Profeetoista Haftara: Hesekiel 44:15 – 44:31. Uudesta Testamentista: 1. Pietari 2:1- 17.

Merkittävin asia näissä Tooran Emor-jakson luvuissa ovat ohjeet niille papeille, jotka palvelevat Jumalaa Ilmestysmajassa. On sääntöjä, jotka kieltävät cohenia (pappia) osallistumasta edes perheenjäsentensä eli isän, äidin, veljen tai siskon hautajaisiin. Pappien vaatetus määrätään tarkoin, jopa tapa, jolla he kampaavat hiuksensa, on määrätty, samoin se, mitä he syövät.  Jumalan palveleminen Jumalan temppelin pyhällä alueella on vakava asia. Emme oikein ymmärrä näitä papeille annettuja ja heidän palveluaan koskevia määräyksiä, koska me palvelemme seurakuntiamme hyvin maallistuneessa maailmassa ja hyvin maallisella tavalla. Itse asiassa koko protestanttisessa ja varsinkin helluntailaisessa liikkeessä, jossa kyllä puhutaan ”Pyhästä Hengestä” ja täynnä Jumalan Henkeä olemisesta, ei ole kuitenkaan käsitetty Jumalan palvelijana olemisen vakavuutta. Periaatteen, jonka Jeshua antaa Luukkaan evankeliumissa, pitäisi synnyttää Herran pelkoa kaikissa meissä, jotka tahdomme palvella Jumalaa. Jeshua antaa meille tämän säännön:

Sitä taas, joka tekee tietämättään sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, piestään vähemmän. Jokaiselta, jolle on paljon annettu, siltä paljon kysytään, ja jolle on paljon uskottu, siltä myös enemmän vaaditaan ” (Lk. 12:48, RK).

Tiedämme kaikki, että henki on altis, mutta liha on heikko. Siitä huolimatta meidän pitäisi suhtautua tähän periaatteeseen paljon vakavammin. Tähän periaatteeseen sisältyvät taloudelliset asiat, perhe ja ajankäyttö, suhteemme kansamme valtaapitäviin ja verotukseen; sanalla sanoen kaikki mikä liittyy meidän elämäämme. Suosittelen teille 3. Mooseksen kirjan lukemista, jotta ymmärtäisitte, miten vakavasta asiasta Kaikkivaltiaan Jumalan palvelemisessa on kyse.

Toinen huomionarvoinen asia tämän sapatin lukujaksossa on Herran juhlien luettelo, ne raamatulliset juhlat, joita Jeshua ja Hänen apostolinsa viettivät ja kehottivat toisiakin viettämään. Näihin kuului myös Korintin seurakunta, joka ei ollut täysin juutalainen vaan jossa oli Korintin kaupungin talouspäällikön, Erastuksen kaltaisia ei-juutalaisia jäseniä. Korintin kaupungissa on hyvin suuri, yli 5 jalkaa pitkä ja kaksi jalkaa leveä marmorilaatta, jossa on tämän Erastuksen, kaupungin talouspäällikön, nimi. Hän oli lahjoittanut Korintin kaupungille yhden rakennuksen. Käydessäni ensimmäistä kertaa Korintissa v 1965 laatta oli kaunis ja se oli vasta löydetty. Viime vuonna kävin taas Korintissa ja Erastuksen laatta oli ulkosalla sään armoilla ja kirjoitusta oli lähes mahdotonta lukea. Rikollista välinpitämättömyyttä viranomaisilta, joiden vastuulla tämä mittaamattoman arvokas arkeologinen aarre on.

Ensi sapatin UT:n lukujakso on 1. Pietarin kirjeestä, 2:1-7. Se on hyvin tärkeä lukujakso, jossa on sangen kuuluisa ”midrash” (rabbiininen saarna), joka pohjautuu useaan VT:n jaksoon, joissa on kyse kivistä. Seuraavalle tekstille pohjautuva hyvin vanha, kuuluisa ja tärkeä midrash:

”Kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi. HERRALTA tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka HERRA on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä” (Ps. 118:22-24, RK).

Tähän Pietarin käyttämään midrashiin sisältyy sarja tekstejä, joissa puhutaan kivistä. Efesolaiskirjeessä, 2:21-22, samaa midrashia käytetään kuvaamaan Messiaan Ruumista rakennuksena (tietysti kivistä rakennettu). Tämä midrashin vanhin lähde on peräisin Qumranista essealaisten yhteisöstä, joka asettui Juudean autiomaahan valmistautuakseen Messiaan tulemukseen ja Israelin pelastukseen. Pietari ottaa tähän mukaan samasta midrashista myös Jesaja 28:16:n:

”Sen tähden näin sanoo Herra, HERRA: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven [huippukiven], koetellun kiven , kalliin kulmakiven, lujan perustuksen. Joka uskoo [Häneen] ei säiky [joudu häpeään].” (hakasuluissa engl.tekstin mukaisesti)

Apostoli Paavali käyttää samaa midrashia Roomalaiskirjeessä 9:33. Tämä on tärkeää, koska se paljastaa, että apostolit samoin kuin Josefus Flavius tunsivat Qumranin yhteisöjen opetuksen. Qumranin tapaan Pietarikin käyttää kolmatta tekstiä, Jesaja 8:14:

”Hän on oleva pyhäkkö. Hänestä tulee loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille kuningashuoneille, loukku ja ansa Jerusalemin asukkaille”.

Meillä on tässä klassinen rabbiininen tapa ketjuttaa Jumalan Sanan tekstejä, joissa puhutaan samasta aiheesta, ja vetää profeetallinen johtopäätös asiayhteydessä, joka on erilainen kuin näiden alkuperäisten tekstien alkuperäinen ympäristö. Minä itse rakastan tätä tapaa ja minusta on huikeaa nähdä, että Pietari ei ollut mikään oppimaton galilealainen kalastaja, vaan Tooran ja profeettojen tuntija ja lisäisin testamenttien välisen juutalaisen, kreikkalaisen ja heprealaisen kirjallisuuden tuntija. Toinen minua suuresti kiehtova seikka on se, että kun Pietari lainaa Jesaja 8:14:ää, hän jättää pois jakeen loppuosan, joka puhuu Jerusalemista. Syykin käy ilmi: hän lähettää kirjeen ”valituille muukalaisille [pyhiinvaeltajille], jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa.”

Sanoma, jonka Pietari haluaa välittää, ei ole jerusalemilaisille, vaan Israelin ulkopuolella asuville ihmisille. Kenties juutalaisille veljille, jotka ovat lähteneet pois Israelista vainon tähden, kenties ei-juutalaisille, jotka ovat kääntyneet äskettäin.  Tämä midrash on tietysti messiaaninen, koko midrashin perusta on Psalmista 118:21-27. Tämä on selvästi messiaaninen teksti, joka alkaa koko rakennusta koossa pitävän kulmakiven hylkäämisestä ja päättyy ”hoshana ve hatzlichana”, eli ”Pelasta meidät ja anna meille menestys!”. Jerusalemin asukkaat lauloivat tätä, kun Jeshua saapui kaupunkiin aasilla ratsastaen ja väkijoukko tunnusti hänet Messiaaksi ja Kuninkaaksi, Daavidin Pojaksi.

Jumala siunatkoon kaikkia teitä, jotka rukoilette Jerusalemin ja meidän Jerusalemissa olevien puolesta. Karanteeni on täällä melkein ohi. Vielä on rajoituksia, jotka koskevat sitä, minne ja milloin ihmiset voivat mennä, mutta liikenne on palautunut normaaliin ja kauppakeskukset avautuvat tänään ja koulut ovat auki, mutta täysin normaaliin ei vielä ole palattu. Oppilaiden on noudatettava kahden metrin turvaväliä ja heidän on käytettävä kasvosuojaimia ja pestävä usein kätensä. Rukoilemme, että terveysviranomaisten ennustamaa koronaviruksen toista aaltoa ei tulisi. Rukoilemme, että lentoliikenne Israeliin ja Israelista palautuu normaaliksi ja turistit tulevat taas.

Niin kuin suurimmassa osassa maailmaa Israelissakaan taloustilanne ei ole parempi eikä sen pahempi kuin USAssa ja Euroopassa ja muissa maissa, joissa vielä kamppaillaan tämän vitsauksen kanssa. Ei kaikki Kiinassa tehty ole pahaa, mutta varmaa on, että kaikki Kiinassa tehty ei myöskään ole hyvää.

Minä tarvitsen rukouksianne terveyteni puolesta.  Kiitän Jumalaa joka päivä Hänen hyvyydestään ja armostaan ja luotan siihen, että Hän ennallistaa terveyteni niin että voin edelleenkin opettaa Hänen

Sanaansa. Odotan, että viimeiset testit osoittaisivat ettei minussa ole syöpää, mutta jos niin ei ole, käsittelemme vastaan tulevat ongelmat ja jatkamme Jumalan ylistämistä ja palvelemista.

Rukoilkaa myös vaimoni Marcian puolesta ja hänen terveytensä puolesta. Danah, tyttäremme, tarvitsee rukoustanne tilanteensa puolesta ja samoin tyttärentyttäremme Noaam. Hän on ihastuttava nuori nainen, jolla on paljon lahjoja ja myös haasteita elämässään. Rukoilkaa Danan ja Noaamin puolesta.

Rukoilkaa Michelle Oliveiran puolesta. Michelle on nuori nainen, jolla on todettu leukemia, ja joka kärsii myös munuaiskivistä. Hän tarvitsee rukouksemme.

Rukoilkaa herra Shukrey Lawrencen puolesta, jolla on syöpä. Rukoilkaa hänelle voimia ja parantumista. Rukoilkaa myös Lawrence Tours -matkatoimiston puolesta ja turismin puolesta Israelissa. Turisteja ei ole ja hotelleja muutetaan väliaikaisiksi sairaaloiksi tuhansille koronaviruksen uhreille.

Israelin turismi kärsii kuoliniskun, jos kaikkia rajoituksia ei suhteellisen nopeasti poisteta ja palauteta lentokenttiä normaaliin toimintaansa.

Lisätkää rukouksiinne erityisrukous seuraavien veljien ja sisarten puolesta, jotka tarvitsevat Jumalan asioihin puuttumista heidän hyväkseen: Angela I, Rachael ja Daniel, veli ja sisar jotka tarvitsevat työtä ja tunne-elämän eheytymistä. Lisätkää myös Tony B ja Aries Franklin Mayers Sr.

Älkää unohtako seuravia: Nancy ja Don Hook, Rachel – Jingyung Lee, Hannah Yoshida Kiotosta ja tri Yuizawa, Tiz H, Lion H, Ilana Avrahamov, Michael Shiffmanin äiti Ruby L, sisar Angela Taiwanilta, jolla on uusia hyvin vakavia haasteita. Rukoilkaa hänelle ihmettä Herralta!

Koko tämä lista sisältää ihmisiä, jotka ovat tekemisissä vielä koronavirusta suuremman pandemian kanssa. Heillä on kaikilla akuutissa vaiheessa oleva syöpä. Meidän Jeshuan opetuslasten on täytettävä Herramme meille antama tehtävä ja rukoiltava Hänen nimessään, ja Hän vie anomisemme Isänsä eteen.

Rukoilkaa perheeni puolesta: Marcia ja Joseph Shulam, Danah ja Noaam Shulam Sanders, Barry Shulam ja perhe, Marcian äiti June Saunders (90v), ja seuraavien puolesta: Ann West, Um Mahmud Abu-Eid ja Jimmy Abu-Eid ja hänen perheensä, Keijo ja Salme, rakkaat veljemme Suomessa, Tim Tucker, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Erkki ja Sirpa Murto, Eva H., Patty, Andrea, Julia ja Victor, ja Aaron Tani,

Rukoilemme eri puolilla maailmaa olevien puolesta: Zhou Wenrilan, Paulo, Marcelo ja hänen isänsä, Aben perhe, Toru, Takeo Sensei, Daisuke Sensei, Tomoko San, Yumi ja hänen isänsä pastori Ohara.

George, Gary, Melanie, Sarit, Gabriela, Ahuva, Leah, Ilana, Hannah, nuori Gabriela, Zvi D. Ja Batsheva, Jonathan B ja hänen vaimonsa Aviva ja heidän uusi vauvansa, pastori Isaac Chennaissa Intiassa, ja Louisa ja Tony Hongkongissa.

Pitäkää rukoustanne kuin äänen antona Taivaan uurnaan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi, jonka puolesta rukoilette. Armon ja suosion sana Kaikkivaltiaan armoistuimen edessä kuuluu näiden veljien ja sisarten hyväksi kaikkialta maailmasta.

Koronavirus on levinnyt yli 180 maahan, eikä loppua ole näkyvissä. Tiedemiehet ympäri maailmaa ahkeroivat ymmärtääkseen, kuinka tämä virus toimii ja mihin järjestelmiin sen vaikutus kohdistuu ihmisen ruumiissa.

Monet uskovat, että tämä virus ei ole luonnollinen mutaatio sars- ja mars- koronaviruksista, jotka kohtasivat maailmaa muutama vuosi sitten. Monista vaikuttaa siltä, että tämä virus on ihmisen suunnittelema ja sen tarkoituksena on palvella äärimmäisenä aseena tuhoamaan maailman talous ja heikentämään Lännen suurvaltoja. Yhdelläkin silmällä on nähtävissä, että jotkut suurvalloista vahvistuvat ja käyvät reippaasti liiketoimiin koronaviruksen vanavedessä.

On ilo nähdä Kiinan hallituksen lieventävän karanteenia Kiinassa ja Wuhanissa ja palaavan pikkuhiljaa normaaliin elämään. Tämä on hyvä merkki muille maille siitä, että ei ole mahdotonta voittaa koronavirusta.

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka tarvitsevat siunausta elämässään ja liiketoimissaan: Roger W., Ema, Deborah Ruth, Lydia, Sima, Laurel S., Naomi, Orna, David S., Daniel, Ayla, Hillel, Elhanan, Tony, tri Song, Michael Knezevich, Ismael Alves,  Asher Gabriel, M. Ahuva, ja 90-vuotias Dov H.

Koronavirus uhkaa maailman taloutta lamalla ja laskusuhdanteella. Muutamat tärkeistä tukijoistamme ovat jo vähentäneet tukeaan meille. He eivät ole menetelleet näin vain Netivyan kohdalla, vaan kaikkien tukemiensa palvelutöiden kohdalla, joita on paljon. Tahtoisin pyytää teitä ensin rukoilemaan, mikä on teidän osuutenne Netivyah Raamatun Opetusjärjestön tukemisessa. Toiseksi tahtoisin teidän, jotka seisotte rinnallamme rukouksin ja taloudellisesti tukien, tekemään parhaanne pysyäksenne edelleen kanssamme. Ymmärrämme, että ajat voivat olla kovat vielä monta vuotta, mutta ymmärrämme myös, että Jumala on valinnut teidät ja siunannut teitä juuri tällaista aikaa varten.

Toivotan teille kaikille, jotka pysytte Israelin rinnalla ja jotka rukoilette Jerusalemin puolesta, Herran parhaimpia siunauksia ja kaikkien Hänen lupaustensa toteutumista Hänen uskollisille lapsilleen. Niitä, jotka kuulevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa, kutsutaan viisaiksi! Niitä, jotka vain kuulevat Hänen sanansa, mutta eivät tee sen mukaan, kutsutaan tyhmiksi! Pyrkikäämme kaikki olemaan aina viisaita eikä koskaan tyhmiä. Paras on edessä!

Israelin Herra Jumala ja Jeshuan, Messiaamme, Kuninkaamme, Opettajamme, Rabbimme ja Herramme armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

Joseph Shulam