Parashat Temurah

Yehuda Bachana /

Parashat Terumah: Avustamisemme voima

18.2. 2018, Yehuda Bachana.

Rakastan Parashat Terumah’ia, sillä se puhuu sydämestä ja antamisesta. Se käsittelee sisäisiä taisteluita, joita meillä kaikilla on sen välillä, että haluamme antaa ja auttaa, ja toisaalta sen, että olemme luontaisesti taipuvaisia itsekkyyteen, huolehtimaan tärkeimmästä ihmisestä maailmassa – ”minusta”. Se opettaa sijoittamisen, antamisen ja luovuuden arvoa.

Opimme, että israelilaiset toivat lahjoja sydämestään. He antoivat paljon enemmän kuin oli tarve, kunnes Mooseksen piti todella antaa määräys, että he lopettaisivat tuomisen.

Ja tämän anteliaisuuden seurauksena Jumala tuli asumaan kansan keskelle:

”Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään.” – 2. Moos. 25:8 

Ja niin tapahtui! Kun Israelin lapset olivat saaneet rakentamisen päätökseen, Jumala tuli alas kotiin, jonka he olivat hänelle rakentaneet:

Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. – 2. Moos. 40:34,35 

Anteliaisuuden ja rakkauden paikka

Legenda kertoo, että temppelin, niin kuin ilmestysmajan, sijainti liittyy myös anteliaisuuteen ja rakkauteen.

Kertomuksen mukaan kaksi veljestä työskenteli pellolla, jonka he olivat perineet. Toisella veljelle oli vaimo ja lapsia, kun taas toinen oli perheetön.

Nämä kaksi veljestä tahtoivat varmasti jakaa sadon aivan tasan, mutta joka yö kumpikin heistä meni salaa veljensä viljakasan luo panemaan sinne vähän lisää.

Poikamies ajatteli itsekseen: ”Veljelläni on perhe. Hänellä on vaimo ja lapset ruokittavana. Mutta minä olen yksin ja voin tulla toimeen vähemmällä. Siksi hän tarvitsee enemmän viljaa kuin minä.”

Naimisissa oleva veli ajatteli puolestaan: ”Minulla on lapsia, jotka voivat huolehtia minusta, kun tulen vanhaksi, kun taas veljelläni ei ole perhettä pitämään hänestä huolta, ei ole ketään auttamassa häntä vanhalla iällä. Siksi hän tarvitsee enemmän viljaa kuin minä.

Joka aamu veljet hämmästyivät nähdessään, että vaikka he olivat antaneet pois viljakasastaan, heidän kasansa olivat pysyneet koskemattomina.

Joka yö nämä kaksi veljestä jatkoivat salaista anteliaisuuttaan, kunnes eräänä yönä he kohtasivat toisensa tiellä viljasäkit käsissään. Veljet laskivat säkkinsä maahan ja halasivat toisiaan.

Tuo paikka valittiin temppelin rakennuspaikaksi. 

Tämä on kaunis kertomus. Meidän on nähtävä, miten voimme olla anteliaita ei vain taivasten kuningaskunnalle ja Jumalalle vaan myös kotona perhepiirissä.

Sen sijaan, että kysymme: ”Mitä minä saan?” meidän tulisi kysyä: ”Mitä minä voin tehdä rakentaakseni perhettä ja antaakseni perheelle?”

Ja perheyksiköstä siirrymme eteenpäin, samalla tavoin kuin voimme rikastuttaa perhepiiriä niin voimme rikastuttaa yhteisöä, jne.

Ilmestysmajan rakentaminen merkitsee kansan rakentamista

Palataan ilmestysmajan rakentamiseen. Oli monia syitä rakentaa ilmestysmaja. Yksi syy oli liittää kansaa yhteen yhteisen projektin, kansallisen tavoitteen avulla.

Meidän on hyvä muistaa, että faraon tarkoitus oli tuhota kansan yhteishenki. Nyt meidän on rakennettava kansallistunne, rakennettava keskinäinen vastuuntunne ja työskenneltävä yhdessä pyrkien pääsemään johonkin sellaiseen, mikä ei ole vain kaunista ja kukoistavaa, vaan jolla on myös syvästi hengellistä merkitystä.

Tosiasiassa ilmestysmajan rakentaminen vaati koko kansan yhteistyötä, jokaista kutsuttiin ottamaan osaa jollain tavalla, antamalla varoja tai käyttämällä taitoja. Ja vaikka jollakulla ei olisi ollut mitään näistä, häntä kutsuttiin menemään Besalelin luo oppimaan taitoja, sillä hän oli se, joka oli saanut ”kyvyn opettaa muita” (2. Moos. 35:34).

Antaminen oli etuoikeus, ei velvollisuus. Koko kansa vastasi myöntävästi. Jännitys, aktiivisuus ja anteliaisuus toimivat yhdessä, kunnes projekti oli onnellisesti viety päätökseen.

Kuten mainitsimme alussa, kansa antoi niin paljon ja teki työtä niin kovasti, että Mooseksen oli annettava määräys, jolla lahjoitusten virta pysäytettiin ja työt lopetettiin, sillä kansa antoi ja teki liian paljon (2. Moos. 36:5-7).

Jumala on kiinnostunut pienimmistä yksityiskohdista

Koko kansan lahjoitusten ja kovan työn ansiosta jokainen kansalainen tunsi, että ilmestysmaja oli heidän omansa, ja että menestyksekäs lopputulos oli sekä henkilökohtainen että kansallinen saavutus.

Tämän ymmärryksen mukaisesti me voimme tajuta, miksi niin paljon 2. Mooseksen kirjasta on omistettu yksityiskohtaiselle kuvaukselle ilmestysmajan rakentamisen kustakin vaiheesta.

Tämä oli suurin ja tärkein projekti, jonka Israelin kansa yhdessä toteutti, jokainen yksityiskohta oli heille kallisarvoinen ja tärkeä, sekä myös Jumalalle. Katsotaan, miten Jumala kiinnittää huomiota pienimpiin yksityiskohtiin ilmestysmajassa:

”Ja tee asumus kymmenestä telttakankaan kaistasta, jotka ovat 
valmistetut kerratuista valkoisista pellavalangoista ja punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja tee niihin taidokkaasti kudottuja kerubeja. Kunkin kaistan pituus olkoon kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää; kaikilla kaistoilla olkoon sama mitta. Viisi kaistaa yhdistettäköön toisiinsa, ja samoin toiset viisi kaistaa yhdistettäköön toisiinsa. 
Ja tee silmukat punasinisestä langasta ensimmäisen kaistan reunaan, yhdistetyn kappaleen laitaan, ja samoin toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan. 
Tee viisikymmentä silmukkaa ensimmäiseen kaistaan, ja tee viisikymmentä silmukkaa vastaavan kaistan laitaan, toiseen yhdistettyyn kappaleeseen, niin että silmukat ovat kohdakkain. Ja tee viisikymmentä kultahakasta ja yhdistä kaistat toisiinsa näillä hakasilla, niin että siitä tulee yhtenäinen asumus.”
 – 2. Moos. 26:1-6 

Katso yksityiskohtaista kuvausta. Jumala antaa yksityiskohtia myöten ohjeet verhojen mitoista, niiden määrästä, niiden väristä, silmukoiden materiaaleista ja jokaisen langan asemasta ja materiaalista.

Niin kuin näimme viime viikon Toora-jaksossa ja kuten on nähtävissä kautta Raamatun, Jumala opettaa Moosekselle ja meille siviililain vastuuvelvollisuuden hienouksia. Tällä kertaa me yhtäkkiä näemme, että nyt Jumala on kiinnostunut asioista kuten koiranpureman hyvittämisestä tai aasin varastamisesta.

Jumalaa huolettaa ihmisten riidat, vieläpä kun ne johtuvat pienistä (raha)summista. Jumalaa kiinnostaa ilmestysmajan verhojen leveys, niiden materiaalit ja kuinka monta silmukkaa niissä on. Mikään ei ole liian pientä Jumalalle.

Jumala, joka loi linnunradan, päätti, että tämä maailma on Hänelle tärkeä. Niinpä jokaisella lehdellä, joka lepattaa tuulessa, ja jokaisella hiekanjyvällä erämaan sydämessä on merkitystä.

Kyllä, kaikkivaltias Jumala on kiinnostunut meistä, ihmisistä, jotka Hän loi kuvakseen.

Jeshua opettaa ja korostaa tällaista ajattelua. Jumala huomaa pienimmät yksityiskohdat maailmassamme, ympäristössämme ja tietysti meidän elämässämme.

Olen varma, että olemme joskus kaikki tunteneet itsemme yksinäisiksi ja pieniksi. Olemme tunteneet, että olemme liian pieniä, jotta Jumala ottaisi meidät vakavasti, liian pieniä, jotta Jumalan pitäisi tulla häirityksi johtaessaan maailmaa, että Hän voisi koskettaa pientä elämäämme.

Maailma on niin suuri ja Jumala niin valtava! Keitä me olemme Hänen silmissään? Tomua?

Tämän viikon Parasha’ssa näemme, että Jumala välittää ja että pienimmällä silmukallakin on merkitystä. Jeshua opettaa vakuuttavasti, että Jumala näkee ja ottaa kaiken huomioon:

 Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. – Luke 12:6,7 

Olemme yhdenvertaisia, koska meidät on tehty Hänen kuvakseen

Metsä muodostuu vain yhdestä puusta, jonka seurassa on toinen ja taas toinen, ja samoin muodostuu ihmiskunta ihmisestä ja toisesta ihmisestä ja taas toisesta. Ja taivaallinen Isämme huolehtii ja ottaa huomioon pienimmät yksityiskohdat, kuten päämme hiukset.

Eikä kukaan ole marginaalinen tai vähemmän tärkeä. Juutalaiset oppineet sanovat viisaasti, että jokainen ihminen on kokonainen maailma.

Alkuperäinen käsitys Jumalan kuvasta löytyy 1. Mooseksen kirjasta. Se kertoo meille, miten ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Täältä tulee käsite elämän pyhittämisestä ja ankara veren vuodattamiskielto, sillä ihmisen tappaminen tekee tyhjäksi elämän jumalallisen tarkoituksen.

Täältä saamme myös ajatukset tasa-arvosta, vapaudesta ja veljeydestä ihmisten välillä. Sillä kaikki on luotu Jumalan kuvaksi.

Juutalaiset oppineet ilmaisivat tämän sanomalla, että kenenkään veri ei ole punaisempaa kuin toisen, siksi kenenkään ei ole soveliasta, olipa hän miten suuri tahansa, tehdä tyhjäksi toisen ihmisen olemassaoloa oman olemassaolonsa tähden tai vallitakseen tätä. Pikemminkin meidän on määrä kohdella toisiamme rakkaudella, veljinä ja sisarina.

Tämän käsityksen mukaisesti, kun yksi vahingoittaa toista, fyysisesti tai henkisesti, hän vahingoittaa Jumalan kuvaa. Ja ne, jotka halveksivat ihmistä, halveksivat itse asiassa Jumalaa hänessä.

Avustamisemme voima

Heprean sana “Terumah”, joka on lukukappaleemme otsikkona, tarkoittaa ”avustamista”. Avustaminen on suuri ja tärkeä asia, koska se saa aikaan tunnun siitä, että kuuluu johonkin. Se avaa sydämen ja herättää tunteen.

Pannaan hetkeksi mielistämme sivuun ajatus loistavasta ilmestysmajasta erämaan keskellä. Katsotaan, miten Raamattu kuvaa ilmestysmajan rakentamishanketta. Se on köyhän kansan projekti. Se on hutera erämaan maja – tehty sekalaisista materiaaleista ja tarvikkeista. Mutta kaikki tämä yhdessä muodostaa yhden suuren yhteisen sydämen.

Avustusten yksityiskohtainen erittely kertoo, että itse asiassa lahjana tuotujen materiaalien yksinkertaisuus on se, mikä antaa suuruuden ilmestysmajalle.

Avustuksemme liittää meidät toisiimme ja Jumalaan, ja sydämestämme antaminen oikeuttaa meidät Jumalan läsnäoloon keskellämme.

Shabbat Shalom.______________________________________________  

Paholainen piiloutuu pikkuseikkoihin

Kirj. Daniel Stern

Lapsuudestani Israelissa mieleeni on jäänyt alakoulun raamattutunnilta mm se, kuinka opettaja selitti, että Raamattu on hyvin tiiviiseen muotoon kirjoitettu kirja, ja jos siinä joskus toistetaan jotain, se on meille merkki siitä, että tuo asia on tärkeä.

Tämän viikon Toorajakso Terumah (lahjoitus) keskittyy hyvin yksityiskohtaisesti niihin aineksiin, joita Israelin kansa lahjoitti Herran maallisen asumuksen rakentamiseen ja Herran palvelukseen käytettävien esineiden ja hänen läsnäoloansa kantavien arkin, pöydän, alttarin ja menoran valmistamiseen. Hyväksyttävien tarvikkeiden lista on pitkä, mutta silti hyvin yksityiskohtainen: tietyt värit, tiettyjen eläinten nahat, tietyt metallit ja jalokivet jne.

                      ”Sano israelilaisille, että he tuovat minulle uhrilahjoja…” 2 Mooses 25:2

Tavallisesti lahjoitukset annetaan pyytämättä, miten siis tämä on selitettävissä? Yksi ajatus on, että tekemällä lahjoituksen, he ”ottavat” ikuisen palkkion. Toinen on, että antamalla panoksensa Herran asumuksen rakentamiseen, he tavallaan investoivat siinä osan itseään, tullen näin Jumalan työtovereiksi, ”saavat siihen omistusoikeuden”, niin kuin lapset, jotka rakentavat majaa puuhun, tuntevat vahvasti, että he ovat majan omistajia ja se on heidän omaisuuttaan, enemmän kuin jos joku olisi ostanut sen heille. 

Sitten yli kahden luvun verran annetaan tarkkoja ohjeita näistä esineistä, niiden mitat ja materiaalit ja muut, se on melkein kuin lukisi yhdistelmää Lego-oppaasta ja IKEAn kokoamisohjelehtisestä. Jos palaamme ajassa 30 vuotta taaksepäin alakoulun Raamattutunneilleni, huomaamme, että Toisen Mooseksen kirjan kirjoittaja näkee äärettömän tärkeäksi antaa meille juuri nämä tiedot, sillä muutoin ei Raamatun kaltainen tiivis kirja ”tuhlaisi” kahta lukua tällaiseen. Ja myöhemmin, Ensimmäisen Kuningasten kirjan luvuissa 5 – 7 törmäämme taas kolmeen lukuun, joissa kuvataan kuningas Salomon temppelin rakentamista. Luemme Apostolien teoista, Hoosealta, Matteukselta ja muualta monia mielenkiintoisempia asioita temppelistä ja uhreista.

                      ”Korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa...” Ap.teot 7:48

                      ”Sillä laupeutta minä tahdon enkä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän

                      kuin polttouhria.” Hoosea 6:6

                      ”niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa,

                      ja mene sitten uhraamaan lahjasi.” Matteus 5:24

Jos Jumala ei arvosta uhrilahjojen temppeliä, meidän täytyy kysyä, miksi Raamattu antaa sitten niin yksityiskohtaiset ohjeet rakentamisesta? Jos temppeli ja uhrit eivät ole tärkeitä Jumalalle, miksi luemme niistä niin paljon? Totuus paljastuu Ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessä, 6:19:

                      ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli...” 1 Kor.6:19

Jos meidän ruumiimme siis on temppeli, se selittäisi, miksi Raamattu sanoessaan että Jumala ei tarvitse maallista asuinsijaa, käyttää siitä huolimatta niin paljon aikaa yksityiskohtien selittämiseen -koska se on tärkeää! Että me annamme elämämme Jumalalle, elämme tuottaaksemme kunniaa Hänen nimelleen, elämme pyhää elämää sitoutuen noudattamaan Hänen käskyjään. Jeshuan opetuslapsina vaellukseemme Herran yhteydessä kuuluu viettää aikaa Hänen kanssaan, tutkia Hänen sanaansa ja yrittää ymmärtää, mikä Hänen tahtonsa meidän suhteemme on. Jos Raamattu kertoo niin seikkaperäisesti Temppelin rakentamisesta – vaikka sanookin, että tuo maallinen temppeli ei merkitse mitään Jumalalle – ja sitten jatkaa, että me olemme Herran temppeli, sanoma on selvä: meidän tulee olla yhtä pikkutarkkoja ja päämäärähakuisia valmistautuessamme olemaan Jumalan huone, tarkoittaa se sitten hengellistä kuten olla pyhä, sitoutunut ja tutkia sanaa tai fyysistä kuten yrittää elää terveellisesti itseämme vahingoittamatta. Sillä … onhan meidän ruumiimme Hänen temppelinsä.

______________________________________________________________

Jerusalem rukouslista -02.03.2017

Joseph Shulam

Olemme lukemassa  II Moos 25:1 –25:19 än viikon tekstin nimi on TRUMA –truma tarkoittaa  lahjoitusta tai  rahalahjaa hyvän tekeväisyyteen.  Tämän tooran viikkotekstin tärkeys ei ole  ilmestysmajan rakentamisen hienoissa yksityiskohdissa tai huonekalujen ja työkalujen , joita tultaisiin ilmetysmajassa ( asumuksessa)  käyttämään. Oma ihmetykseni on siinä innossa, jolla Israelin kansa rakensi tätä ilmestysmajaa. Israelin lapsilla erämaassa oli kovat paineet. Yleensä heitä syytetään kauheasta vaikerruksesta  ja valittamisesta ja jopa  avoimesta epäkiitollisuudesta Jumalaa ja Moosesta kohtaan. Ei ole epäilystäkään etteikö olisi ollut mutinoita ja valittamista, mutta ei ole epäilystäkään siitä, kun Israelin lapset tekivät jotakin, hyvää tai pahaa, he tekivät sen nauttien. He antoivat runsaasti Aaronille Ylipapille kultaisen vasikan rakentamista varten ja nyt he antavat jälleen samalla innolla ilmestysmajan rakentamista  varten. Antamista ei määrätty eikä ollut prosenttilukua paljonko jokaisen tulisi antaa ilmestysimajan rakentamista varten. – he antoivat mitä päättivät sydämissään. Juuri  samoin sanoin joita Paavali käytti  2 Kor. 9:7 , ”Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt (purpose engl. ) ei surkeillen, eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa”. Sanonta, jota Paavali käyttää tässä tekstissä  2 Kor 9:7 –on täsmälleen sama sanonta kuin  2 Moos 25:2 – Paavali ei yhdistä srk:lle antamista kymmenysten antamiseen, jotka annetiin Leeviläisille ja papeille, jotka palvelivat  ilmestysmajassa. Tämän tekeminen olisi  oikeutus KORVAUSTEOLOGIALLE –JOKA ON SUURIN VALHE JA SUORAAN VASTOIN KIRJOITUKSIA  SEKÄ ”UUTTA TESTAMENTTIA” ETTÄ ”VANHAA TESTAMENTTIA”. Apostoil Paavali kehoittaa  Jeshuan opetuslapsia Korintossa antamaan kolmella  edellytyksellä  1) Niin kuin olivat sydämissään päättäneet eli niin kuin olivat etukäteen päättäneet vilpittömällä sydämellä. 2) Anteliaasti, koska se on kuin siemen joka kylvetään  maaperään ja sato riippuu kylvettyjen siementen määrästä. 3) Ilolla ja riemulla.toinen asia, joka on lihallista uskollemme ja ymmärtääkseemme Jumalan suhteen Israeliin ja seurakuntaan – on keräämisen tarve. Meidän täytyy muistaa Paavalin sanat  tuomareille ja filosofeille Areiopagilla Ateenassa, Kreikassa:”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä Hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin Hän tarvitsisi jotakin, Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun.” (Apt 17:24- 25)  Kuningas Salomo ymmärsi, että jopa temppeli, jonka hän rakensi Jerusalemiin,  ei itseasiassa ollut Jumalan asuinsija. ”Mutta asuisiko Jumala todella maan päällä?Eivät taivaat eivätkä taivasten taivaatkaan riittäisi  Sinulle asunnoksi, kuinka sitten tämä temppeli , jonka minä olen rakentanut!”   ( 1 Kun 8:27 )

Hepreaksi teksti  toisesta Mooseksen kirjasta 25:8, ”Ja anna heidän tehdä minulle pyhäkkö, niin että voin asua heissä”Englantilaisessa käännöksessä lukee ”heidän keskellään”. Kuitenkin, kun katsoo kuningas Salomonin sanat ja seuraavat tekstit, ymmärrämme että Herran todellinen tarkoitus oli asua ihmisissä.

1 Kun 6:13, ”Ja asun isralilaisissa (inside heb/ among engl ) enkä hylkää kansaani Israelia.” Katso myös

Sak 2:14 ”Huuda riemusta ja iloitse, tytär Siion! sillä minä tulen ja asun sinussa (inside you) , sanoo Herra”

Tietysti teksti , jonka Pietari tuo helluntai päivänä Joelin kirjasta on profeetallinen lupaus, että Jumala täyttää kaikki Hänen hengellään ja tekee kaikista saman arvoisia profeettojen kanssa, jotka olivat Jumalan hengen täyttämiä ja puhuivat ja toimivat Jumalan Hengen ilmentyminä  maan päällä. Tämän lopullinen täyttymys on Jumalan lupauksissa Jeremialle uuden liiton yhteydessä: ”Mutta se liitto jonka minä teen israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra on tällainen.Minä panen opetukseni (Toorani) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä; niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”  ( Jeremia 31:33)

Marcia ja minä olemme Buonos Airesissa, Argentiinassa. Olemme olleet täällä melkein viikon ja joka päivä on ollut täynnä tapaamisia aamusta ilta myöhään. Olemme tavanneet  lähes jokaisen juutalaisen palvelutyön johtajan ja joitakin joita kiinnostaa tosi paljon Israel. Meidän seuraamme liittyivät rakkaat veljet Kiinasta, jotka osallistuivat  yhdenteentoista konferenssiin ”opetusta Siionista” palvelutyö Belo-Horizontessa. Ensimmäistä kertaa oli edustajia Kiinasta. 12 veljeä ja siskoa Kiinasta osallistui konferenssiin ja olivat erittäin vaikuttuneita ja nauttivat konferenssista ja nyt he ovat kanssamme Buenos Airesissa. On suuri siunaus nähdä idän ja lännen yhdistyvän seurakunnanja Israelin ennalleen asettamisessa .

Olkaa hyvät ja pitäkää Kiinan kristityt rukouksissanne. He ovat niin täynnä intoa ja halua palvella Jumalaa ja he rukoilevat israelin puolesta sellaisella antaumuksella ja ilolla, joka saa meidät kadehtimaan ja saa meidän juutalaiset sisaret ja veljet Brasiliassa ja nyt Argentiinassa kadehtimaan heidän inhimillisyyttä ja antautumistaan rukoilla israelille pelastusta ja ennallleen asettamista.

Olkaa hyvät ja pitäkää Marcia rukouksissanne. Hän on ollur ihana kumppani kaikissa asioissa, ja matkustaminen ei ole helppoa Marcialle, mutta hän pysyy kintereillä, vaikka kärsii kuumuudesta ja ilmastoinnista. Hänen tarvitsee kaikki meidän rukouksemme parantuakseen kaikista vaivoistaan, reumasta ja diabeteksesta ja joistain muista lievemmistä kongnitiivisista asioista.

Olkaa hyvät ja pitäkää Barry –poikamme- rukouksissanne. Hän voi paljon paremmin ja rukouksemme ovat muuttaneet huolet hänen parantumisestaan kiitokseksi Jumalan hyvyydestä, armosta ja parantamisesta.

Olkaa hyvät ja pitäkää Dana ja Nooam rukouksissanne. He molemmat tarvitsevat parantumista ja viisautta ja on niin monia muita tarpeita, materiaalisia ja muita.

Älkää unohtaka rukouilla USA:n tulevaisuuden puolesta.

Rukoilkaa Israelin ovien avautumista Espanjan ja Portugalin inkvisiition uhrien jälkeläisille, jotta voisivat tehdä ”aliyan” (muuttaa Israeliin). israelin täytyy avata ovet niille juutalaisille, jotka pakotettiin kääntymään katolilaisuuteen 1472 – 1824. Heidät pakotettiin kääntymään, heidän pakotettiin salaamaan juutalaisuutensa ja lopettamaan juutalaisten lakien ja tapojen noudattaminen, mutta he silti säilyttivät historiallisen muiston, että he ovat juutalaisia ja säilyttivät niin paljon kuin pystyivät juutalaista  traditiota, joskus kidutettuina ja  kuollen sen vuoksi. Se mistä olemme kiinnostuneita, ei ainoastaan Israelin valtio ajattelisi,  mikä on hyvää maalle ja juutalaisen kansan tulevaisuudelle  – vaan ei  unohtisi, että  nämä ovat juutalaisia, jotka pakotettiin kääntymään katoilaisuuteen ja säilyttivät juutalaisen identiteettinsä jopa salassa.

Rukoilkaa Israelin hallituksen puolesta ja jumalallista viisautta pääministeri  hra Benyamin Netanyahulle. Vaatii jumalallista viisautta ja erittäin laajaa profetaallista ymmärrystä Hra Netanyahulta ja hallitukseltaan astella ruusuilla satuttamatta itseään ruusupuskien piikkeihin.

Jatkakaa rukouksia Kol HaJeshua  Radion puolesta. Haluamme muuttaa F.M radioon ja tarvitsemme Jumalan ja teidän apua. Haluamme laajentaa työtämme sosiaalisessa meediassa ja tässä me myös tarvitsemme rukouksianne ja tukeanne. Nuorten maailma on siirtymässä perinteisestä radiosta ja jopa televisiosta uuteen internet  mediaan. Olkaa hyvät ja rukoilkaa Netivyan, Kol HaJeshuan, ja Opetusta Siionista lehden puolesta. Jos ette saa Opetusta siionista lehteä voit ladata sen Netivyan web-sivuilta ilmaiseksi: www.netivyah,org – se on vapaasti saatavilla myös ortodoxi juutalaisille, jos he haluavat lukea lehteä ja siellä on monia vanhoja numeroita joita voitte ladata ilmaiseksi.

Jos Herra suo, Marcia ja minä matkustamme takaisin kotiin ensi viikolla ja heti kun laskeudumme, meillä on työtä ilman loputtamasti. Seuraavana päivänä paluumme jälkeen, meillä on seurakunnassa häät ja välittömästi meidän toimitusjohtaja lähtee kymmeneksi päiväksi pois, ja on pitkä listä asioita tehtäväksi ennen Purim  ja Pesach juhlia….todalle pyydämme teitä rukoilemaan puolestamme ja koko Netivyan henkilökunnan puolesta.

Olkaa hyvät älkääkä unohtako rukoilla sairaslistamme puolesta ja monien veljiemme ja sisariemme erityistarpeitten puolesta kaikkialla maailmassa. Tämä on todellinen rukouspalvelu tehtävä, että ihmiset ympäri maailman suhtautuvat vakavasti ja rukoilevat jokaisen nimen puolesta Pyhän Hengen tulen täyttäminä.

Rakas siskomme Lea Kurki on päässyt ois sairaalasta ja on jälleen kotona. Hän tarvitsee edelleen rukouksiamme. Hänellä oli leikkaus  suolistotukoksen vuoksi. Tukos poistettiin, mutta paranemisprosessin täytyy vielä jatkua. Olkaa hyvät ja pitäkää rakas sisaremme Lea Kurki rukouksissanne.

Daniel P, on vielä sairaalassa kauhean moottoripyörä onnettomuuden jälkeen, joka tapahtui kolme viikkoa sitten. Hänellä on ollut korjausleikkauksia ja pian hänet siirretään parhaimpaan kuntoutussairaalaan Israelissa, lähellä Tel Avivia. Pitäkää Daniel P. rukouksissanne, kiitos.Hän on hieno erittäin lahjakas nuori mies ja hänessä on paljon porentiaalia. Herra on hyvä ja kiitämme Jumalaa edistymisestä, joka Danielissa on tapahtunut. Danielin toipuminen ja henkiin jääminen on erittäin ihmeellistä ja emme voi kuin olla kiitollisia ja kiittää Jumalaa Hänen armostaan. Jatkakaa edelleen rukouksia Daniel P:n puolesta, kiitos.

Juuda on takaisin kotona Jerusalemissa. Hän teki mahtavan työn opettaessaan Brasiliassa ja kaikki veljet Brasiliassa ja Kiinalainen delegaatio olivat iloisia kuullessaan ja nähdessään Juudan tässä palvelutehtävässä. Olkaa hyvät ja pitäkää Juuda ja hänen perheensä rukouksissanne.

Olkaa hyvät ja pitäkää Israel rukouksissanne. Myrsky puhaltaa ympärillämme ja jollei Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala nouse pelastamaan meidät ja vapauta meidät vihollisistamme, ei ole ketään muuta joka voisi tehdä sen.

On mies nimeltä israel, joka on erään brasilialaisen johtajamme poika. Olkaa hyvät ja nostakaa israel rukouksissanne. Hän on ihana, nuori mies, joka tarvitsee paljon apua kootakseen elämänsä. Hän voi tehdä sen  Jumalan pienen avun turvin. Nyt hän on valmis etsimään Jumalaa ja olen varma, että israel tulee löytämään Jumalan.

Dana tarvitsee rukouksianne. Olkaa hyvät ja rukoilkaa Jumalaa tekemään läpimurto Danan elämässä. Rukoilkaa Jumalaa antamaan hänelle voimia ja terveyttä ja antamaan Nooamille syvän arvostuksen äitiään kohtaan ja rauhan sydämeen.

olkaa hyvät ja jatkakaa rukouksianne sairaiden sisarien ja veljien puolesta kaikkialla maailmassa. Haluaisin pyytää teitä rukoilemaan joidenkin ystävien puolesta, jotka trvitsevat Jumalan siunausta työssään. Chung ja sisar Lee. Minulla on erityinen huoli rakkaasta veljestämme Goh:sta ja hänen perheestään, sisar Christystä, sisar Laurelista ja veli Michael Ken´zevic,istä ja Daniel L.stä ja hänen yhtiöstään. Rukoilkaa rakkan veljemme David H:n puolesta, ja hänen perheensä puolesta Suomessa. Nämä ovat veljiä, joilla on tarpeita heidän työssään ja Jumala on armollinen siunaamaan ja auttamaan niitä joilla on huoli siunata muita. Olkaa hyvät älkääkä unohtako erityisesti rukoilla paranemista ja voimia  rakkaille veljillemme Murfreesborossa. Rukoilkaa rakkaan veljemme ja sisarremme Bobbyn ja Emmetin puolesta ja Joe M:n ja Gloria D.n. He kaikki ovat erittäin arvokkaita veljiä ja ystäviä ja kamppailevat vakavien sairauksien kanssa ja meidän täytyy pitää heidät rukouksissamme.

Olkaa hyvät älkääkä unohtako rukoilla rakkaan Ruby sisaremme puolesta, ja hienoimpien opettajieni tohtori John McRayn ja George Howardin puolesta.

Pitäkää Gary rukouksissanne ja Nancyn ja Donin poika Aharon, joka voi paremmin nyt, mutta vielä kamppailee aivoissa olevan kasvaimen vuoksi, pitäkää hänet rukouksissanne, kiitos! Yuri Marianenko Jerusalemin seurakuntamme jäsen taistelee eturauhassyöpää vastaan. meidän ihanat vanhat veljet ja sisaret tarvitsevat rukouksiamme: Ahuva Ben meir, David Stern, Sarit, Miriyam. iIana ja Lea. tällä viikolla lisään rukouslistaamme sisar Lydian – nostakaa hänet rukouksiinne.

Nostamme rakkaat veljemme ja sisaremme Claran, Paulon, Naomin, Tim Tucker’n, Anna on sairaalassa jälleen eikä hyvässä kunnossa (kääntäjän huom, nukkui pois 11.03 ). Anne-Mirjami, Satu-Maria, Sini-Tuulia, Eveliina, Anna-Maija, Erkki ja Sirpa, Eva H ja rakas sisaremme liz J Georgiassa, ja Horace ja Juna, Marcian vanhemmat.

Erityisesti nostamme armoistuimen eteen Marcelon isän ja äidin Belo-Horizontessa. Rukoilemme seuraavien rakkaiden veljien ja sisarien puolesta. Pastori Curita tokiossa, Toru San aviomiehensä Yumi, Sadako San, Shoko San, Takeo Sensei  ja Tomoko San, kaikki Japanissa.

Jumala siunatkoon teitä, jotka rukoilette israelin ja Jerusalemin rauhan puolesta. Saakoon Herra Israelin Jumala ja Isämme, Messias Jeshua  antaa teille kaikki siunaukset, jotka Hän lupasi aabrahamille, kaikille niille jotka siunaavat Aabrahamin siementä – Israelia.

Virratkoon jatkuvasti yllenne Herran kaikki siunaukset ja teistä Messiiaan ruumiille kautta maailman.

Joseph Shulam